Zabawa w słówka

21 maja 2014 22:29
michasia

MIĘDZYNARODÓWKA - Między, Monar, many, mania, maniak, Maryna, ród, rów, wódka, wino, wiano, wina, winy, widok, równo,równy, równia, rodzi, rodzina, rozwód, rozwódka, rozwodnik, wodnik, woda, wodny, wodzi, dar, dary,Doda, Danka, kiwa, kara, Ara, Arka, orka,orkan, Naród, narod, ród,Dora, Dorka, orki, markiza, Iza, rów, wór, wiary, radzi, radny, Rani, Anka, Ani, marny, marni, narka, nędza, niwa, wanad, nad, na, rodzynka, rodzinka, Ryn, rym, rak, modny, modni, ramię, ramki, kima, mak, maki, imak, widz,dzik, dzika, dziwny, dziwna, dziw, marzy,mrzonka, znika, Nikola, Kola, Ola, Olka, Ordon, orda, draka, znikoma, zanik, morda, mor,dym mord, ,, marna, mirta, nim, mina, miny, Arnika, Arni, ręka, rękaw, kawa, nawał, wał, wódz,ryk, kwik, Wika, mady, dama, damy, dam, dom, domy, dymi, Dymna,myrda, Wda, dynda, dzwoni, dzwon, wędzi,wędka, rama,marka, marki, wymaz, Mao, drozd, zda, zdany, Danka,Azo,, ,waz, wazom,masz,mowa,mów Azor, Aza, ozór, wzór,wzory, zimno, zimny, zima,, Rom, kara, karny, karmi, karmię, karmiona, karmiony, Karwia,akron, Darwin, wiza, wizy, dziwka, rana, rany, dinar, dinary, rydz, rodzinka,miano, wiano, konar, Konrad,rwa, war, wart,Warta, wary, Warka, wnyk, wnyki, kania, kary,orka,kramię, mięta - JAJECZNIA

I na swojej jajecznicy poćwiczę umysł:)
                JAJECZNICA- ja, jaja, jej, Jan, Ania, nic, cena, jje, jeca,cni, czaj, Nicea, na, nie, za, ej, czai, ceni, zna, znacz,inaczej, ci, ciecz,zje,nacje, znicz, -oj słabo(; - KREATORKA
25 maja 2014 01:36
Michasiu, melduję się :)!

KREATORKA: Rea, aktor, aktorka, aktora, kra, kreator, Tora, orka, ara, era, oka, ok, kora, kor, rok, kat, tak, kata, katar, karta, rota, Kreta, kret, to, ta, te, Ra, tokarka, reaktor, trak, ROR, rak, kara, kar, kot, kota, tako, trek, errat, koka, tak, atak, retor, retorka, retor, krok, kotara, Takko, korek, korka, retro, retra, karta, kartka, erka,
EMULGATOR
25 maja 2014 23:32
EMULGATOR: emu, ulga, gar, rota, Roma, Amor, toga, guma, gum, gram, mara, mar, maro, mulga, mulgo, glamour, morga, morg, grom, gromu, gem, gema, mag, mat, Tom, Laro, gol, Got, Gota, lato, Tola, Tol, lot, lotu, Marto, Re, Rea, rogu, gra, rum, mur, orla, larum, laga, galo, Gal, gula, atom, atomu, mu, to, ta, ogar, ragu, glut, tu, maglu, tao, Mao, lut, tur, tura, Mel, Lem, Elm, rem, mer, mera, Mela, lam, Laro, rola, ego, ogra, largo, larga,
EGZORCYSTKA

26 maja 2014 14:40
niche

EMULGATOR: emu, ulga, gar, rota, Roma, Amor, toga, guma, gum, gram, mara, mar, maro, mulga, mulgo, glamour, morga, morg, grom, gromu, gem, gema, mag, mat, Tom, Laro, gol, Got, Gota, lato, Tola, Tol, lot, lotu, Marto, Re, Rea, rogu, gra, rum, mur, orla, larum, laga, galo, Gal, gula, atom, atomu, mu, to, ta, ogar, ragu, glut, tu, maglu, tao, Mao, lut, tur, tura, Mel, Lem, Elm, rem, mer, mera, Mela, lam, Laro, rola, ego, ogra, largo, larga,
EGZORCYSTKA

Już jestem:) - EGZORCYSTKA- ego, cysta, Zyta, zysk, czas, czasy, czort, czar , czary, grota, groty, Szyc, szorty, SOR, cyt, aorta, ar, kary, ryza, ryk, krosta, rosa, osa, osy, syta, syty, syra, tyra, tor, tory, Zyta, Got, Gota, Re, Rea, regaty, rok, kora, kra, krosta, osty, styk, tyk, tracz, ser, sery, seta, ar, ary, czy, rzyga, zygota, Rota, Roty, ty, ta, to, sto, szyta rak, rys, rysa, Ryga, gar, gary, gra, gry, Grek, rzeka, orka, karty, sto, , za, tka, tracz,  rety, raczy, rak, raty, tyra, tryk, trzos,trzosy,gra, gry, rasy, targ, , rok, kora, kory, kra, kraty, koty, kot, kotka, szyta, teka, czysta, czysto, czyste, stek,tas, tasy, orze, aorty, RTG, tego, teraz,raz, razy, krzta, szary, gore, rygor, grosz, grosze,gorszy, gorsze, Eryk,gryka, gzy, as, asy, Oz, tarcza, zero, zysk, zyska, Eska, ser, sery, res, Ares, tas, tasy, race, cera, cery,stary,Zetor, car, syk,styk,styka, gryka, grota, grot, groty, kasy, Akte, czort, Argo, rogaty, ryza, ryta, osa, osy, esy, ogar, ogary, tao, tea, tu, skat, kat, katy, kort, korty, koza, kozy, teza, tezy, zysk,cyrk, kto, Grecy, gryz,stora, erotyk,gotyk,era, ery, gorset gorsety, gaz, gazy, tors, torsy, rysa, sak, kot, koty, rogacz,rogacze, czek, sekta, sekty, Zetor, TESCO,stora,czy,czego, czystka,kasety - SAMOPRZYLEPNY  
26 maja 2014 22:12
michasia

Już jestem:) - EGZORCYSTKA- ego, cysta, Zyta, zysk, czas, czasy, czort, czar , czary, grota, groty, Szyc, szorty, SOR, cyt, aorta, ar, kary, ryza, ryk, krosta, rosa, osa, osy, syta, syty, syra, tyra, tor, tory, Zyta, Got, Gota, Re, Rea, regaty, rok, kora, kra, krosta, osty, styk, tyk, tracz, ser, sery, seta, ar, ary, czy, rzyga, zygota, Rota, Roty, ty, ta, to, sto, szyta rak, rys, rysa, Ryga, gar, gary, gra, gry, Grek, rzeka, orka, karty, sto, , za, tka, tracz,  rety, raczy, rak, raty, tyra, tryk, trzos,trzosy,gra, gry, rasy, targ, , rok, kora, kory, kra, kraty, koty, kot, kotka, szyta, teka, czysta, czysto, czyste, stek,tas, tasy, orze, aorty, RTG, tego, teraz,raz, razy, krzta, szary, gore, rygor, grosz, grosze,gorszy, gorsze, Eryk,gryka, gzy, as, asy, Oz, tarcza, zero, zysk, zyska, Eska, ser, sery, res, Ares, tas, tasy, race, cera, cery,stary,Zetor, car, syk,styk,styka, gryka, grota, grot, groty, kasy, Akte, czort, Argo, rogaty, ryza, ryta, osa, osy, esy, ogar, ogary, tao, tea, tu, skat, kat, katy, kort, korty, koza, kozy, teza, tezy, zysk,cyrk, kto, Grecy, gryz,stora, erotyk,gotyk,era, ery, gorset gorsety, gaz, gazy, tors, torsy, rysa, sak, kot, koty, rogacz,rogacze, czek, sekta, sekty, Zetor, TESCO,stora,czy,czego, czystka,kasety - SAMOPRZYLEPNY  

SAMOPRZYLEPNY - lep,mop, POM,perz, rzep, ropa, por, pory, pora,morze, MO,sam, masy, pas, pasy, as, asy, pole, psa, psy,role, rola, Lem, Mery, pony, nos, nosy, Rom, pola, lampy, Pop. azyl, lam, lamy, raz, role, lep, ropy, pyra, rym, rymy, las, lasy, syn, sny, sen, Nel, len, parzy, rzepy, prom, promy, amor, amory, amore, orze, era, rampa, rampy, pompa, pompy, mapy, morze, zlep,lep, rosa, rosy, osa, osy, prosza, prozy, Oz, Alpy,mopy, szop, szopa, szopy, ser, sery, oryl, szare, szary, szal, szal, SOR, ramy, marny, marne, mol, mole, Ola, Ala, parzy, para,pare, przy, Marzeny, nora, rany, norma, normy, ary, pa, po, na, nas, San, poprze, Lena, Leny, prasy, Spa - OTRZĘSINY   
26 maja 2014 23:51
OTRZĘSINY: rzęsy, siny, sino, sny, Iny, Ino, to, ot, się, ty, oni, on, no, tę, Nysę, rysę, trę, orzę, otrę, tnę, osy, osę, Inę, Tiny, Tinę, szot, szoty, niosę, Oz, rotę, Torę, tony, tonę, syto, szynę, Ron, norę, nory, ryt, Zin, trzos, trzosy, sotnię, rosę, Nyso, szyno, trony,
MADAGASKAR
27 maja 2014 18:09
niche

OTRZĘSINY: rzęsy, siny, sino, sny, Iny, Ino, to, ot, się, ty, oni, on, no, tę, Nysę, rysę, trę, orzę, otrę, tnę, osy, osę, Inę, Tiny, Tinę, szot, szoty, niosę, Oz, rotę, Torę, tony, tonę, syto, szynę, Ron, norę, nory, ryt, Zin, trzos, trzosy, sotnię, rosę, Nyso, szyno, trony,
MADAGASKAR

MADAGASKAR - Magda, Aga, Ara, rak, skarga, karma, Kama, dama, gada, kasa, sak, Adam, dam, mad, gar, rak, kara, saga, sam, sama, smak, skarga, gad, Dagmar, mara, ramka, damka, mak, da, gama, gra, maga,  ar, kra, kram, Arka, Darka, dar, gram, rama, rada, rad, Dakar, kadm, dkg, Sadam, sad - DOKSZTAŁCANIE
27 maja 2014 22:19
michasia

MADAGASKAR - Magda, Aga, Ara, rak, skarga, karma, Kama, dama, gada, kasa, sak, Adam, dam, mad, gar, rak, kara, saga, sam, sama, smak, skarga, gad, Dagmar, mara, ramka, damka, mak, da, gama, gra, maga,  ar, kra, kram, Arka, Darka, dar, gram, rama, rada, rad, Dakar, kadm, dkg, Sadam, sad - DOKSZTAŁCANIE

DOKSZTAŁCANIE - całka, całe,szata, szatnia, szatnie, czat, taczka, kosz, kosze, kosza, łata, kod, kot, kotna, Ania, Anka, Nie, zostanie, stanie, tanie, tania,Nicea, kiła, Etna, tnie, nie, ta, ten, to, dało, dała, taniec, tan, Nida, Aida, łaska, Eska, kształci,łata, łaska, skan, kanka,kana, kanie, koniec, sok, soki,sak, kasa, kosa, kosi, osa, oset, ocet, cent, set, sto, setna, setnie, tnie, tea, teka, Toska, łania, łanie, łan,ład, ładnie, ładna, DNA, nad, kiszka, kasza, sos, sen, nos, nosi, osika, sika, kasztan, szatan, szła, łaknie, kac, Ina, inka, iks, idea, ideał, Soczi, Cis, cisza, cisze, sen, Stenka, net, nas, nasi, nasze, szał,Kostek, kostka, osad, tok, toki, Oda, okład, okłada, kłoda, dnie, dni, dnia, Nika nieład stoi, stanie, stanik, zanik, zakosi, Oz, zan, Nokia, KIA, kino, niedała, danie, Daniec, cedzi, ciecz, czekan, Donieck,  dział, działanie, dzik, dzii, dzin, dziecko, działo,Łodzianie, kłak, kłaki, kał,Kasia, Asia, Dosia, Zosia, łosie, Osiek, siekacz, sieka, sina, sine, sito, sikza, koła, stan, soda, doza, zodiak,Kodak, kołacz, kołacze,PRZECIWDEPRESYJNE                                                                                                                                                                                                                                                                                      
28 maja 2014 16:37
PRZECIWDEPRESYJNE - depresyjne, sprzeciw, widz, presji, ser, syn,psy, pies, sen, diwy, przed, pewny, pies, drzewny, rys, serie, nie, widz, rzep, nerwy, wierzy, wiedzy. Koniec, nie mam dzis glowy jednak :P

POWYŁAMYWANY
28 maja 2014 21:38
Misiaka

PRZECIWDEPRESYJNE - depresyjne, sprzeciw, widz, presji, ser, syn,psy, pies, sen, diwy, przed, pewny, pies, drzewny, rys, serie, nie, widz, rzep, nerwy, wierzy, wiedzy. Koniec, nie mam dzis glowy jednak :P

POWYŁAMYWANY

POWYŁAMYWANY - pływa, połamany, pył, pan, łam, łan,łany,łamy,ława, ławy, wał, wały,wała, łap, łapy, łapa, pała, pały, nawa, nawy, nap, napy, nam, many, wpływ, wpływa,woły, woła, mył, myła,mała, mały,wyła,wyłap, WaWa, małpa, małpy, pył, pyły, my, wy, na, po, łowy, owy, ona, Oman, mało, Panam, nam, wymywa, wymowa, wymowy,mowa, mowy, małpo, PO,opały, łowny,wpływowy,młyn, młyny,Łyna,wyłam, wyłamany, mapa, mapy,płyn, płyny,pomywa, łapany - ZACHCIEWAJKA   
Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności.