Zabawa w słówka #2

29 maja 2014 09:18

Proszę o kontynuowanie zabawy tutaj. Częśc pierwsza znajduje się tu: http://www.opiekunki24.pl/forum/temat/zobacz/264/page/1

29 maja 2014 09:28 / 1 osobie podoba się ten post
KONTYNUACJA

nacja, kat, tak, nuta, cyna, cynk, kot, knot, konto, kac, tynk, cyjan, uncja, kuna, nutka, ton, tona, jak, akcja

RESPONDENT
29 maja 2014 13:46
nomka

KONTYNUACJA

nacja, kat, tak, nuta, cyna, cynk, kot, knot, konto, kac, tynk, cyjan, uncja, kuna, nutka, ton, tona, jak, akcja

RESPONDENT

RESPONDENT- ser, res, dno, post, ost, sto, ten, to na, do, dres, nos, spod, pod, on, one, set, setne, ton, ropne, rodne, ende, drops, pet, top, pot, rdest, sen, sporne, orne, eden, epos, port, tor, rosne, sonet, onet, tors, Nero, Ren, sort, snop, spore, por, po, tenor, Nord, SPD- STOWARZYSZENIE
30 maja 2014 20:26
michasia

RESPONDENT- ser, res, dno, post, ost, sto, ten, to na, do, dres, nos, spod, pod, on, one, set, setne, ton, ropne, rodne, ende, drops, pet, top, pot, rdest, sen, sporne, orne, eden, epos, port, tor, rosne, sonet, onet, tors, Nero, Ren, sort, snop, spore, por, po, tenor, Nord, SPD- STOWARZYSZENIE

no to ćwiczę dalej umysł:)
STOWARZYSZENIE - sto, Wars, sowa, towar, sito set, setnie, zetnie, tnie, nie, tyra tonie, ton, on, one, oni,ona, ani, Ina, roni, rwa, warto, wart, syra, ser, sery, era, ery, zrywa, Etna, setna, stary, star, ar, wary, ary, zarzewie, rzewnie, zwarty, ,esy syn, Nysa, nos, nosy, nota, nowa, nowy, narty, Iwa, rowy,owy, sowy, Orzysz, towarzysz, twarz, twarze, twarzy, tworzy, tworzenie, rosi, rosa, rosy, roni, siwa, siwy, Niwa, Estera, teraz, raz, razy, oazy, Oz, osy, osa, serweta, rwetes, notes, notesy, nota, ta, ten,tor, tory ,nora, nory, nisza, IRA, Iran, rany, Rani, sito, Tir, Tiry, Zona, zasiewy, zasiew,zasiewy, sny, sen, SOR, war, wary, Zyta, trwa, trwanie, wiano, wino, wina, wir, wiry, notes, notesy, Tosia, oset, osty, trwoni, raty, tani, tanie, siny, sina,Rota, sitwa, trawy, nerw, nerwy, rosi, wory, szanty, zszywa, szew, szyta, tas, tasy, szwy, szary, szare, niewarty, wiary, waty, wat, stworzenie,- PRZESIEDLENIEC 
02 czerwca 2014 21:30 / 1 osobie podoba się ten post
michasia

no to ćwiczę dalej umysł:)
STOWARZYSZENIE - sto, Wars, sowa, towar, sito set, setnie, zetnie, tnie, nie, tyra tonie, ton, on, one, oni,ona, ani, Ina, roni, rwa, warto, wart, syra, ser, sery, era, ery, zrywa, Etna, setna, stary, star, ar, wary, ary, zarzewie, rzewnie, zwarty, ,esy syn, Nysa, nos, nosy, nota, nowa, nowy, narty, Iwa, rowy,owy, sowy, Orzysz, towarzysz, twarz, twarze, twarzy, tworzy, tworzenie, rosi, rosa, rosy, roni, siwa, siwy, Niwa, Estera, teraz, raz, razy, oazy, Oz, osy, osa, serweta, rwetes, notes, notesy, nota, ta, ten,tor, tory ,nora, nory, nisza, IRA, Iran, rany, Rani, sito, Tir, Tiry, Zona, zasiewy, zasiew,zasiewy, sny, sen, SOR, war, wary, Zyta, trwa, trwanie, wiano, wino, wina, wir, wiry, notes, notesy, Tosia, oset, osty, trwoni, raty, tani, tanie, siny, sina,Rota, sitwa, trawy, nerw, nerwy, rosi, wory, szanty, zszywa, szew, szyta, tas, tasy, szwy, szary, szare, niewarty, wiary, waty, wat, stworzenie,- PRZESIEDLENIEC 

PRZESIEDLENIEC- Siedlce, prze, disel, lenie, czepi, czerep, sili, cedr, dres, Czesi, Reni, Ren, lepsi, lep, lis, lincz, lepi,piele, przed nie, nic, rzep, siniec, Eleni, ende, dnie, dni, siedzi, ser, sierp, res, zieleni, lisie, cedzi, ceni, pies, piesi, piers, piersi, drap, drapie, sapie, sap, pas, cni, niesie, NIP , PIN, lecz, lecze, licz, lipnie, lipiec, piec, piecze, silnie, pilnie, pilni, leni, lenie, nie, erni, siecze, pieni, psie - PRZEFARBOWANY
03 czerwca 2014 12:03
PRZEFARBOWANY - farby, browar, bor, wan, zew, farba, rzep, bez, nowy, fryz, para, baran, pan, por, pora, raz, faza, naraz, proza, brzoza, wraz, bon, ryba, ryby, zero, zew,rana, zona - WYKOMBINOWANY
03 czerwca 2014 22:27
Misiaka

PRZEFARBOWANY - farby, browar, bor, wan, zew, farba, rzep, bez, nowy, fryz, para, baran, pan, por, pora, raz, faza, naraz, proza, brzoza, wraz, bon, ryba, ryby, zero, zew,rana, zona - WYKOMBINOWANY

WYKOMBINOWANY - Kombi, mina, miny, oko, komin,nowa, nowy, niwa, niwy, kominy, wykonany, kimono,mono, ona, ono, MOK, inny, inna, wabi, bawi, bawimy, wabimy, boki, byk, byki, kiwa, kim, kima, iwa, Anin, Anny, konny, Konin, wabiony, baki, bom, many, manny, manko, konam, nami, nam, nim, nimy, kabiny, wino, winny, oni, kombinowany, mowy, owy, inni,nawyk, niby, Wiki, Iwo, wanny, biwak, biwaki, kino, obok, wonny, won ,Nina,Niny, bak, nowiny, mak, maki, Awion, wio, wabik, mowa, nokia, KIA, okowy, okiwa, bok, miano, myk, owiany, MO, OMO -AUTORYZACJA
05 czerwca 2014 21:50
michasia

WYKOMBINOWANY - Kombi, mina, miny, oko, komin,nowa, nowy, niwa, niwy, kominy, wykonany, kimono,mono, ona, ono, MOK, inny, inna, wabi, bawi, bawimy, wabimy, boki, byk, byki, kiwa, kim, kima, iwa, Anin, Anny, konny, Konin, wabiony, baki, bom, many, manny, manko, konam, nami, nam, nim, nimy, kabiny, wino, winny, oni, kombinowany, mowy, owy, inni,nawyk, niby, Wiki, Iwo, wanny, biwak, biwaki, kino, obok, wonny, won ,Nina,Niny, bak, nowiny, mak, maki, Awion, wio, wabik, mowa, nokia, KIA, okowy, okiwa, bok, miano, myk, owiany, MO, OMO -AUTORYZACJA

AUTORYZACJA - autor, ryza, auto ,tor, tory, rota, roty, ryza, tur, racja,raut, rzut, tura, tury, rata, raty,Zyta, czar, czary,car, czart, czart, ruta, ryj, jara, jary, jar, czat, czaty,tara, tora, tracz, tyj, tyra, raz, razy, uraczy, czy, ta, to, za, raj,tucz, tuczy,uczy, tuz,tacy, czyj,  Ara, ryta,aura,rzuty, uroczy, urocza, oczy, toczy, juta, jura, jury, Zory, Oz,ruja,jacy - ZDENERWOWANIE      
11 czerwca 2014 22:10
michasia

AUTORYZACJA - autor, ryza, auto ,tor, tory, rota, roty, ryza, tur, racja,raut, rzut, tura, tury, rata, raty,Zyta, czar, czary,car, czart, czart, ruta, ryj, jara, jary, jar, czat, czaty,tara, tora, tracz, tyj, tyra, raz, razy, uraczy, czy, ta, to, za, raj,tucz, tuczy,uczy, tuz,tacy, czyj,  Ara, ryta,aura,rzuty, uroczy, urocza, oczy, toczy, juta, jura, jury, Zory, Oz,ruja,jacy - ZDENERWOWANIE      

Nikt tu nie zaglada(:
ZDENERWOWANIE - nerw, nerwowa, nerwowe, nerwowi, dennie, dno, dni, dnie, nie, zdrowe, zdrowi, zdrowa, Ren, Reni, Renia,Zenia, Zeni, ranni, rano, drze, zero, era, ar, drwi, rwa, rwie, rwanie, werwa, nie, na, wrona, roni, eden,Ewa, IRA, radni, radne, radzi, rodzi, rodzenie, radzenie, drzewo, rzewnie, Wda, wdowa, wredna, wrednie, DNA, rdzennie, rdzenni, rozda, zda, zdanie, danie, oranie,Rani, Anin, ani, Ina, inna,  inne, niwa, drwa= KOPIOWANIE
19 czerwca 2014 14:47
michasia

Nikt tu nie zaglada(:
ZDENERWOWANIE - nerw, nerwowa, nerwowe, nerwowi, dennie, dno, dni, dnie, nie, zdrowe, zdrowi, zdrowa, Ren, Reni, Renia,Zenia, Zeni, ranni, rano, drze, zero, era, ar, drwi, rwa, rwie, rwanie, werwa, nie, na, wrona, roni, eden,Ewa, IRA, radni, radne, radzi, rodzi, rodzenie, radzenie, drzewo, rzewnie, Wda, wdowa, wredna, wrednie, DNA, rdzennie, rdzenni, rozda, zda, zdanie, danie, oranie,Rani, Anin, ani, Ina, inna,  inne, niwa, drwa= KOPIOWANIE

- KOPIOWANIE- kopia, pianie, nie, kopa, pion, niwa, pik, kipa, oko, kpina, kanie, Wiki,Wika, kiwi, wiek, wieki,Iwan, Iwo, Iwona, panie, pani, pan, nap, PIN,NIP,paw, pawie, pawi, WIP, wena, Newa, Ewa, Ewie, Ewik,piki, pika, kapie, pieni, on, oni, one, ono, nowa, nowi, nowe,paki, piwo,piwne,piwonie,epika, epik, kipi, Anie, ani, Nike, IKE,Kenia, Ken, kona, konie, Iwonie,kwapi, kiep,opieka, opieki - ZAMIŁOWANIE
19 czerwca 2014 16:19
ZAMIŁOWANIE
miło,za, łom, miłowanie, nie, Ewa, mała, wał, łan, nazwa, Aza, łona, załam, miłe, zew, waza, Iłowa, Inez,
19 czerwca 2014 16:20
alexia

ZAMIŁOWANIE
miło,za, łom, miłowanie, nie, Ewa, mała, wał, łan, nazwa, Aza, łona, załam, miłe, zew, waza, Iłowa, Inez,

NIEBIESKOKREMOWY
19 czerwca 2014 16:49
krem.skok.kok.okres.kres,wok,niebo.korek,rok,krok,OBI,kos,bosko,boso,sok.koronki.Ewa TRAMPOLINA
20 czerwca 2014 14:08
brydzia

krem.skok.kok.okres.kres,wok,niebo.korek,rok,krok,OBI,kos,bosko,boso,sok.koronki.Ewa TRAMPOLINA

TRAMPOLINA - Pola, lina, mapa,marna, marni, mol,mop, tramp, rama, mara,rata, tara,lin,Lima,lit, litr,Tir,tor, rota, Ania, Ani, lipa, pal, pali,lampa, lampart, nap, pan,, pani,pralina,liana,rola, Ola, Oli, alarm,Ara,nam, na, po, to, ma, ta, tli, Tola, NIP, PIN,nota,ton, tona, tama, tam, mata, Ilona, Ina, Nil,mila, laminat, Oli, Iran, rana, rano, nora, roni, ropa, pora, para, rap, mina, monit, nit, malina, Marta, nalot, lot,narta,nam, ramol,tani, Tina, tran, Rani,  lot,lotna, lotnia,lira, nit, pralnia, rapt, por, Anatol,rama, amant, manto, manti, tan, rampa, mali,prom, Rom, tron- DOCHODZENIÓWKA
21 czerwca 2014 14:52
michasia

TRAMPOLINA - Pola, lina, mapa,marna, marni, mol,mop, tramp, rama, mara,rata, tara,lin,Lima,lit, litr,Tir,tor, rota, Ania, Ani, lipa, pal, pali,lampa, lampart, nap, pan,, pani,pralina,liana,rola, Ola, Oli, alarm,Ara,nam, na, po, to, ma, ta, tli, Tola, NIP, PIN,nota,ton, tona, tama, tam, mata, Ilona, Ina, Nil,mila, laminat, Oli, Iran, rana, rano, nora, roni, ropa, pora, para, rap, mina, monit, nit, malina, Marta, nalot, lot,narta,nam, ramol,tani, Tina, tran, Rani,  lot,lotna, lotnia,lira, nit, pralnia, rapt, por, Anatol,rama, amant, manto, manti, tan, rampa, mali,prom, Rom, tron- DOCHODZENIÓWKA

DOCHODZENIÓWKA - chodzi, chód, cedzi,dziw,dziwa, dziwka, dziwna,diwa, wadzi,Zenia, Zeni, Zenka, Ewa, Ewka, wodzi, woda, wodna, wódka,kania, kadzi, dzik, dzika, czad, zad, danie, Ani, dochód, zda, zdanie, danie, Dana,nad, Don, Wda, dniówka, echo, Doda, dodanie, zwód, deko, dach, Hani, Hanie,ceni, cena,nad, nie, do , dziad, Zocha, pcha, Pniew, pni, pniak, czka,czek, czeka,czekan, kacze, wena, nowa, nowi, wino, winda, dawno, dawni, niwa, Wanda, Wandzi, dzwoni, dzwon, zonk, - LODOŁAMACZ