Stwardnienie rozsiane

27 marca 2015 08:44
Stwardnienie rozsiane (sclerosis multiplex, SM) jest przewlekłą chorobą ośrodkowego układu nerwowego, w przebiegu której dochodzi do ogniskowego uszkodzenia osłonek włókien nerwowych (tzw. demielinizacji), spowodowanego stanem zapalnym o nieznanej przyczynie, prawdopodobnie na tle autoimmunologicznym.

Zaprzaszamy do lektury ! Stwardnienie rozsiane