Zmiany w przepisach ZUS

24 lutego 2016 17:57

Pracownik, którego podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w danym miesiącu będzie niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (kwota ta wynosi 1.850 zł od 2016r), która spełnia warunki do objęcia obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalno-rentowymi z innych tytułów, będzie podlegać obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym również z innych tytułów. Od zasady tej jest również wyjątek: ma on miejsce jeśli łączna podstawa wymiaru składek z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia lub z innych tytułów osiąga kwotę minimalnego wynagrodzenia.


 


Podstawą prawną nowych przepisów jest:


 


Art. 6 ust. 1 pkt 4, art. 9 ust. 2 i ust. 2c art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 121 ze zm.).


 


„Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają, z zastrzeżeniem art. 8 i 9, osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są: (4) osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, zwanymi dalej „zleceniobiorcami”, oraz osobami z nimi współpracującymi z zastrzeżeniem ust. 4.”


 


oraz


 


Art. 66 ust. 1 pkt 1e ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 581 ze zm.).


 


„Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają: (1) osoby spełniające warunki do objęcia ubezpieczeniami społecznymi lub ubezpieczeniem społecznym rolników, które są:


 


e. osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące zlecenia lub osobami z nimi współpracującymi”.


  


Dotychczas (do końca 2015 roku), w sytuacji gdy dany pracownik wykonywał pracę na podstawie dwóch lub więcej umów zlecenia, obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym podlegała umowa, która została zawarta najwcześniej. Z pozostałych tytułów zleceniobiorca mógł podlegać ubezpieczeniom społecznym dobrowolnie - na swój wniosek. Dodatkowo, zleceniobiorca (pracownik) mógł dokonać zmiany tytułu ubezpieczenia na inną umowę zlecenia, a nie tę zawartą jako pierwszą. Wybraną umowę mógł wskazać jako tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. Obecnie to umowa zawarta na kwotę równą (lub wyższą) najniższej płacy rodzi obowiązek ozusowania. Z kolei każda następna umowa zlecenia może stanowić podstawę do objęcia ubezpieczeniami na zasadzie dobrowolnej. Kolejne umowy nie stanowią natomiast tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń, gdy podstawa wymiaru składek z tytułu pierwszej umowy . Ponadto wszelkie umowy zlecenia stanowią tytuł do obowiązkowego opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.


K.P.


 

24 lutego 2016 18:26
http://kadry.infor.pl/wiadomosci/738051,Nowa-ustawa-o-delegowaniu-pracownikow-od-maja-2016-r.html
24 lutego 2016 19:12 / 2 osobom podoba się ten post
Pomoc forum1

Pracownik, którego podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w danym miesiącu będzie niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (kwota ta wynosi 1.850 zł od 2016r), która spełnia warunki do objęcia obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalno-rentowymi z innych tytułów, będzie podlegać obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym również z innych tytułów. Od zasady tej jest również wyjątek: ma on miejsce jeśli łączna podstawa wymiaru składek z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia lub z innych tytułów osiąga kwotę minimalnego wynagrodzenia.


 


Podstawą prawną nowych przepisów jest:


 


Art. 6 ust. 1 pkt 4, art. 9 ust. 2 i ust. 2c art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 121 ze zm.).


 


„Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają, z zastrzeżeniem art. 8 i 9, osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są: (4) osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, zwanymi dalej „zleceniobiorcami”, oraz osobami z nimi współpracującymi z zastrzeżeniem ust. 4.”


 


oraz


 


Art. 66 ust. 1 pkt 1e ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 581 ze zm.).


 


„Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają: (1) osoby spełniające warunki do objęcia ubezpieczeniami społecznymi lub ubezpieczeniem społecznym rolników, które są:


 


e. osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące zlecenia lub osobami z nimi współpracującymi”.


  


Dotychczas (do końca 2015 roku), w sytuacji gdy dany pracownik wykonywał pracę na podstawie dwóch lub więcej umów zlecenia, obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym podlegała umowa, która została zawarta najwcześniej. Z pozostałych tytułów zleceniobiorca mógł podlegać ubezpieczeniom społecznym dobrowolnie - na swój wniosek. Dodatkowo, zleceniobiorca (pracownik) mógł dokonać zmiany tytułu ubezpieczenia na inną umowę zlecenia, a nie tę zawartą jako pierwszą. Wybraną umowę mógł wskazać jako tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. Obecnie to umowa zawarta na kwotę równą (lub wyższą) najniższej płacy rodzi obowiązek ozusowania. Z kolei każda następna umowa zlecenia może stanowić podstawę do objęcia ubezpieczeniami na zasadzie dobrowolnej. Kolejne umowy nie stanowią natomiast tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń, gdy podstawa wymiaru składek z tytułu pierwszej umowy . Ponadto wszelkie umowy zlecenia stanowią tytuł do obowiązkowego opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.


K.P.


 

Te przepisy są tylko na papierze!!!
Jest jeszcze wiele agencji które płacą nadal śmieszne składki,jak to jest możliwe????
Te agancje nawet tutaj się ogłaszają!

24 lutego 2016 22:38 / 2 osobom podoba się ten post
WSTENGA

http://kadry.infor.pl/wiadomosci/738051,Nowa-ustawa-o-delegowaniu-pracownikow-od-maja-2016-r.html

Wstengo specjalnie pytałam w mojej firmie co nowego w sprawie delegowania pracowników i nic nowego jeszcze firmach nie wie.Ale jak znam życie ,to będą szukać luk, żeby funkcjonować dalej po najmniejszej linii oporu.Przecież agencję muszą z czegoś żyć.
Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności.