Zabawa w słówka #3

15 kwietnia 2015 07:57

Proszę kontynuować tutaj.

14 kwietnia 2015 23:06 / 1 osobie podoba się ten post
alinka1339

ANTYKWA ---  tykwa , kant , kanty ,ty , ta , kawa , nawa , nawy , kawy , kat , wakat , anty , tynk , tak , taka , kana ,
kany , Anka , tan , tany , PROTESTANCKI

PROTESTANCKI - protest, test, Rota, Prot, PO, oset, tron, tort, torcik, tor, orna, orne, Ren, renta, rok, set, setka, setki, sen, San, nas, natki, kop, kopa, koci, kot, korn, kora, kica , kina, kino, kin, kit, tok, toki, ton, on, ona, oni, onet, net, Noki, ocet, cent, centa, not, notki, nota, ta, tak, taki, takie, res, raki, rak, rant, rop, ropa, ropki, PKO, kona, Noa, Noe,nitka, nic, cni, cen, cena, cera, cer, cerki, er, Erka, era, etos, Tosca, tesko, eska, skona, kpina, PIN, NIP, nos, noski, nosa, ciast, ciastek, ciasta, ciasno, ciasne, ciapek, PEC, tka, token, Ken, Kenia, Ani, Anie, RIP, Piast, piasek, pasek, paski, skin, kosa, Kostek, osa, oset, Etna, tan, tank,Ina, Inka, istota, istotka, totek, teka, teki, tek, Stan, stanik, sra, sraki, RAST, San, cnota, cnotki, cnot, capie, cap, kat, kapie, Pesto, stok, stoki, koi, stoi, roi, poi, Astra, aster, ster, sternik,sternika, Arni, Roni, Renia, Reni, Nika, knot, srok, sroki, sroka, krosta, atest, atescik, Aron, aronie, nerka, ner, nerko, akron, niecka, cenia, prosta, prostak, prostaki, prostat, Tato, tapir, ten, ta, to, post, posta, postaci, SOR, soi, sak, sake, sapie, sapki, sap, pan, pani, panie, pank, PIS, ostatki, statek, statki, toi,orkan, kroi, koper, kopert, koperta, Koran, Korea, Korei, riposta, sina, sine, serka, serki, ser, sernik, sernika, ptaki, ptak, prosi, kort, ART, AK, Kant, kto, kropi, kropa, proc, proca, procent, eska, Irak, Iran, Irka, Irek, Rek, rekina, rekin, pet, peta, Piotra, Piotr, Piotrek, stoi, stek, steka, tran, tranek, rano, ranki, ranek, rao, pot, poci, cipka, cipek, Pekin, panti, nap, pestki, pestka, stopi, stop, stopa, stopki, stopek, ocknie, Tipo, - KLAWISZE 
15 kwietnia 2015 19:21
KLAWISZE: klawisz, wsze, wsza, wasz, wasze, wasi, wal, wali, Wale, wie, wiesz, wieszak, walk, walki, szlak, szlaki, kasz, kasze, Kasi, Kasie, Asi, Asie, siew, siewka, sielaw, siwa, siwe, siwek, siwka, las, lasek, laski, law, lawie, lak, laki, Lei, lek, leki, klas, kaw, kawie, Kali, Kalisz, lewa, lew, lewi, liszka, les, lis, lisa, liska, lwa, lwi, lwia, lwie, wek, weki, weka, zwis, zwisa, wiek, wieka, wielka, zwleka, zalew, zalesi, zlew, zlewa, ziewa, ziew, ziela, sieka, siek, sika, sik, siklaw, szal, szali, szale, szalik, szelka, szelki, Szela, Szeli, szekla, szkli, szew, szwa, szwie, wilk, wilka, ze, za, la, iw, iwa, Iwka, Iwek, Az, alek, alki, Ali, Al, ale, klawe, klawi, klei, Ezaw, Iz, Iza, Izka, laik, kil, kila, kile, kia, kisz, kisza, kiwa, kiwasz, klisz, klisze, klisza, kwas, kwasi, kwasie, zew, wiek, wieka, Ew, Ewa, Ewka, Ewki, klasie, klas, kalie, as, asie, sile, ile, wsi, wsie.
ERUDYCJA
15 kwietnia 2015 19:23
michasia

PROTESTANCKI - protest, test, Rota, Prot, PO, oset, tron, tort, torcik, tor, orna, orne, Ren, renta, rok, set, setka, setki, sen, San, nas, natki, kop, kopa, koci, kot, korn, kora, kica , kina, kino, kin, kit, tok, toki, ton, on, ona, oni, onet, net, Noki, ocet, cent, centa, not, notki, nota, ta, tak, taki, takie, res, raki, rak, rant, rop, ropa, ropki, PKO, kona, Noa, Noe,nitka, nic, cni, cen, cena, cera, cer, cerki, er, Erka, era, etos, Tosca, tesko, eska, skona, kpina, PIN, NIP, nos, noski, nosa, ciast, ciastek, ciasta, ciasno, ciasne, ciapek, PEC, tka, token, Ken, Kenia, Ani, Anie, RIP, Piast, piasek, pasek, paski, skin, kosa, Kostek, osa, oset, Etna, tan, tank,Ina, Inka, istota, istotka, totek, teka, teki, tek, Stan, stanik, sra, sraki, RAST, San, cnota, cnotki, cnot, capie, cap, kat, kapie, Pesto, stok, stoki, koi, stoi, roi, poi, Astra, aster, ster, sternik,sternika, Arni, Roni, Renia, Reni, Nika, knot, srok, sroki, sroka, krosta, atest, atescik, Aron, aronie, nerka, ner, nerko, akron, niecka, cenia, prosta, prostak, prostaki, prostat, Tato, tapir, ten, ta, to, post, posta, postaci, SOR, soi, sak, sake, sapie, sapki, sap, pan, pani, panie, pank, PIS, ostatki, statek, statki, toi,orkan, kroi, koper, kopert, koperta, Koran, Korea, Korei, riposta, sina, sine, serka, serki, ser, sernik, sernika, ptaki, ptak, prosi, kort, ART, AK, Kant, kto, kropi, kropa, proc, proca, procent, eska, Irak, Iran, Irka, Irek, Rek, rekina, rekin, pet, peta, Piotra, Piotr, Piotrek, stoi, stek, steka, tran, tranek, rano, ranki, ranek, rao, pot, poci, cipka, cipek, Pekin, panti, nap, pestki, pestka, stopi, stop, stopa, stopki, stopek, ocknie, Tipo, - KLAWISZE 

KLAWISZE --klawisz , klas , las , laski , lasek , kas , liszka , lis , lisek , lew , lwi , lwie , wie , Iwa , Ewa , wsza , wasz , wasze , za , wilk ,
kiwa , lek , lak , wal , wali , AK , ile , ziewa , siwa , siwe , swe , sika , sakwie , walki , walk , eska , sal , wiza , Iza , siew , siewka ,
Ewka , Wika , kaw , kawie , laik , lik , klisza , klisz , lizak , ale , Ela , Elka , Eli , wiek , wieka , wilka , wszelaki , WIELOZADANIOWY
15 kwietnia 2015 19:46
alinka1339

KLAWISZE --klawisz , klas , las , laski , lasek , kas , liszka , lis , lisek , lew , lwi , lwie , wie , Iwa , Ewa , wsza , wasz , wasze , za , wilk ,
kiwa , lek , lak , wal , wali , AK , ile , ziewa , siwa , siwe , swe , sika , sakwie , walki , walk , eska , sal , wiza , Iza , siew , siewka ,
Ewka , Wika , kaw , kawie , laik , lik , klisza , klisz , lizak , ale , Ela , Elka , Eli , wiek , wieka , wilka , wszelaki , WIELOZADANIOWY

WIELOZADANIOWY - wiz, wiza, wizy, wyda, wydanie, wydano, wydani, danie, dal, dalie, dano, dwa, dwie, dawny, dawne, dawno, zadanie, zadany, Danio, Dany, doza, dozowanie, dozowany, Dino, dni, dnie, nie, do , na wy, da, doi, nowa, nowi, nowe, nowy, Nil, lina, lin, liny, linie,lew. lwie, lwy, lwi, Lewin, win, wina, wino, winy, winda, windy, windo, wind, widno, widny, widne, widzi, dziwa, dziw, dziwne, dziwno, dziwny, wady, Wda, lody, loda, Lodzia, Lodzi, Linda, Idea, Noa, Noe, Oda, dola, dolne, dolni, dolny, niw, niwa, niwy, Nida, zda, zdanie, zdany, Ela, Eli, Wiola, Wioli, Wiole, Ola, Olo, land, landy, lada, lady, Zola, wola, wole, wolny, wolne, wolni, Wani, Wania, Wanda, Wady, Wandzie, Wandzi, Ania, Ani, Anie, Andzia, Andzi, Andzie, diwa, diwy, dzwoni, , dziwy, dziw, dzielna,dzielni, dzielny, dzieli, Ilona, Ilony, Iza, za, Izie, Izy, doi, dwoi, zwinie, woda, wodzi, wodzian, dziani, dziana, dzianie. Alina, Aza, Wilno, ile, Leo, ziew, ziewa, zwiewa, zwiewny, zwiewna, welony, welon, welona, len, Lena, Iwo, Wiwa, wada, wywali, wywal, Ada, Dali, wydala, wydal, wydali, lawina, lawiny,- WIEŻOWIEC 
15 kwietnia 2015 20:52
WIEŻOWEC: wież, wieżo, wieże, owce, owiec, wie, ci, co, owe, owi, Ew, Ewo, Ewie, wiec, wiece, iw, iwo, Wowie, Iwce, cew, cewo, cewie, OC, Ewci, Ewcie, iż, że, ciec.
TRZCINKA
15 kwietnia 2015 21:49
salazar

WIEŻOWEC: wież, wieżo, wieże, owce, owiec, wie, ci, co, owe, owi, Ew, Ewo, Ewie, wiec, wiece, iw, iwo, Wowie, Iwce, cew, cewo, cewie, OC, Ewci, Ewcie, iż, że, ciec.
TRZCINKA

Ładny awatar:)                     
                  TRZCINKA - trak, rak, rat, ran, raz, cin, nic,natka, tka, tak, kan, Anki, Ani, Car, rac,tan, tank, tai, rai, rani, Rita, TIR, tran, czar, racz, czak, kacz, kat, Kazi, zrani, kar, karni, Arni, nikt, nitka, nit, traci, czka, kac, tani, zanik, znika, Nika, Kain, kina, kin, Inka, Kati, ART, AK, ta, znak, naci, na, czat, czai, krzta, kit, kita, tika, tik, trik,  kica, Iza, Iran, Irak, Irka, ratki, karci, kart, rai, taki, , ranki, razi, zna, ,tarki, ci, - PODRÓŻNIK
 
15 kwietnia 2015 23:15
michasia

Ładny awatar:)                     
                  TRZCINKA - trak, rak, rat, ran, raz, cin, nic,natka, tka, tak, kan, Anki, Ani, Car, rac,tan, tank, tai, rai, rani, Rita, TIR, tran, czar, racz, czak, kacz, kat, Kazi, zrani, kar, karni, Arni, nikt, nitka, nit, traci, czka, kac, tani, zanik, znika, Nika, Kain, kina, kin, Inka, Kati, ART, AK, ta, znak, naci, na, czat, czai, krzta, kit, kita, tika, tik, trik,  kica, Iza, Iran, Irak, Irka, ratki, karci, kart, rai, taki, , ranki, razi, zna, ,tarki, ci, - PODRÓŻNIK
 

PODRÓŻNIK  -- podróż , dróżnik , odróżni , różni , pod , kino , kin , róż , ród , rodnik , rożki , różki , Niko , kod , kop ,
dip , pion , nóż , nóżki , noż , norki , orki , drop , por , indor , don , dróżki , kir , żonki , żon , niż , rok , iż , KOCHANEK
15 kwietnia 2015 23:23
alinka1339

PODRÓŻNIK  -- podróż , dróżnik , odróżni , różni , pod , kino , kin , róż , ród , rodnik , rożki , różki , Niko , kod , kop ,
dip , pion , nóż , nóżki , noż , norki , orki , drop , por , indor , don , dróżki , kir , żonki , żon , niż , rok , iż , KOCHANEK

KOCHANEK - kocha, koc, kok, koka, kan, noc, nocka, noce, NOK, kona, OC, ocena, ocenka,cen, cena, nec, cecha,cech, heca, och, koce, na, okna, Ken, Noa, Noe, hak,  kac, - ZDRADZANIE
15 kwietnia 2015 23:49
michasia

KOCHANEK - kocha, koc, kok, koka, kan, noc, nocka, noce, NOK, kona, OC, ocena, ocenka,cen, cena, nec, cecha,cech, heca, och, koce, na, okna, Ken, Noa, Noe, hak,  kac, - ZDRADZANIE

ZDRADZANIE -- zdrada , zdradza , zdradzi , radzi , rada , rad , radze , dar , radni , radna , zadra , nie , rani , ran , ranie , Anie , Ani ,
danie , dania , dni , dnia , Ada , raz , zaraz , za , zna , nada , Nida , zadanie , zdanie , zdania , ara , dan , zer , zera , era , er , reda ,
Edi , ar , arena , na , dziane , dziana , zad , zraz , zarazi , razi , dzida , da , dera , SZYDEŁKOWANIE
16 kwietnia 2015 18:38
michasia

Ładny awatar:)                     
                  TRZCINKA - trak, rak, rat, ran, raz, cin, nic,natka, tka, tak, kan, Anki, Ani, Car, rac,tan, tank, tai, rai, rani, Rita, TIR, tran, czar, racz, czak, kacz, kat, Kazi, zrani, kar, karni, Arni, nikt, nitka, nit, traci, czka, kac, tani, zanik, znika, Nika, Kain, kina, kin, Inka, Kati, ART, AK, ta, znak, naci, na, czat, czai, krzta, kit, kita, tika, tik, trik,  kica, Iza, Iran, Irak, Irka, ratki, karci, kart, rai, taki, , ranki, razi, zna, ,tarki, ci, - PODRÓŻNIK
 

Mnie też się podoba :).
 
PODRÓŻNIK: pod, róż, różo, różki, rożki, różni, próżno, próżni, NIK, PIN, NIP, kin, kino, kip, kipo, kir, Kiro, pór, ród, dróżko, dróżki, od, do, dron, drop, dni, pni, on, oni, nóżki, nóżko, podnóżki, żon, żonki, PRON, pik, piko, Pink, podróż, kod, kop, koni, dok, doki, rop, ropni, opór, odór, rod, rodnik, rożnik, krop, kropi, roni, Ron, kor, korni, Żor, odróżni, odróżnik, piór, pióro, ponik, rok, roki, poi, koi, doi, roi, no, nor, norki, Nido, NID, Dino, kpi, kpino, kord, or, ord, ok, kroi.
ZUBOŻAŁY
16 kwietnia 2015 18:54
alinka1339

PODRÓŻNIK  -- podróż , dróżnik , odróżni , różni , pod , kino , kin , róż , ród , rodnik , rożki , różki , Niko , kod , kop ,
dip , pion , nóż , nóżki , noż , norki , orki , drop , por , indor , don , dróżki , kir , żonki , żon , niż , rok , iż , KOCHANEK

KOCHANEK: kocha, kochane, Anek, Anko, Ance, kona, kok, koka, koc, koca, kocanek, chan, Hanek, Hanko, Hano, ok, oka, okna, co, ano, on, ona, one, kanek, kanko, kano, no, na, noc, nocka, hak, och, oh, ach, nacho, Kach, Kacho, Noe, Neo, ocen, ocena, ocenka, kac, kace, cen, cena, Hean.
ZUBOŻAŁY
16 kwietnia 2015 23:36
salazar

KOCHANEK: kocha, kochane, Anek, Anko, Ance, kona, kok, koka, koc, koca, kocanek, chan, Hanek, Hanko, Hano, ok, oka, okna, co, ano, on, ona, one, kanek, kanko, kano, no, na, noc, nocka, hak, och, oh, ach, nacho, Kach, Kacho, Noe, Neo, ocen, ocena, ocenka, kac, kace, cen, cena, Hean.
ZUBOŻAŁY

ZUBOŻAŁY - za, zły, zlo, OB, bał, baz, był, było, łoza, łoz, bory, BOR, UB, bzy, buła, buły, bały, żaby, żab, żabo, bo, aż,Azy, - ŁĘKOTKA
17 kwietnia 2015 06:43
michasia

ZUBOŻAŁY - za, zły, zlo, OB, bał, baz, był, było, łoza, łoz, bory, BOR, UB, bzy, buła, buły, bały, żaby, żab, żabo, bo, aż,Azy, - ŁĘKOTKA

ŁĘKOTKA  -- kot , kotka , tka , tkał , kał , kołka , tok , AK , kok , koka , ta , tę , kokę , to , ot , tak , kat , kotkę , ZAKOCHANI
17 kwietnia 2015 13:36
michasia

ZUBOŻAŁY - za, zły, zlo, OB, bał, baz, był, było, łoza, łoz, bory, BOR, UB, bzy, buła, buły, bały, żaby, żab, żabo, bo, aż,Azy, - ŁĘKOTKA

ŁĘKOTKA: łęt, łęk, Łęka, łat, łato, łatko, łatę, łatkę, tka, kał, kat, kato, katę, kot, kota, kotka, kotkę, kła, kłak, ot, to, ok, oka, Okę, koła, kok, koka, kokę, tok, tak, tło, tła, tłok, tłoka, łka, kołka, Kęt, KO.
ŻOŁĘDZIE