Zabawa w słówka #3

12 listopada 2016 23:56
Brawkaa

Tablet mi się zresetowal więc pisze, bo wczoraj miałam załamkę. Z tel to nie to samo a Internet też tu zamula

PRĄDNICA Prąd, drą, prac, pracą, nic, NIP, IP, Pi, pan, Pani, Ani, Anią, Nida, Nidą, idą, Ida, Ina, Iną, pic, IC, AC, ran, rani,  raną, ranią,  DNA, dnia, nią, drap, drapią, rap, pac, pacą, rad, radą, par, parą, prą, naprą, Iran, dan, Danią, panią, cip, cipa, cipą, cap, capi, capią, rac, racą, dni, PR, RP, RNA, na, nad, pad, iPad, 
ŚWIĘTOWAĆ

ŚWIĘTOWAĆ - świeto, święta, świt, świta, wita, Wito, to, ta, tę,twa, twoi, toi, wić, WOŚ, oś, wat, watę, waść, Aś, taś, WOW, Iw, Iwa, Iwo, Iwę,twę,Wiwat, Wiwa, owa, iść,-HUMORY
18 listopada 2016 20:35
michasia

ŚWIĘTOWAĆ - świeto, święta, świt, świta, wita, Wito, to, ta, tę,twa, twoi, toi, wić, WOŚ, oś, wat, watę, waść, Aś, taś, WOW, Iw, Iwa, Iwo, Iwę,twę,Wiwat, Wiwa, owa, iść,-HUMORY

HUMORY: humor, hor, hory, hu, UM, Umo, Ur, URM, MO, my, Myro, mu, mur, mury, mor, mory, moru, or, ory, om, omy, Ry, rym, rymu, rum, rumy, Ru.
ZDRĘTWIEĆ
18 listopada 2016 21:36
salazar

HUMORY: humor, hor, hory, hu, UM, Umo, Ur, URM, MO, my, Myro, mu, mur, mury, mor, mory, moru, or, ory, om, omy, Ry, rym, rymu, rum, rumy, Ru.
ZDRĘTWIEĆ

ZDRĘTWIEĆ wie, drzew, drzwi, dziw, te, tę, Drew, rewi, Ew, Ewę, zdrę, drę, Wit, Idę, Idze, Ed, Edi, Edit, dwie, trę, drętwe, twe, ziew, zew, Rit, Ritę, IT, TIR, rewię, wir, wierć, Ted, tez, tezę, derę, er, erę, Ez, Ezę, ET, widz, widzę, wić, wędzi, wędzić, rtęć, 
ODWLECZONY
18 listopada 2016 22:01
Brawkaa

ZDRĘTWIEĆ wie, drzew, drzwi, dziw, te, tę, Drew, rewi, Ew, Ewę, zdrę, drę, Wit, Idę, Idze, Ed, Edi, Edit, dwie, trę, drętwe, twe, ziew, zew, Rit, Ritę, IT, TIR, rewię, wir, wierć, Ted, tez, tezę, derę, er, erę, Ez, Ezę, ET, widz, widzę, wić, wędzi, wędzić, rtęć, 
ODWLECZONY

ODWLECZONY: od, odwlec, owcy, owczy, owcze, owce, owe, ole, Olce, on, one, on, one, OC, ozon, ozony, Oz, do, doleczony, dolecz, dowlec, dowleczony, dny, dno, deo, don, dozy, dole, dolce, wlec, wleczony, wlecz, wleczono, won, WC, wole, len, Leny, Leno, LO, lecz, leczy, Lec, leczony, leczono, LED, lew, lewo, lwy, ledwo, Leo, Leon, Leony, Ew, Ewo, Ewy, el, ez, ezy, ezo, Ed, Edo, Edno, Edny, co, czyn, ce, cez, cezy, Cyd, cel, celowo, celowy, cen, ceno, ceny, cny, cne, cwel, czole, cyn, cyno, cew, cewo, zon, zony, zol, zole, zwlec, ze, zen, zeny, ZOO, zlew, zlewy, zew, zewy, NY, noc, nocy, noce, Nel, Nely, NOL, nowe, nowy, nowo, no, Noe, Neo, Noel.
BŁĄDZENIE
19 listopada 2016 06:18
salazar

ODWLECZONY: od, odwlec, owcy, owczy, owcze, owce, owe, ole, Olce, on, one, on, one, OC, ozon, ozony, Oz, do, doleczony, dolecz, dowlec, dowleczony, dny, dno, deo, don, dozy, dole, dolce, wlec, wleczony, wlecz, wleczono, won, WC, wole, len, Leny, Leno, LO, lecz, leczy, Lec, leczony, leczono, LED, lew, lewo, lwy, ledwo, Leo, Leon, Leony, Ew, Ewo, Ewy, el, ez, ezy, ezo, Ed, Edo, Edno, Edny, co, czyn, ce, cez, cezy, Cyd, cel, celowo, celowy, cen, ceno, ceny, cny, cne, cwel, czole, cyn, cyno, cew, cewo, zon, zony, zol, zole, zwlec, ze, zen, zeny, ZOO, zlew, zlewy, zew, zewy, NY, noc, nocy, noce, Nel, Nely, NOL, nowe, nowy, nowo, no, Noe, Neo, Noel.
BŁĄDZENIE

BŁĄDZENIE błąd, Eni, Enie, Enią, Iną, In, nie, Ben, Beni, Benią, łzą, Izą, Iż, dni, dnie, ząb, Zen, Zenią, Zeni, dąb, bez, bezą, dzieł, Łebą, łeb, ziąb, 
POCIESZNY
19 listopada 2016 13:33
Brawkaa

BŁĄDZENIE błąd, Eni, Enie, Enią, Iną, In, nie, Ben, Beni, Benią, łzą, Izą, Iż, dni, dnie, ząb, Zen, Zenią, Zeni, dąb, bez, bezą, dzieł, Łebą, łeb, ziąb, 
POCIESZNY

POCIESZNY: po, pociesz, pocieszy, pin, Poe, poci, pocisz, psi, psie, psy, pens, pensy, peso, pic, pice, picy, pi, piec, piecy, piecz, pisz, pisze, pozy, pozie, poi, Pisy, Piso, Pizo, Pizy, pyszne, pysznie, pieszy, pieszo, OC, co, oczy, oczny, oczne, ocen, oceny, oceni, ocenisz, opiecz, opis, opisy, Oz, on, oni, one, opnie, opniesz, ci, ciszy, ciszo, ciep, cis, cisy, Cisno, cep, cepy, cez, cezy, cezo, Cs, COP, cni, cne, cen, ceny, ceno, ceni, czyn, czyni, czynie, ciesz, cieszy, Cieszyn, Czesi, czep, czepi, czepny, cios, ciosy, cyn, cyno, cynie, cynio, cip, cipo, cipy, in, Iny, ino, Inez, Ines, Iz, Izy, Izo, IPN, IP, EP, es, esy, en, ez, ezy, ezo, epos, eposy, esicy, esico, esic, sic, sny, sen, Sn, sicz, siczy, si, sio, siny, sine, sino, siep, szyn, szyno, szynie, szyi, Szyc, syp, sypie, spiecz, sycz, ze, zen, Zeni, NY, noc, nocy, noce, nip, nipy, nisz, niszy, niszo, nic, nicy, nico, nice, nie, nosi, nos, nosie, no, nosze, noszy, Noe, Neo.
ZAŻENOWANE
19 listopada 2016 14:56
salazar

POCIESZNY: po, pociesz, pocieszy, pin, Poe, poci, pocisz, psi, psie, psy, pens, pensy, peso, pic, pice, picy, pi, piec, piecy, piecz, pisz, pisze, pozy, pozie, poi, Pisy, Piso, Pizo, Pizy, pyszne, pysznie, pieszy, pieszo, OC, co, oczy, oczny, oczne, ocen, oceny, oceni, ocenisz, opiecz, opis, opisy, Oz, on, oni, one, opnie, opniesz, ci, ciszy, ciszo, ciep, cis, cisy, Cisno, cep, cepy, cez, cezy, cezo, Cs, COP, cni, cne, cen, ceny, ceno, ceni, czyn, czyni, czynie, ciesz, cieszy, Cieszyn, Czesi, czep, czepi, czepny, cios, ciosy, cyn, cyno, cynie, cynio, cip, cipo, cipy, in, Iny, ino, Inez, Ines, Iz, Izy, Izo, IPN, IP, EP, es, esy, en, ez, ezy, ezo, epos, eposy, esicy, esico, esic, sic, sny, sen, Sn, sicz, siczy, si, sio, siny, sine, sino, siep, szyn, szyno, szynie, szyi, Szyc, syp, sypie, spiecz, sycz, ze, zen, Zeni, NY, noc, nocy, noce, nip, nipy, nisz, niszy, niszo, nic, nicy, nico, nice, nie, nosi, nos, nosie, no, nosze, noszy, Noe, Neo.
ZAŻENOWANE

ZAŻENOWANE za, nowa, nowe, owa, owe, Enea, ano, no, NAN, że, żon, żona, on, ona, one, Zen, noże, nożne, nożna, waz, wazo, waza, ważne, ważna,aż, neon, Eon, Ewa, Ew, Ewo, Awa, Awo, zwane, znane, ZW, WZ, naw, nawa, nazwa, wznowa, waż, zważ, Zenon, Zenona, wen, wena, weno, Ana, Anna, Anno, wanna, wanno, Oz, Oza, woza, Zoe, Noe, Newa, Newo, nazwane, nazwano, 
ODWOŁYWAĆ
19 listopada 2016 15:53
Brawkaa

ZAŻENOWANE za, nowa, nowe, owa, owe, Enea, ano, no, NAN, że, żon, żona, on, ona, one, Zen, noże, nożne, nożna, waz, wazo, waza, ważne, ważna,aż, neon, Eon, Ewa, Ew, Ewo, Awa, Awo, zwane, znane, ZW, WZ, naw, nawa, nazwa, wznowa, waż, zważ, Zenon, Zenona, wen, wena, weno, Ana, Anna, Anno, wanna, wanno, Oz, Oza, woza, Zoe, Noe, Newa, Newo, nazwane, nazwano, 
ODWOŁYWAĆ

ODWOŁYWAĆ: od, owa, odwoła, odwołać, do, da, doły, doła, dwa, dać, woła, wołać, woda, wody, Wowa, Wowy, Wład, Włady, wył, wyła, wyło, wda, wdać, wdało, wdały, wał, wały, wad, wady, wado, łydo, łyd, łyda, łowy, ład, łady łado, Ad, Ado, Ady.
PSYCHOTYK
19 listopada 2016 16:13
salazar

ODWOŁYWAĆ: od, owa, odwoła, odwołać, do, da, doły, doła, dwa, dać, woła, wołać, woda, wody, Wowa, Wowy, Wład, Włady, wył, wyła, wyło, wda, wdać, wdało, wdały, wał, wały, wad, wady, wado, łydo, łyd, łyda, łowy, ład, łady łado, Ad, Ado, Ady.
PSYCHOTYK

PSYCHOTYK psy, os, osy, kos, kosy, to, ot, OP, PO, kop, kopy, kot, koty, ty, tyk, typ, typy styp, stypy, stypo stop, stopy, top, topy, och, ochy co, koc, kocy, OC, sto, stok, styk, pot, poty, pychy, pychoty, pyk, pysk, SK, KS, ok, ospy, SP, psot, psoty, sok, syk, pyt, pyty, post, posty, ost, osty, hyc, tych, Tychy,, syty, kto, Stoch, 
WYCIĄGNĄĆ
19 listopada 2016 17:30
Brawkaa

PSYCHOTYK psy, os, osy, kos, kosy, to, ot, OP, PO, kop, kopy, kot, koty, ty, tyk, typ, typy styp, stypy, stypo stop, stopy, top, topy, och, ochy co, koc, kocy, OC, sto, stok, styk, pot, poty, pychy, pychoty, pyk, pysk, SK, KS, ok, ospy, SP, psot, psoty, sok, syk, pyt, pyty, post, posty, ost, osty, hyc, tych, Tychy,, syty, kto, Stoch, 
WYCIĄGNĄĆ

WYCIĄGNĄĆ: wy, wyciąg, wyciągną, wic, wciąg, wciągną, wciągnąć, wig, WC, win, winą, wić, ci, co, cni, cną, cny, cyg, cygą, cygi, iw, iwą, iwy, in, Iną, Ig, Igą, Ingą, Ing, gną, giąć, giną, niw, niwą, nic, nicą, nić, NY.
WSPÓLNOTY
19 listopada 2016 18:46
salazar

WYCIĄGNĄĆ: wy, wyciąg, wyciągną, wic, wciąg, wciągną, wciągnąć, wig, WC, win, winą, wić, ci, co, cni, cną, cny, cyg, cygą, cygi, iw, iwą, iwy, in, Iną, Ig, Igą, Ingą, Ing, gną, giąć, giną, niw, niwą, nic, nicą, nić, NY.
WSPÓLNOTY

WSPÓLNOTY wspólny, pól, not, noty, ot, to, ty, typ, top, topy, OP, po, WSP, lot, loty, splot, sploty, SP, PS, wolny, ton tony, on, los, losy, nos, nosy, os, osy, WOS, OSP, ospy, pot, poty, snów, sny, syn, synów, styl, stylów, tonów, lotów, splotów, losów, nosów, potów, typów, ów, lont, lonty, lontów, wysp, wyspo, Sylt, wsyp, polny, solny, sól, nowy, nów, sowy, sów, psów, psy, psot, psoty, post, posty, ost, osty, ostów, spot, spoty, stóp, stop, stopy, stopów, wytop, wylot, Ol, TW, pony, wtopy, 
DIETETYCZNY

Kolejna część tutaj:
http://opiekunki24.pl/forum/temat/2709/o-wszystkim-i-o-niczym/zabawa-w-slowka--4
Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności.