Zawód: opiekunka osób starszych

Poniedziałek8.01.2018

Jeśli myślisz o zawodzie opiekunki osób starszych, to czas sprawdzić, czy się do niego nadajesz. Sprawdź, czy masz potrzebne predyspozycje psychiczne i fizyczne.

 

Idealna opiekunka osoby starszej
Opieka nad osobami starszymi wymaga szeregu predyspozycji fizycznych i psychicznych. Idealna kandydatka do pracy w opiece to osoba zdrowa i sprawna fizycznie. Powinna też być komunikatywna, zrównoważona emocjonalnie i odporna na stres, a także wykazuje się zaradnością, zmysłem organizacyjnym, darem przekonywania oraz spostrzegawczością. Jest asertywna i wrażliwa na emocje drugiego człowieka. 
Sprawdź, jakich cech oczekują pracodawcy szukający opiekunek osób starszych i zastanów się, czy je masz.

Odpowiadając na poniższe pytania, bądź szczera. Potencjalni pracodawcy szukają osób, które posiadają właśnie taki zestaw cech. Niektóre z pytań, choć może w innej formie, mogą zatem pojawić się podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Jeśli masz wątpliwości w ocenie swoich predyspozycji, skonsultuj się z doradcą zawodowym.


Oceń swoje predyspozycje psychiczne
Czy jesteś komunikatywna? Łatwe nawiązywanie kontaktów z innymi ludźmi, towarzyskość, otwartość, życzliwość – to cechy, które będą ci potrzebne. Opiekunka w codziennej pracy powinna z łatwością nawiązywać i podtrzymywać pozytywne kontakty z podopiecznym, jego rodziną, znajomymi, sąsiadami, pracownikami służby zdrowia i opieki społecznej.


Czy jesteś stabilna emocjonalnie? Praca w opiece nad osobami starszymi wymaga dużej dojrzałości i równowagi emocjonalnej. Jeśli jesteś osobą zrównoważoną, będziesz potrafiła zapewnić podopiecznemu poczucie bezpieczeństwa. Pewna siebie, odporna na stres, panująca nad emocjami realistka z pewnością dobrze odnajdzie się w tej pracy. Osoba opiekująca się podopiecznym nie może obarczać go własnymi problemami zawodowymi ani osobistymi. Niepożądane cechy u opiekunki to m.in. impulsywność, nadmierna lękliwość, wycofanie, apatyczność, łatwe wpadanie w gniew, nieradzenie sobie z emocjami. Wszelkie problemy natury psychicznej (takie jak zaburzenia osobowości, depresja czy stany lękowe) są oczywiście przeciwwskazaniem do pracy w tym zawodzie.


Czy łatwo adaptujesz się do zmiennych warunków i sytuacji kryzysowych? Przypomnij sobie trudne sytuacje, jakich doświadczyłaś w życiu. Jak sobie z nimi poradziłaś? Dobra opiekunka osoby starszej jest bardzo elastyczna w działaniu. Da sobie radę w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia. Cechy, które sprzyjają adaptacji to: spostrzegawczość, równowaga emocjonalna, opanowanie, racjonalne myślenie, odporność na stres i zaangażowanie. Bądź przygotowana na to, że przyszły pracodawca może zapytać cię na rozmowie kwalifikacyjnej, jak postąpiłabyś w konkretnej sytuacji kryzysowej.


Czy jesteś asertywna? Osoba asertywna ma własne zdanie i jasno wyraża swoje emocje, nie raniąc przy tym podopiecznego. Broni swoich praw, nie naruszając praw innych ludzi. Asertywność pomaga zapobiegać konfliktom i je rozwiązywać. W trudnych sytuacjach osoby nieasertywne mają tendencję do zachowań uległych, agresywnych bądź pozostają bierne.Czy jesteś wrażliwa na potrzeby innych ludzi? Opiekunka osób starszych powinna wykazywać się dużą empatią. Dobra opiekunka potrafi zrozumieć emocje swojego podopiecznego. Akceptuje jego potrzeby i jest tolerancyjna dla wartości przez niego wyznawanych. Empatia pozwala opiekunce wspierać podopiecznego i otaczać go troskliwą opieką.


Czy masz predyspozycje do pracy zespołowej? Pracując jako opiekunka będziesz współpracować m.in. z lekarzami, rehabilitantami czy dietetykami. Jeśli potrafisz przekonać członków grupy do swojego stanowiska, ale przede wszystkim umiesz współdziałać dla osiągnięcia wspólnego celu, z pewnością sobie poradzisz. Jeśli jesteś komunikatywna, aktywna, zmotywowana do działania i motywujesz innych, a także umiejętnie przyjmujesz krytykę i udzielasz informacji zwrotnych, to świetnie – te cechy wielokrotnie będą ci potrzebne. 
Czy jesteś konsekwentna w działaniu? Umiesz planować swoje działania? Koncentrujesz się na wykonywanych zadaniach? Jesteś konsekwentna, obowiązkowa i odpowiedzialna? Jeśli tak – te cechy na pewno zyskają uznanie w oczach twojego przyszłego pracodawcy. Nie zapomnij o nich napisać w liście motywacyjnym i podkreślić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.


 


Oceń swój stan zdrowia
Czy masz przeciwwskazania zdrowotne? Codzienne obowiązki i zabiegi pielęgnacyjne wymagają siły fizycznej i wysokiej wydolności organizmu. Opiekunka powinna troszczyć się nie tylko o podopiecznego, ale również o swoje zdrowie i sprawność. Poniższe pytania pozwolą ci wstępnie ocenić, czy nie masz przeciwwskazań zdrowotnych do pracy w tym zawodzie. Jeśli odpowiadając na którekolwiek pytanie zawahasz się, skonsultuj się z lekarzem. Pomoże ci on ocenić twoją zdolność do pracy opiekunki osób starszych.
            Czy jesteś sprawna fizycznie?
            Czy masz dobry wzrok?
            Czy masz dobry słuch?
            Czy masz poważne wady wymowy?
            Czy jesteś nosicielem chorób zakaźnych?
            Czy  masz zaburzenia neurologiczne?
            Czy masz nałogi?
            Czy masz zdrowy kręgosłup?
            Czy masz wady postawy?
            Czy chorujesz na choroby narządów ruchu?
            Czy masz zaburzenia psychiczne?


Stan zdrowia ocenia ostatecznie uprawniony lekarz i wystawia zaświadczenie o zdolności do wykonywania zawodu opiekunki. Istnieją bowiem schorzenia i wady wrodzone, które są przeciwwskazaniem do pracy w opiece m.in. uczulenia skórne czy poważne wady wzroku, słuchu i mowy.

 


Autor: Alicja Kwiatkowska

08 stycznia 2018 15:18 / 3 osobom podoba się ten post

Jeśli myślisz o zawodzie opiekunki osób starszych, to czas sprawdzić, czy się do niego nadajesz. Sprawdź, czy masz potrzebne predyspozycje psychiczne i fizyczne.


 


Idealna opiekunka osoby starszej
Opieka nad osobami starszymi wymaga szeregu predyspozycji fizycznych i psychicznych. Idealna kandydatka do pracy w opiece to osoba zdrowa i sprawna fizycznie. Powinna też być komunikatywna, zrównoważona emocjonalnie i odporna na stres, a także wykazuje się zaradnością, zmysłem organizacyjnym, darem przekonywania oraz spostrzegawczością. Jest asertywna i wrażliwa na emocje drugiego człowieka. 
Sprawdź, jakich cech oczekują pracodawcy szukający opiekunek osób starszych i zastanów się, czy je masz.


