NETYKIETA

14 grudnia 2016 00:30 / 3 osobom podoba się ten post

Informacje ogólne:


1. W zamieszczanych postach:
NIE obrażamy się wzajemnie
NIE atakujemy się wzajemnie
NIE rozpowszechniamy niezgodnych z prawdą informacji
Niezależnie od intencji niedozwolone jest używanie określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe lub wulgarne.

Niedopuszczalne jest również posługiwanie się danymi innych osób (podszywanie się pod inne osoby).
Staramy się służyć innym Użytkownikom radą i wsparciem.

Na tym forum odnosimy się z szacunkiem do wszystkich użytkowników oraz osób odpowiedzialnych za prowadzenie i administrowanie Forum.


Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Forum zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem zasad dobrego wychowania.
Pamiętajmy o kulturze osobistej i o tym, że nasi „forumowi znajomi” to także ludzie, którzy mają prawo mieć własne poglądy, niekoniecznie zgodne z naszymi - uszanujmy to, jeśli sami chcemy, aby nas również szanowano.


2. Na Forum  niedopuszczalne jest zamieszczanie ofert pracy oraz treści reklamowych.
Do tego celu służą sekcje: „oferty pracy” oraz „wizytówki firm”.
Nie reklamujemy konkurencyjnych serwisów.
Wszelkie zamieszczone na Forum reklamy będą natychmiast usuwane.
Ogłoszenia dotyczące zatrudnienia dostępne są w dziale „oferty pracy”, który znajduje się pod linkiem: http://www.opiekunki24.pl/oferty-pracy


Pod żadnym pozorem Forum nie może stanowić nośnika dla nielegalnie działających naganiaczy i werbowników organizujących niezgodną z prawem pracę, przy okazji której opiekunowie zostają oszukani, bądź poszkodowani.


3. Formułując kolejne tematy i komentarze nie używaj WIELKICH LITER - powodują, że tekst jest nieprzejrzysty, a tym samym bardzo często trudny do odczytania.
Dodatkowo w języku  internetowym wielkie litery oznaczają krzyk, co może być przez innych Użytkowników błędnie odebrane.
Nie nadużywaj wykrzykników, a jeżeli chcesz podkreślić słowo lub zwrot, skorzystaj z emotikonów.
Przestrzegaj zasad ortografii.


4. Korzystając z Forum szanuj poglądy i opinie wyrażane przez innych UżytkownikówJeżeli chcesz komuś zwrócić uwagę, zrób to w kulturalny sposób. Staraj się być powściągliwy/ powściągliwa w stosowaniu humoru oraz ironii, może to być błędnie odebrane przez innych Użytkowników. Staraj się ignorować Użytkowników, którzy poprzez swoje wypowiedzi w nieuzasadniony sposób krytykują innych lub za wszelką ceną starają się im dokuczyć.
Takie zachowania możesz zgłosić do osoby prowadzącej forum: biuro (małpa) opiekunki24.pl


5. Każdy z Użytkowników stara się wspomagać swój rozwój poprzez aktywne uczestnictwo w dyskusjach oraz zgłaszanie błędów technicznych osobie prowadzącej forum.
Wszelkie sugestie, jak również informacje na temat łamania prawa, naruszeń (np. obraźliwych, nagannych wypowiedzi, nękania, pomówień) powinny być zgłaszane natychmiastowo do osoby prowadzącej forum.
Kontakt: biuro (małpa) opiekunki24.pl

Zamieszczanie postów, tematów na forum


6. Zanim rozpoczniesz nowy temat lub zadasz pytanie na Forum, upewnij się, czy dyskusja na ten sam lub podobny temat nie została już wcześniej rozpoczęta.
Możesz w tym celu użyć wyszukiwarki (która jest w trakcie naprawy) lub możesz poprosić o pomoc w znalezieniu interesującego cię tematu.
Nasi użytkownicy chętnie pomogą :)


Nie zamieszczaj tej samej informacji w różnych miejscach i nie spamuj.


7. W przypadku, gdy wątki powtarzają się lub mieszają, osoba prowadząca forum zastrzega sobie prawo przenoszenia lub kasowania powielanych tematów.


8. Pamiętaj o zamieszczaniu tematów w odpowiednich działach, zgodnych z ich przeznaczeniem. Przed rozpoczęciem tematu zapoznaj się z opisami poszczególnych działów na Forum.


9. Jeśli chcesz założyć nowy temat, a nie jesteś pewna/ pewny, czy zostanie on zaakceptowany - poinformuj o tym osobę prowadzącą forum. Kontakt: biuro (małpa) opiekunki24.pl
Jeśli chcesz założyć nowy temat:
- upewnij się, że robisz to w dobrym dziale
- sprawdź, czy podobny temat już nie istnieje
- tytułuj temat tak, by był jak najbardziej związany z tematem, który planujesz poruszyć
Szczególnie odradzane jest tytułowanie tematów zbyt ogólnie, np. "Pomóżcie", "Odpowiedzcie", "Witaj" itp.
Nie publikuj wątków niezgodnych z tematyką danego działu.
Nie publikuj (nie wklejaj) cudzych wypowiedzi - jeżeli jest to konieczne, cytuj jedynie fragmenty wypowiedzi innych osób.
Zakazane jest publikowanie awatarów, memów, zdjęć, grafik (rysunków, fotografii) o tematyce obraźliwej, politycznej, rasowej, religijnej, erotycznej, pornograficznej, zawierającej cudzy wizerunek. 


10. Wypowiadając się na dany temat, nie odbiegaj od wątku głównego.
Luźne rozmowy prowadzone są w dziale "O wszystkim i o niczym" oraz w sekcji "rozrywkowo - okolicznościowej".
Osoba prowadząca forum zastrzega sobie prawo do przenoszenia wszelkich komentarzy nie na temat - do odpowiedniego tematu lub do folderu SPAM (jeśli zajdzie taka konieczność).


11. Postaraj się, by Twoja wypowiedź rzeczywiście mogła posłużyć i była pomocna innym użytkownikom Forum.


12. Nie formułuj kilku odpowiedzi, jednej pod drugą
Zawsze kiedy twój post jest napisany jako ostatni - masz możliwość edycji swojego wpisu i dopisania dodatkowej treści.
Ikonka edycji komentarza - znajduje się przy poście i oznaczona jest ikonką z ołówkiem.


13. Administracja, przy uwzględnieniu sugestii Użytkowników, decyduje o wyborze agencji zatrudnienia wymienionych w kategorii "Opinie na temat pracodawców".
Dokonując decyzji o dodaniu pracodawcy na listę, Administrator bierze pod uwagę w szczególności legalność działania firmy, jej reputację, wielkość, czas funkcjonowania na rynku oraz sytuację prawną danego podmiotu.
Jeśli chcesz, by twój pracodawca był na liście firm w dziale opinie - napisz do nas: biuro (małpa) opiekunki24.pl


Łamanie zasad użytkowania Forum


14. W razie niepożądanych zachowań, umyślnego i/ lub powtarzalnego niestosowania się do ustalonych zasad korzystania z Forum oraz w razie łamania regulaminu serwisu,
Użytkownik może otrzymać bezterminową blokadę konta (Ban).
Blokada dotyczyć może: nicka, konta, adresu e-mail, i/lub adresu IP.
Decyzję o blokadzie podejmuje osoba prowadząca forum.
Przy drastycznym naruszaniu zasad, użytkownik jest usuwany z forum bez możliwości skorzystania z upomnień.
Zakazne jest tworzenie kont fikcyjnych i klonów kont użytkownika oraz korzystanie z nieswojego konta.
Każdy użytkownik ma obowiązek zachować w poufności swoje dane do logowania.


15. Korzystanie z Forum oznacza akceptację powyższych zasad oraz akceptację postanowień Regulaminu Serwisu.
Wszelkie wypowiedzi naruszające postanowienia netykiety oraz regulaminu będą usuwane.


Życzymy wszystkim Użytkownikom miłego korzystania z Forum, które jest stworzone, prowadzone, udoskonalane i utrzymywane dla opiekunek i opiekunów osób starszych.
Forum jest bezpłatne, a naszym celem jest budowanie silnej i wspierającej się wzajemnie społeczności, którą łączy praca na obczyźnie.
Możesz tutaj korzystać z wiedzy forumowych znajomych, liczyć na ich wsparcie oraz poradę.
Twoja wiedza, doświadczenie i wsparcie - są również mile widziane i pomocne.


Zespół OP24
biuro (małpa) opiekunki24.pl

15 grudnia 2016 00:03

ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA FORUM


Fora internetowe stanowią miejsce, na którym bardzo często dochodzi do przekroczenia granicy pomiędzy wolnością słowa, a naruszeniem dóbr osobistych.
W Internecie już dawno nikt nie jest anonimowy, dlatego warto zastanowić się nad sposobem wypowiedzi oraz intencją przekazu.
Nieznajomość prawa nie tłumaczy i nie zwalnia użytkownika z przestrzegania przepisów oraz ogólnie obowiązujących zasad kultury.


Zanim opublikujesz post, zastanów się z jaką intencją to czynisz i zachowaj zdrowy rozsądek, by nie być pociągniętym do odpowiedzialności.


Zniewaga - przewidziana w art. 216 §2 Kodeksu karnego, zgodnie z którym zabronione jest znieważanie innej osoby za pomocą środków masowego komunikowania.
Znieważyć można np. poprzez epitet, ubliżenie komuś. O tym co zostanie uznane za zniewagę decydują względy kulturowe i kontekst wypowiedzi. 


Zniesławienie - przewidziane w art. 212 Kodeksu karnego, zgodnie z którym zabronione jest pomawianie innej osoby, grupy osób, instytucji, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności. Z pomówieniem będziemy mieli do czynienia wówczas, gdy internauta zamieści wpis, w którym pisze nieprawdę.


Naruszenie dóbr osobistych - regulowane przez art. 23 oraz 24 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którymi dobra osobiste każdej osoby takie jak np. dobre imię podlegają ochronie prawnej, a ich naruszenie może rodzić odpowiedzialność o charakterze cywilnym.


Jako użytkownik masz obowiązek dbania o wizerunek swój oraz tego forum i nie wpływania negatywnie na wizerunek innych użytkowników społeczności Opiekunki24.pl.


Pamiętaj!
Każdy Użytkownik korzystający z usług serwisu Opiekunki24.pl ponosi odpowiedzialność za własne działania i może być za nie pociągnięty do odpowiedzialności prawnej przez osoby, wobec których użytkownik dopuścił się zniewagi, pomówienia lub naruszenia dóbr osobistych.


Dział „Opinie o pracodawcach”
Podobnie ma się sprawa wystawiania opinii na temat pracodawców.
Pamiętaj, że Twoja opinia powinna być wiarygodna i merytoryczna. W przeciwnym razie zostanie usunięta lub może stać się podstawą do wszczęcia postępowania przez pracodawcę. Tutaj w szczególności sugerujemy rozważność w wypowiedziach, ponieważ pisanie nieprawdy lub rzucane „na wiatr” opinie, które odbiegają od rzeczywistości - sprawnie mogą być zweryfikowane, a wobec użytkownika wyciągnięte konsekwencje.

21 sierpnia 2017 11:21 / 1 osobie podoba się ten post

Portal www.opiekunki24.pl jest portalem o charakterze informacyjno - rekrutacyjnym.


Jest skierowany do pracodawców, opiekunów osób starszych oraz ma charakter otwarty: 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.


W związku z brakiem określenia dolnej granicy wieku użytkowników korzystających z sieci Internet, obowiązkiem przestrzegania wymagań prasowo-publikacyjnych w e-przestrzeni oraz koniecznością ochrony osób niepełnoletnich, w tym dzieci, w serwisie zabrania się publikacji materiałów przeznaczonych dla osób niepełnoletnich, w tym w jakikolwiek sposób związanych z tematyką pornograficzną lub erotyczną.

1. Bezwzględnie zabronione jest zamieszczanie na Portalu jakichkolwiek materiałów o charakterze
pornograficznym lub erotycznym, jak również przedstawiających choćby częściowo nagie osoby.
Odnosi się to również do materiałów, które pierwotnie miały taki charakter, a zostały
zmodyfikowane (np. częściowo zakryte). Bezwzględnie zabronione jest ponadto zamieszczanie na
Portalu jakichkolwiek materiałów, które dla przeciętnego odbiorcy chociażby pośrednio kojarzą z seksem. 


Takie materiały rażąco naruszają prawa osób trzecich, w tym ich dobra osobiste.
Może 
zdarzyć się również, że do materiałów będą miały dostęp dzieci, co jest niedopuszczalne.


2. Działania, o których mowa powyżej stanowią naruszenie obowiązującego regulaminu, dobrych
obyczajów, zasad współżycia społecznego (art. 5 Kodeksu cywilnego), jak również
regulacji prawnych, w tym art. 202 Kodeksu karnego oraz art. 23/24 Kodeksu cywilnego.


3. Opisane działania zagrożone są między innymi sankcjami karnymi w postaci kary grzywny,
ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2, co nie wyłącza odpowiedzialności o charakterze cywilnoprawnym.


4. Portal nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczenie tego rodzaju materiałów. Za zamieszczanie
materiałów oraz skutki z tym związane wyłączną odpowiedzialność ponoszą użytkownicy dopuszczający się tego rodzaju działań.


5. Wszelkie tego rodzaju materiały podlegają niezwłocznemu usunięciu, a administrator uprawniony jest do blokady/usunięcia konta.


6. Jeżeli jakiekolwiek materiały zamieszczone w Portalu naruszają Twoje prawa autorskie lub Twoje dobre imię lub/i naruszają Twoje inne dobra osobiste, skontaktuj się z nami, a materiały te zostaną natychmiast usunięte.
biuro @ opiekunki24.pl


 


Wulgaryzmy


Na Serwisie Opiekunki24.pl zakazane jest posługiwanie się przez użytkowników wulgaryzmami, niezależnie od tego, czy będą one napisane z wykropkowaniem, częściowo, czy w całości.


Nasz Serwis jest platformą przyjazną dla użytkowników sieci, co za tym idzie, nie tolerujemy tego typu słownictwa, które świadczy tylko i wyłącznie o niskiej kulturze osobistej użytkownika, ale również wpływa negatywnie na wizerunek Serwisu.


W sytuacji, kiedy zauważymy, że dany użytkownik nie stosuje się do postanowień netykiety, będziemy wyciągać konsekwencje.


 


Memy, zdjęcia, obrazki polityczne, religijne, z wizerunkiem osób publicznych


Rozpowszechnianie wizerunku osoby publicznej wymaga jej zgody. Dotyczy to również rozpowszechniania wizerunku osoby trzeciej w formie popularnego mema internetowego, zdjęcia, lub obrazka.


W sieci Internet obowiązują przepisy prawa dotyczące dóbr osobistych oraz praw autorskich, dlatego też na portalu Opiekunki24.pl publikowanie tego rodzaju materiałów, do których nie posiadamy praw autorskich oraz zgody na rozpowszechnianie, jest zabronione.


To samo tyczy się materiałów związanych ze sztuką/ malarstwem.
Serwis Opiekunki24.pl nie posiada zezwoleń, uprawnień do tego typu publikacji, tym samym nie zezwala użytkownikom na rozpowszechnianie materiałów, linków do witryn tematycznych, obrazów, chronionych prawami autorskimi.


Wszystkie materiały, o których mowa wyżej, są usuwane z portalu.

19 marca 2018 09:05 / 1 osobie podoba się ten post

Zanim założysz temat.


Jeżeli chcesz założyć nowy temat, a nie masz pewności, czy zostanie on zaakceptowany, wyślij zapytanie z propozycją tematu na biuro @ opiekunki24.pl


Pamiętaj, że każdy temat, podobnie jak tematy działu „Dzienniki”, powinien dotyczyć tematyki związanej z branżą opiekuńczą, medycyną, zdrowiem, chorobami seniorów lub mieć charakter neutralny, czyli taki, w którym nie dochodzi do eksponowania ironii, która może na forum publicznym skutkować ośmieszaniem lub/i naruszeniem dóbr osobistych osób trzecich, w tym użytkowników.


Przypominamy, że portal nie jest platformą o charakterze rozrywkowo - satyrycznym.


Forum jest integralną częścią serwisu z ofertami pracy, dostępnym dla zarejestrowanych oraz dla niezarejestrowanych użytkowników. Celem forum jest przede wszystkim udostępnianie wiedzy oraz materiałów związanych z pracą w branży opiekuńczej, medycyną, zdrowiem, schorzeniami, rekrutacją.


Forum nie jest miejscem, służącym do naśmiewania się z innych użytkowników, z ich życia, które opisują w komentarzach oraz nie jest miejscem do szerzenia mowy nienawiści oraz wulgaryzmów.


Standardy serwisu rekrutacyjnego, wykluczają z tej przestrzeni ww tematykę, co jasno określa regulamin.


Portal zastrzega sobie prawo do usuwania tematów lub/i komentarzy o charakterze prześmiewczym, ironicznym - pisanych na temat innych użytkowników lub/i osób trzecich, na podstawie informacji zebranych z forum.