Profil użytkownika

 • Data urodzenia
 • Płeć

Profil pracownika (CV)

 • Imię
 • Nazwisko
 • Status
 • Podejmę pracą jako opienkunka osób starszych:

Miejsce zamieszkania

 • Miejscowość
 • Województwo

Wykształcenie, kursy, szkolenia

 • Wykształcenie
 • Przebyte kurst, szkolenia, certyfikaty
 • Prawo jazdy kat B.

Doświadczenie

 • Doświadczenie w pracy ze schorzeniami
 • Pisemne referencje
 • Kilka zdań o sobie

Zajomośc języków obcych

 • Angielski
 • Niemiecki
 • Włoski
 • Francuski