Odpowiadając na poniższe pytania, bądź szczera. Potencjalni pracodawcy szukają osób, które posiadają właśnie taki zestaw cech. Niektóre z pytań, choć może w innej formie, mogą zatem pojawić się podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Jeśli masz wątpliwości w ocenie swoich predyspozycji, skonsultuj się z doradcą zawodowym.Oceń swoje predyspozycje psychiczne
Czy jesteś komunikatywna? Łatwe nawiązywanie kontaktów z innymi ludźmi, towarzyskość, otwartość, życzliwość – to cechy, które będą ci potrzebne. Opiekunka w codziennej pracy powinna z łatwością nawiązywać i podtrzymywać pozytywne kontakty z podopiecznym, jego rodziną, znajomymi, sąsiadami, pracownikami służby zdrowia i opieki społecznej.Czy jesteś stabilna emocjonalnie? Praca w opiece nad osobami starszymi wymaga dużej dojrzałości i równowagi emocjonalnej. Jeśli jesteś osobą zrównoważoną, będziesz potrafiła zapewnić podopiecznemu poczucie bezpieczeństwa. Pewna siebie, odporna na stres, panująca nad emocjami realistka z pewnością dobrze odnajdzie się w tej pracy. Osoba opiekująca się podopiecznym nie może obarczać go własnymi problemami zawodowymi ani osobistymi. Niepożądane cechy u opiekunki to m.in. impulsywność, nadmierna lękliwość, wycofanie, apatyczność, łatwe wpadanie w gniew, nieradzenie sobie z emocjami. Wszelkie problemy natury psychicznej (takie jak zaburzenia osobowości, depresja czy stany lękowe) są oczywiście przeciwwskazaniem do pracy w tym zawodzie.Czy łatwo adaptujesz się do zmiennych warunków i sytuacji kryzysowych? Przypomnij sobie trudne sytuacje, jakich doświadczyłaś w życiu. Jak sobie z nimi poradziłaś? Dobra opiekunka osoby starszej jest bardzo elastyczna w działaniu. Da sobie radę w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia. Cechy, które sprzyjają adaptacji to: spostrzegawczość, równowaga emocjonalna, opanowanie, racjonalne myślenie, odporność na stres i zaangażowanie. Bądź przygotowana na to, że przyszły pracodawca może zapytać cię na rozmowie kwalifikacyjnej, jak postąpiłabyś w konkretnej sytuacji kryzysowej.Czy jesteś asertywna? Osoba asertywna ma własne zdanie i jasno wyraża swoje emocje, nie raniąc przy tym podopiecznego. Broni swoich praw, nie naruszając praw innych ludzi. Asertywność pomaga zapobiegać konfliktom i je rozwiązywać. W trudnych sytuacjach osoby nieasertywne mają tendencję do zachowań uległych, agresywnych bądź pozostają bierne.
Czy jesteś wrażliwa na potrzeby innych ludzi? Opiekunka osób starszych powinna wykazywać się dużą empatią. Dobra opiekunka potrafi zrozumieć emocje swojego podopiecznego. Akceptuje jego potrzeby i jest tolerancyjna dla wartości przez niego wyznawanych. Empatia pozwala opiekunce wspierać podopiecznego i otaczać go troskliwą opieką.Czy masz predyspozycje do pracy zespołowej? Pracując jako opiekunka będziesz współpracować m.in. z lekarzami, rehabilitantami czy dietetykami. Jeśli potrafisz przekonać członków grupy do swojego stanowiska, ale przede wszystkim umiesz współdziałać dla osiągnięcia wspólnego celu, z pewnością sobie poradzisz. Jeśli jesteś komunikatywna, aktywna, zmotywowana do działania i motywujesz innych, a także umiejętnie przyjmujesz krytykę i udzielasz informacji zwrotnych, to świetnie – te cechy wielokrotnie będą ci potrzebne. 
Czy jesteś konsekwentna w działaniu? Umiesz planować swoje działania? Koncentrujesz się na wykonywanych zadaniach? Jesteś konsekwentna, obowiązkowa i odpowiedzialna? Jeśli tak – te cechy na pewno zyskają uznanie w oczach twojego przyszłego pracodawcy. Nie zapomnij o nich napisać w liście motywacyjnym i podkreślić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Oceń swój stan zdrowia
Czy masz przeciwwskazania zdrowotne? Codzienne obowiązki i zabiegi pielęgnacyjne wymagają siły fizycznej i wysokiej wydolności organizmu. Opiekunka powinna troszczyć się nie tylko o podopiecznego, ale również o swoje zdrowie i sprawność. Poniższe pytania pozwolą ci wstępnie ocenić, czy nie masz przeciwwskazań zdrowotnych do pracy w tym zawodzie. Jeśli odpowiadając na którekolwiek pytanie zawahasz się, skonsultuj się z lekarzem. Pomoże ci on ocenić twoją zdolność do pracy opiekunki osób starszych.
            Czy jesteś sprawna fizycznie?
            Czy masz dobry wzrok?
            Czy masz dobry słuch?
            Czy masz poważne wady wymowy?
            Czy jesteś nosicielem chorób zakaźnych?
            Czy  masz zaburzenia neurologiczne?
            Czy masz nałogi?
            Czy masz zdrowy kręgosłup?
            Czy masz wady postawy?
            Czy chorujesz na choroby narządów ruchu?
            Czy masz zaburzenia psychiczne?Stan zdrowia ocenia ostatecznie uprawniony lekarz i wystawia zaświadczenie o zdolności do wykonywania zawodu opiekunki. Istnieją bowiem schorzenia i wady wrodzone, które są przeciwwskazaniem do pracy w opiece m.in. uczulenia skórne czy poważne wady wzroku, słuchu i mowy.


 Autor: Alicja Kwiatkowska

09 stycznia 2018 13:00 / 8 osobom podoba się ten post
"Stan zdrowia ocenia ostatecznie uprawniony lekarz i wystawia zaświadczenie o zdolności do wykonywania zawodu opiekunki."
Konia z rzędem temu ,kto starając się o pracę opiekunki stanął przed koniecznością uzyskania takiego zaświadczenia.Nie słyszałam.Pracuję już trochę lat ,z różnymi agencjami i nigdy żadna nie wymagała.Ewentualnie wywiad telefoniczny plus ankieta.Agencje opierają się tylko na tym co przekaże im kandydatka i ani nie są zainteresowane, ani nie mają żadnej możliwości zweryfikować tych informacji.Wszystko wychodzi w trakcie pracy jak się coś wydarzy albo jak opiekunka straci czujnośc i za duzo opowiada rodzinie albo się nie pilnuje.Tak więc pisanie o zaświadczeniach i badaniach wymaganych to wg bzdety teoretyczne.Sorry. 
 
 
09 stycznia 2018 14:34 / 3 osobom podoba się ten post
Owszem, ja musiałam miec zaswiadczenie od lekarza medycyny pracy, ze jestem zdolna do tej pracy. Kosztowało to chyba 30 zł i firma zwrociła mi pieniadze, zgodnie z przepisami zresztą.
09 stycznia 2018 16:11 / 2 osobom podoba się ten post
O proszę:)Dostaniesz konia z rzędem:):):)Hi hi hi
09 stycznia 2018 19:31 / 2 osobom podoba się ten post
I ja również musiałam mieć takie zaświadczenie :) - Firma "Euro Service" ze Świdnicy :)
09 stycznia 2018 19:54 / 3 osobom podoba się ten post
Raz z nimi pracowałm i nie chcieli.Musi chorowity głos miałaś przez telefon:):):)Koń z rzędem także dla Ciebie:)
09 stycznia 2018 20:37 / 2 osobom podoba się ten post
Byłam u nich osobiście :) - zatrudniali na umowę o pracę i takie zaświadczenie było koniecznością. Jak pewnie pamiętasz (he, he) jestem po 2 letniej szkole opiekunek i ten "papierek"miał przede wszystkim zaświadczać, że jestem zdrowa :)
09 stycznia 2018 21:09 / 3 osobom podoba się ten post
he he.no to tym bardziej jak osobiście ,to  wrażenie lichawej musiałaś sprawić.Nie to co ja, baba rzepa o tubalnym zdrowym głosisku i rumianym licu:):):)
31 stycznia 2018 12:33 / 2 osobom podoba się ten post
Zapraszam do kilku artykułów zawierających obraz naszych doświadczeń a także opiekunek które z nami współpracują : http://carers-book.com/index.php/pl/strefa-dla-opiekunow/zawod-opiekun
03 sierpnia 2018 17:59 / 4 osobom podoba się ten post
Niestety opieka przez cala dobe wyniszcza psychicznie dlatego nie polecam dlugich wyjazdow. Raz bylam 12 tygodni o 4 za dlugo. myslalam, ze dostane do glowy w dzien, w dzien to samo. Firmy powinny nam zalozyc fundusz zdrowotny wyplacany po zakonczeniu pracy w opiece.
03 sierpnia 2018 19:04 / 5 osobom podoba się ten post
To wszystko zależy od zlecenia a też kiedyś bylm 14 tygodni ale to było super zlecenie świetnie się dogadywalam z dziadkiem był super dobrym człowiekiem ale jak masz ciężkie zlecenie to ciężko wytrzymać 6 tygodni
03 sierpnia 2018 19:22 / 5 osobom podoba się ten post
Dlatego też ja po 4 latach jeżdżenia do opieki 24 zmieniłam sobie system pracy na pracę w domu starców, gdzie pracuję 35 godzin tygodniowo. Resztę to mój czas wolny, prywatny i wreszcie poczułam się wolnym człowiekiem, pracującym w cywilizowanym systemie etatowym.
03 sierpnia 2018 22:47 / 2 osobom podoba się ten post
Duzo zalezy od tego na ile jestesmy wytrzymale, tak jak piszecie od zlecenia ale ja nie moge dluzej 8 tygodni i reset, inaczej znienawidze prace a zarabiac trzeba. 
04 sierpnia 2018 00:26
A ja coś ostatni 6 nie mogę wytrzymać
04 sierpnia 2018 00:28
Przez ten upał to wogle nie mogę spać juz wszytko wyczytałam w telewizji nic nie ma a jutro będę chodziła jak cma
Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności.