Profil użytkownika

  • Data urodzenia
  • Płeć

Profil pracownika (CV)

  • Imię
  • Nazwisko
  • Status
  • Podejmę pracą jako opienkunka osób starszych:

Miejsce zamieszkania

  • Miejscowość
  • Województwo

Wykształcenie, kursy, szkolenia

  • Wykształcenie
  • Przebyte kurst, szkolenia, certyfikaty
  • Prawo jazdy kat B.

Doświadczenie

  • Doświadczenie w pracy ze schorzeniami
  • Pisemne referencje
  • Kilka zdań o sobie

Zajomośc języków obcych

  • Angielski
  • Niemiecki
  • Włoski
  • Francuski