Polityka prywatności

Serwis Opiekunki24.pl respektuje sferę prywatną Użytkownika i zapewnia, że podane przez Użytkownika dane osobowe będą przez Administratora przechowywane i wykorzystywane z należytą starannością zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Wraz z rejestracją Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przekazanych przez siebie danych osobowych przez Serwis - w celach statystycznych i marketingowych.

Administratorem powyższych danych osobowych jest SPI Anna Nowak. Zgoda obejmuje również przetwarzanie danych osobowych w przyszłości, przez następców prawnych Właściciela. Każdy Użytkownik Serwisu ma możliwość wglądu, aktualizacji i usunięcia danych dotyczących jego osoby. W przypadku usunięcia danych Użytkownik traci możliwość z korzystania z Serwisu w takim zakresie, w jakim dane te są niezbędne do korzystania z udostępnionych przez Serwis usług. W razie usunięcia danych koniecznych do rejestracji Użytkownika w Serwisie traci on możliwość korzystania z Serwisu.

Serwis Opiekunki24.pl przetwarza informacje dotyczące Użytkowników, w tym informacje mające charakter danych osobowych, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), przy zastosowaniu wymaganych prawem zabezpieczeń. Serwis jest zobowiązany do przesyłania powiadomień o nowych ofertach pracy (automatyczne otrzymywanie ofert pracy) do Użytkownika według wskazanych przez niego preferencji.