Wypełnij multiformularz – jedno zgłoszenie, wiele ofert!

 

Poziom znajomości języka niemieckiego (wymagane)Dyspozycyjność do wyjazdu (wymagane)

Firmy, do których chcesz wysłać swoją aplikację (wymagane)

Wiadomość do firm – wymagania do oferty (opcjonalnie)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Administratora/ów danych, którym jest/są wybrany/e przeze mnie z listy podmiot/y w celu rozpatrzenia mojej aplikacji, przedstawienia mi dopasowanych ofert pracy oraz nawiązania ze mną niezbędnego kontaktu dotyczącego aplikacji. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez poszczególnych Administratorów znajdują się na ich stronach internetowych.