Jak legalnie zatrudnić nianię? Poradnik

Młodzi rodzice, chcąc wrócić do pracy, często decydują się na zatrudnienie opiekunki do dziecka. Warto pamiętać, że powinna ona pracować zgodnie z prawem. Jak legalnie zatrudnić nianię? Oto wskazówki.

Zatrudnienie niani – umowa uaktywniająca
Zatrudniając opiekunkę do dziecka, można zdecydować się na umowę uaktywniającą, która jest specjalnie przewidziana w polskim prawie dla rodziców, którzy chcą formalnie zatrudnić nianię. Dzięki niej można uzyskać dofinansowanie z budżetu państwa, dotyczące sfinansowania całości lub części składek na ubezpieczenie społeczne – do wysokości połowy płacy minimalnej w Polsce. Od nadwyżki za tę kwotę obowiązek ten przejmują rodzice.
Kto może skorzystać z takiej formy umowy? Nianię w ten sposób może zatrudnić osoba pracująca na podstawie umowy o pracę czy zlecenie oraz prowadząca działalność pozarolniczą. Nie ma znaczenia, jaki próg podatkowy się osiągnęło w danym roku (więcej na ten temat m.in. tu: https://firmove.pl/aktualnosci/finanse/podatki/drugi-prog-podatkowy-kogo-i-kiedy-dotyczy).
Warto pamiętać, że ZUS nie będzie opłacać składek, jeśli rodzice są na urlopie macierzyńskim, ojcowskim lub wychowawczym oraz gdy tworzą zawodową rodzinę zastępczą. Dzieje się tak też wtedy, gdy korzystają już z ulgi na podstawie umowy aktywizacyjnej, np. zatrudniając osobę, która była bezrobotna.

Umowa uaktywniająca – jakie warunki musi spełniać niania?
Opiekunka, z którą podpisuje się umowę, musi mieć ukończone 18 lat. Opieka powinna dotyczyć dziecka od 20. tygodnia życia do 3 lat. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach granicę tę można przesunąć o kolejny rok. Dzieje się tak np. wtedy, gdy rodzice mieszkają w miejscu, gdzie brakuje przedszkola.
W przypadku tego typu umowy funkcji niani nie może pełnić jeden z rodziców dziecka. Nie ma jednak żadnych problemów, by podpisać ją z kimś z rodziny – rodzeństwem, babcią czy kuzynostwem. W umowie powinny znaleźć się takie elementy jak:
-
strony,
-
cel i przedmiot,
-
miejsca, gdzie będzie sprawowana opieka,
-
czas trwania,
-
obowiązki niani,
-
wynagrodzenie i czas jego wypłaty,
-
okres obowiązywania,
-
sposób rozwiązania.

Aby zgłosić opiekunkę do dziecka do ubezpieczeń, należy złożyć dokumenty osobiście, za pośrednictwem PUE ZUS lub poczty. Wówczas będzie objęta społecznymi i zdrowotnym, jeśli jest to jej jedyna praca. Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne i składkę za nią finansuje niania. Należy potrącić ją z jej pensji i odprowadzić do ZUS-u.

Jak jeszcze można zatrudnić nianię?

Oprócz umowy uaktywniającej nianię można zatrudnić na umowę o pracę. W takim wypadku należy zarejestrować opiekunkę w ZUS-ie i opłacać za nią składki na ubezpieczenia. Należy przy tym pamiętać, że powinna być zatrudniona na przynajmniej minimalną pensję krajową. Kolejnym sposobem jest podpisanie umowy zlecenie z nianią. Wówczas wystarczy opłacać składki ZUS. Nie obowiązują zaliczki na podatek dochodowy.

Jak widzisz, istnieje kilka sposób na to, by zatrudnić nianię. Niezależnie od wyboru, pamiętaj, aby praca odbywała się zgodnie z obowiązującymi przepisami.
* Artykuł promowany

 

08 maja 2024 18:31
Forma zatrudnienia jest najmniej ważna .Trzeba mieć szczęście  ,żeby trafić na serdeczna ,obowiązkowa osobę . Nawet z polecenia trafi się " zło wcielone " .