Zabawa w słówka #2

12 kwietnia 2015 19:45
alinka1339

SEMESTRY --  metr , metry  , rys , Mery , semestr , ser , sery , ery , SMS , tym , my , seter , ter , re , rym , rytm , stres , esy ,
syte , te , reset , set , KONFRONTACJA

KONFRONTACJA- on, front, ton, NOT, to, ta, ona, ono, racja, ja, koja, kojo, rotacja, Rota, Rot, rotacjo, tor, tar, tara, rata, rat, taro, rato, kroton, krotona, tona, afront, franca, franc, franco, Franko, Franka, frank, Anka, Anna, kanna, jar, Jaro, Troja, Trojo, trojka, nora, nor, noro, tron, kafar, rafa, raf, rafo, afro, nacja, nacjo, akacjo, akcja, akcjo, Jan, Jana, Janka, Janko, Anko, ano, kona, nota, not, noto, oto, co, taca, tac, taco, cnota, cnoto, cnot, knot, knota, kot, kota, tonacja, tonacjo, frakcja, frakcjo, racjo, frak, fraka, rak, raka, taka, tak, kat, kata, noc, fora, ara, ar, norka, forka, Jarka, orka, orko, karo, kar, notka, fota, fotka, fot, foto, tron, jon, jona, korona, koron, korono, konna, konno, jatka, jatko, jota, joto, jot. PRZEBRZYDŁY.
12 kwietnia 2015 21:02
ANULA62

SEMESTRY- sms, smsy, myt, tym, rym, rytm, stres, stresy, SETRY, trem, metr, metry, Tess, set, sety, ty, Teres, Teresy, ser, sery, ery, er, seter, setery, eter, ster, stery, rys, reset, semestr.DOMATORA.

 DOMATORA: dom, ta, to, tor, tora, rad, Radom, tram, trama, tramo, motor, or, ora, oro, tam, tama, tamo, amor, amora, mora, moro, mor, mord, morda, mordo, Mao, mar, mara, atom, maro, mota, moda, modo, ar, ara, aro, Omar, Omara, Tom, Toma, amator, drama, dramo, dram, Adam, Adamo, ma, tar, tara, taro, rot, rota, roto, Domar, Marta, Marto, Mart, modra, tam, dam, ram, ramo, rama, ramot, ramota, ramoto, rao, do, odma, odmo, odm, od, oda, odo, dar, Dorot, Dorota, Rom, Roma, Romo, rat, rata, rato, Ad, Ada, Ado, Odra, Odro, matador, Madora, Dor, Dora, om, oma, Omo, Dorato, dart, darta, darto, Marat, armado, armad.
EWOLUCJE   
12 kwietnia 2015 21:51
PRZEBRZYDŁY: prze, przed, rzep, rzepy, zły, złe, łez, łzy, łydy, łyd, łyp, brył, bryły, rył, ryły, pył, pyły, był, były, byłe, BRE, bez, bezy, red, redy, rzez, rzezy, EB, perły, ryp, zer, zebry, drze, der, dery, derby, ryb, ryby, łby, Łeby, pyry, pyr, pyrze, brzydły, zbrzydły, zbrzydł, brzydł, berd, berdy, er, ery, Pyzdry, Pyzdr, pyz, pyzy, przebył, przebyły.
SZPONDER
13 kwietnia 2015 14:19
salazar

PRZEBRZYDŁY: prze, przed, rzep, rzepy, zły, złe, łez, łzy, łydy, łyd, łyp, brył, bryły, rył, ryły, pył, pyły, był, były, byłe, BRE, bez, bezy, red, redy, rzez, rzezy, EB, perły, ryp, zer, zebry, drze, der, dery, derby, ryb, ryby, łby, Łeby, pyry, pyr, pyrze, brzydły, zbrzydły, zbrzydł, brzydł, berd, berdy, er, ery, Pyzdry, Pyzdr, pyz, pyzy, przebył, przebyły.
SZPONDER

SZPONDER- szpon, po, on, no, szop, Don, Ren, rep, ner, nero, Reno, nor, nord, dron, der, dero, zero, zer, ser, szper, red, redo, dorsz, dorsze, szron, one, Noe, nos, rzep, rzepo, perz, porze, sporze, orze, pod, od, do, sen, open. BRZDĄKA.
13 kwietnia 2015 18:00
ANULA62

SZPONDER- szpon, po, on, no, szop, Don, Ren, rep, ner, nero, Reno, nor, nord, dron, der, dero, zero, zer, ser, szper, red, redo, dorsz, dorsze, szron, one, Noe, nos, rzep, rzepo, perz, porze, sporze, orze, pod, od, do, sen, open. BRZDĄKA.

BRZDĄKA: Brda, Brdą, brak, rak, rad, radą, rab, rąk, bąk, bąka, Brad, kar, karą, kard, rąb, zrąb, rąbka, dar, Darką, bark, barką, drab, drak, draką, darz, darzą, ar, arą, arką, Ad, Adą, Az, Azą, karz, karzą, dąb, kadzą, kabzą, kabz, zda, da, bar, bak, karb, zad, Zarą, Ka, akr, Akrą, AK, bard, bad, zadrą, zadr, kadr, kadrą.
OBRÓŻKA
13 kwietnia 2015 19:03
salazar

BRZDĄKA: Brda, Brdą, brak, rak, rad, radą, rab, rąk, bąk, bąka, Brad, kar, karą, kard, rąb, zrąb, rąbka, dar, Darką, bark, barką, drab, drak, draką, darz, darzą, ar, arą, arką, Ad, Adą, Az, Azą, karz, karzą, dąb, kadzą, kabzą, kabz, zda, da, bar, bak, karb, zad, Zarą, Ka, akr, Akrą, AK, bard, bad, zadrą, zadr, kadr, kadrą.
OBRÓŻKA

OBRÓŻKA-OB, bo, rożka, róża, różo, Żor, żar, żab, żabo, róż, każ, aż, żak, karo, kar, rak, rabo, Bora, bar, ar, krab, bark, bor, bór, rób, bożka, bak, karb, kobra, kobr. GRABIEŻ.
13 kwietnia 2015 19:24
ANULA62

OBRÓŻKA-OB, bo, rożka, róża, różo, Żor, żar, żab, żabo, róż, każ, aż, żak, karo, kar, rak, rabo, Bora, bar, ar, krab, bark, bor, bór, rób, bożka, bak, karb, kobra, kobr. GRABIEŻ.

GRABIEŻ: grab, grabie, rab, rabie, bież, gra, gier, bieg, biega, żer, że, bar, ar, arie, Ir, aż, iż, irga, żebra, żab, żabie, rea, rei, Rega, Regi, gai, ag, agi, gir, gira, gar, garb, garbie, IRA, ABI, igra, er, era, Ebi, Bea, Gera, Gabi, Gabie, Iga, bera, ber.
PODCHODY
 
13 kwietnia 2015 21:42
salazar

GRABIEŻ: grab, grabie, rab, rabie, bież, gra, gier, bieg, biega, żer, że, bar, ar, arie, Ir, aż, iż, irga, żebra, żab, żabie, rea, rei, Rega, Regi, gai, ag, agi, gir, gira, gar, garb, garbie, IRA, ABI, igra, er, era, Ebi, Bea, Gera, Gabi, Gabie, Iga, bera, ber.
PODCHODY
 

PODCHODY ----   odchody , chody , dochody , pod , do , od , po , hop , PO , co , OC , PROROCZY
13 kwietnia 2015 22:45
alinka1339

PODCHODY ----   odchody , chody , dochody , pod , do , od , po , hop , PO , co , OC , PROROCZY

PROROCZY: po, por, pory, czy co, or, oro, ryp, pop, rycz, ROR, Oz, Zorro, rop, ropy, ropo, opory, zryp, Cypr, czop, czopy, pyr, pyro, coro, prozy, prozo, pozy, pozo, pro.
ANTYKWA
13 kwietnia 2015 23:01
salazar

PROROCZY: po, por, pory, czy co, or, oro, ryp, pop, rycz, ROR, Oz, Zorro, rop, ropy, ropo, opory, zryp, Cypr, czop, czopy, pyr, pyro, coro, prozy, prozo, pozy, pozo, pro.
ANTYKWA

ANTYKWA ---  tykwa , kant , kanty ,ty , ta , kawa , nawa , nawy , kawy , kat , wakat , anty , tynk , tak , taka , kana ,
kany , Anka , tan , tany , PROTESTANCKI
13 kwietnia 2015 23:07
salazar

PROROCZY: po, por, pory, czy co, or, oro, ryp, pop, rycz, ROR, Oz, Zorro, rop, ropy, ropo, opory, zryp, Cypr, czop, czopy, pyr, pyro, coro, prozy, prozo, pozy, pozo, pro.
ANTYKWA

ANTYKWA - antyk, anty, tykwa, tyka, kat, katy, kata, tak, kwant, wat, wata, waty, twa, kant, Kanty, natka, tka, ty, ta, Watykan, kana, wyka, wtyk, wtyka, na, wy, KW, AK, tany, tan, kawam kawy, kaw, kany-  GRAFOLOGIA
Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności.