Zabawa w słówka #4

10 stycznia 2017 01:14
michasia

HISTERYK - hit, hity, ty, te, tre, ster, stery, stek, ser, sery, syk, serki,  sterki, Re, rtk, ryki, rys, rysik, sik, Eryk, Eryki, kry, kret, kres, Rek, er,erki, ery, styk, styki, kit, kity, kir, kiry, kryte, ryte, siek, kies, kiesy, ster,tik, tyki, Irek, rety, tryk, tryki, kier, kiery, siek, syte, SI, KTR, - PODOMKA 

PODOMKA: po, POM, pod, pad, pak, pako, pa, od, oda, odo, ok, oka, oko, om, oma, okap, odm, odma, opad, do, dma, dmo, dam, damo, damka, damko, dok, ma, mak, mad, mado, mop, mopa, moda, modo, map, mapo, mapko, ka, kap, kapo, kod, kop, kopa, Kam, Kamo, Ad, Ado, AK, am, AP, ADM, amok.
OBŁUDNIK
10 stycznia 2017 14:16 / 1 osobie podoba się ten post
OBŁUDNIK: Ob, obu, od, on, oni, ok, oku, obłudni, bo, bon, bonu, boni, bok, boki, boku, bud, budki, budo, budko, buł, buło, bułko, bułki, BIK, boi, buk, buki, Buko, bid, bido, bi, łuk, łuki, łun, łuno, łubin, łon, łonu, ud, udo, udko, ukłon, ukłoni, dni, do, dok, doki, doku, dłoni, dołki, dołku, dłub, NIK, Niko, Nido, ni, nudo, in, inko, Ino, ind, ił, iłu, id, Ido, kin, kino, kinu, kod, kodu, kołu, kił, kiło, ko, koni, koniu, ku, koi.
OSŁONIĘTY
10 stycznia 2017 21:12
salazar

OBŁUDNIK: Ob, obu, od, on, oni, ok, oku, obłudni, bo, bon, bonu, boni, bok, boki, boku, bud, budki, budo, budko, buł, buło, bułko, bułki, BIK, boi, buk, buki, Buko, bid, bido, bi, łuk, łuki, łun, łuno, łubin, łon, łonu, ud, udo, udko, ukłon, ukłoni, dni, do, dok, doki, doku, dłoni, dołki, dołku, dłub, NIK, Niko, Nido, ni, nudo, in, inko, Ino, ind, ił, iłu, id, Ido, kin, kino, kinu, kod, kodu, kołu, kił, kiło, ko, koni, koniu, ku, koi.
OSŁONIĘTY

OSŁONIĘTY - os, on, oni, słoni, słoi, sto, się, sny, stoi, łon, nię, nit, nity, Ty, tę, Tin, Tinę, Tino, toi, IŁ, ISO,soi, tonę, ton, toni, Tonię, tył, łyso, łysę, Łyno, nos, nosi, not, notę, słonę, słot, słotę, słoty, osłonię, not, noty, notę, ten, tył, otyłę, tło, NY, niosło, niosły, łyto, łysin, łysino, sino, siny, tło, niosę, osę, osioł, sioło, tnię, toi, -TARCZYCA
11 stycznia 2017 19:00 / 1 osobie podoba się ten post
michasia

OSŁONIĘTY - os, on, oni, słoni, słoi, sto, się, sny, stoi, łon, nię, nit, nity, Ty, tę, Tin, Tinę, Tino, toi, IŁ, ISO,soi, tonę, ton, toni, Tonię, tył, łyso, łysę, Łyno, nos, nosi, not, notę, słonę, słot, słotę, słoty, osłonię, not, noty, notę, ten, tył, otyłę, tło, NY, niosło, niosły, łyto, łysin, łysino, sino, siny, tło, niosę, osę, osioł, sioło, tnię, toi, -TARCZYCA

Michasiu, co to nię, łysę, słonę, otyłę, łyto i tnię ;)?

TARCZYCA: ta, ty, tar, tary, tara, tarcz, tarczy, tarczyc, tracz, traczy, tracza, tyra, ar, ary, ara, Az, Azy, Aza, AT, Art, Arta, rat, raty, rata, racz, raczy, raz, razy, raza, rac, racy, raca, rycz, ryz, ryza, ryt, ryta, Ry, Ra, czy, car, cara, cary, czat, czaty, czata, czyta, cyc, cyca, cyt, cacy, czar, czara, czary, czart, czarta, czarty, Zyta, za, Zyt, zryta, zaryta.
ZGŁĘBIENIE
14 stycznia 2017 13:58
ZGŁĘBIENIE: zgłębi, ZIŁ, złe, Zeni, Zenię, zen, zginie, zgnębi, Zibi, zbieg, zbiegnie, głębi, głębie, Geni, Genię, gib, gibie, gibię, gzi, gzie, giez, ginie, gnił, gin, łez, łzie, łzę, łeb, łbie, łęg, łęgi, bi, bieg, biegi, biegnie, Bełz, Bełzie, BN, bez, bezie, bezę, bzie, bił, big, bigę, ben, bin, ibn, ił, igłę, Ig, Igę, Igi, Ing, Ingę, Ingi, in, Inie, Inę, Iz, Izę, Izie, Izę, en, EB, eł, ez, ezę, ezie, nie, ni, niebie, Nb.
SŁONECZKO 
16 stycznia 2017 23:54
SŁONECZKO: słone, słono, słonko, słonek, Soło, son, sen, skłon, skocz, szło, skon, skecz, soczek, szok, łzo, łon, on, one, os, osłon, osłonek, osełko, ok, oko, okno, OC, oczko, oczek, ocen, ocenko, oceno, Oz, nos, nosek, noc, nocek, nocko, Neo, Noe, ez, ezo, es, esko, eks, en, eł, Ełk, co, czek, człon, cen, ceno, cez, czoło, cne, zło, złe, ze, zen, Zenko, ZOO, znos, ko, koc, koce, koło, kocz, kocze, kos, koso, kłos, kozo, KEN, Kenzo, kosz, kosze, kesz, KSZO.
DZIARSKOŚĆ
25 stycznia 2017 14:27 / 1 osobie podoba się ten post
DZIARSKOŚĆ: dziar, dziaro, dziarsko, dar, dasz, darz, Diaz, da, dok, do, Dosi, Dosia, dość, Doś, drak, draki, drako, Doria, dać, za, Zaro, Zoś, Zośka, Zośki, zakoś, zad, id, Ida, Ido, Iś, iść, IRA, Irak, Irka, Irko, Idka, Izar, Iz, Iza, Izo, ar, ario, as, Asi, Aśko, Aśki, Aś, Ad, Ado, adrio, Aido, raz, Ra, ro, rok, roki, roś, rość, ros, rosa, roszad, Roza, rad, rado, radość, Radko, Radki, rak, raki, roi, rai, Rio, razi, SKO, skora, szkoda, skraść, soda, SOR, sra, srak, srako, sad, sadzi, siar, siaro, siarko, si, sik, sika, sikor, sikora, siad, sikać, sak, szaro, szarość, skazi, skaz, skazo, skarz, skoś, ko, koś, kość, ka, kar, karo, karz, kasz, kaszo, kod, koda, kos, kosa, kosi, kosarz, kosiarz, kozi, kozia, kor, kora, korz, kord, koi, Kai, Kair, kroi, kra, kro, kraść, kraso, krasi, krasić, oś, ość, ok, oka, Oki, okra, okraść, okras, okrasi, okrasić, os, osa, osi, osik, osika, osikać, osrać, osra, ord, orda, od, oda, odra, Oz, Oza, oskard, Oskar, or, ora, orać, orka, orki, oraz, środa, środka, środki.
KŁĘBUSZKI
25 stycznia 2017 16:01 / 1 osobie podoba się ten post
salazar

DZIARSKOŚĆ: dziar, dziaro, dziarsko, dar, dasz, darz, Diaz, da, dok, do, Dosi, Dosia, dość, Doś, drak, draki, drako, Doria, dać, za, Zaro, Zoś, Zośka, Zośki, zakoś, zad, id, Ida, Ido, Iś, iść, IRA, Irak, Irka, Irko, Idka, Izar, Iz, Iza, Izo, ar, ario, as, Asi, Aśko, Aśki, Aś, Ad, Ado, adrio, Aido, raz, Ra, ro, rok, roki, roś, rość, ros, rosa, roszad, Roza, rad, rado, radość, Radko, Radki, rak, raki, roi, rai, Rio, razi, SKO, skora, szkoda, skraść, soda, SOR, sra, srak, srako, sad, sadzi, siar, siaro, siarko, si, sik, sika, sikor, sikora, siad, sikać, sak, szaro, szarość, skazi, skaz, skazo, skarz, skoś, ko, koś, kość, ka, kar, karo, karz, kasz, kaszo, kod, koda, kos, kosa, kosi, kosarz, kosiarz, kozi, kozia, kor, kora, korz, kord, koi, Kai, Kair, kroi, kra, kro, kraść, kraso, krasi, krasić, oś, ość, ok, oka, Oki, okra, okraść, okras, okrasi, okrasić, os, osa, osi, osik, osika, osikać, osrać, osra, ord, orda, od, oda, odra, Oz, Oza, oskard, Oskar, or, ora, orać, orka, orki, oraz, środa, środka, środki.
KŁĘBUSZKI

KŁĘBUSZKI - kił, KIK, kusz, kusi, kuszę, buk, buki, kłębi, BiK, busz, BUS, sik, sił, siłę, łuk, łuki, usz, uszki, suk, suk, sukę, kiszę, zbuk, zbuki, Uszi, głusi, Usi, sęk, sęki, kęs, Iz, Izę, IŁ, BK, bił, busik, Usię, się, kłębik, -KOMINKI 
25 stycznia 2017 18:30 / 1 osobie podoba się ten post
michasia

KŁĘBUSZKI - kił, KIK, kusz, kusi, kuszę, buk, buki, kłębi, BiK, busz, BUS, sik, sił, siłę, łuk, łuki, usz, uszki, suk, suk, sukę, kiszę, zbuk, zbuki, Uszi, głusi, Usi, sęk, sęki, kęs, Iz, Izę, IŁ, BK, bił, busik, Usię, się, kłębik, -KOMINKI 

KOMINKI: ko, komin, komik, kom, Komi, kmin, kminki, Kik, Kiko, Kiki, kim, kin, kino, kok, koki, konik, koniki, min, mino, minki, minko, miki, mik, miko, on, oni, ok, Oki, om, in, inki, inko, im, ikon, ikonki, ni, nim, nimi, NIK, no, Nomi, Niki.
ŁAŃCUCHY
25 stycznia 2017 21:23 / 1 osobie podoba się ten post
salazar

KOMINKI: ko, komin, komik, kom, Komi, kmin, kminki, Kik, Kiko, Kiki, kim, kin, kino, kok, koki, konik, koniki, min, mino, minki, minko, miki, mik, miko, on, oni, ok, Oki, om, in, inki, inko, im, ikon, ikonki, ni, nim, nimi, NIK, no, Nomi, Niki.
ŁAŃCUCHY

ŁAŃCUCHY - AC, Hań, ał, Łań, cyc, cyca, cały, ła,łach, łachy, ach, cacy, łycha, -PREMIER 
25 stycznia 2017 23:11
michasia

ŁAŃCUCHY - AC, Hań, ał, Łań, cyc, cyca, cały, ła,łach, łachy, ach, cacy, łycha, -PREMIER 

PREMIER: premie, perm, permie, pi, pe, Pier, per, Pm, Pr, prr, re, rem, remie, remi, rep, repie, em, emir, erem, er, Erie, mi, me, mer, mr, mir, Ir, im, Irm, Imre, IP.
URODZINY
26 stycznia 2017 20:32
URODZINY: Ur, ud, udo, urodny, urodni, urodzi, urodzin, uno, udoi, rodzin, rodziny, rod, rodu, rody, ro, roni, Rony, rud, rudy, rudo, rudzi, run, runo, runy, roi, Rozy, Ryn, Ry, rodny, od, ody, ord, ordy, or, Oz, on, oni, dny, dno, do, dron, drony, dur, dury, dr, DIN, doi, Dyzio, Dyziu, durni, durny, duo, dni, dniu, dziur, dziuro, dziury, zon, zony, in, Iny, Ino, Ir, Iz, Izy, Izo, nur, nury, no, nor, nory, Nidy, Nido, NY, nudo, nudy, nudzi.
IMPREZKA
27 stycznia 2017 19:59 / 1 osobie podoba się ten post
IMPREZKA: im, imprez, impreza, IRA, Irak, Irm, Irma, Imre, Irek, Irka, Ikar, Ikarem, ikra, Iz, Iza, Izka, Izera, mi, mik, mika, Marek, ma, mak, maki, Mirek, Mirka, mierz, Marie, marz, mar, przez, Pr, premia, prze, par, parki, parze, pa, pik, pika, Pier, pierz, pierza, perz, rak, raki, re, Ra, raz, razie, razem, rem, remi, rep, rzek, rzeka, rzeki, rei, rea, remik, remika, ez, eza, er, era, em, emka, emki, Erazm, erka, erki, za, ziem, zamki, zamek, zerka, zer, zera, zerami, zim, zima, ka, kap, kapie, kar, karze, kra, krze, kram, kramie, karp, karpie, kmin, krez, kreza, krep, krepa, Kamie, kepi, Kair, Kairze, kaper, Karim, kpi, kip, kipa, kiep, kiepa, kier, kiera, kia, ar, arze, arki, Amir, am, AP, AE, Az, Azie, Azer, armie, arie.
PLĄSANIE
27 stycznia 2017 20:11
salazar

IMPREZKA: im, imprez, impreza, IRA, Irak, Irm, Irma, Imre, Irek, Irka, Ikar, Ikarem, ikra, Iz, Iza, Izka, Izera, mi, mik, mika, Marek, ma, mak, maki, Mirek, Mirka, mierz, Marie, marz, mar, przez, Pr, premia, prze, par, parki, parze, pa, pik, pika, Pier, pierz, pierza, perz, rak, raki, re, Ra, raz, razie, razem, rem, remi, rep, rzek, rzeka, rzeki, rei, rea, remik, remika, ez, eza, er, era, em, emka, emki, Erazm, erka, erki, za, ziem, zamki, zamek, zerka, zer, zera, zerami, zim, zima, ka, kap, kapie, kar, karze, kra, krze, kram, kramie, karp, karpie, kmin, krez, kreza, krep, krepa, Kamie, kepi, Kair, Kairze, kaper, Karim, kpi, kip, kipa, kiep, kiepa, kier, kiera, kia, ar, arze, arki, Amir, am, AP, AE, Az, Azie, Azer, armie, arie.
PLĄSANIE

PLĄSANIE - PL. pląs, pal, pali, palą, la, li, pan, panie, pani, panią,pas, pasi, PIN, NIP, PIS, PEN, Pel, pal, pali, palą,lep, lepi, lepią, Lesi, len, Leni, lin, lina, liną, lis, lip, lipą, las, as, Asi, Asią, SI, sen, sal, sali, salą,sanie,sap, sapią,San, sani, Ani, Anią, nie, na, nas, nasi nalepą,lep, lepią, siną, sine, sip, sipą, lisa, lipa, El, Elą, są, plan, lan, IPN, slip, Nel, Neli, Eli, Nelą, Nil, ile, pąs, psi, psie, psina, Alp, Aliną, Alin, Eni, - LOGOWANIE
27 stycznia 2017 22:46 / 1 osobie podoba się ten post
michasia

PLĄSANIE - PL. pląs, pal, pali, palą, la, li, pan, panie, pani, panią,pas, pasi, PIN, NIP, PIS, PEN, Pel, pal, pali, palą,lep, lepi, lepią, Lesi, len, Leni, lin, lina, liną, lis, lip, lipą, las, as, Asi, Asią, SI, sen, sal, sali, salą,sanie,sap, sapią,San, sani, Ani, Anią, nie, na, nas, nasi nalepą,lep, lepią, siną, sine, sip, sipą, lisa, lipa, El, Elą, są, plan, lan, IPN, slip, Nel, Neli, Eli, Nelą, Nil, ile, pąs, psi, psie, psina, Alp, Aliną, Alin, Eni, - LOGOWANIE

LOGOWANIE logo, Wani, Anie, Ani, ano, no, noga, nogi,, gol, goli, gole, wole, Ole, Oli, Ola, wago, wag, wagon, goni, on, oni, ona, ono, len, leni, Eni, win, wina, wino, gin, ile, Ilona, Iwona, glan, galon, go, iglo, igle, wena, gen, Neo, Noe, nie, Nel, Neli, Ela, Eli, Elo, Egon, ogon, ognie,  na, nago, nagi, nagie, Ago, Agi, liga, ligo, LEGO, ego, ligowa, wiano, wilga, wilgo, wal, walne, wolne, wolni, wolna, Ina, gna, gnie, Iwan, wie, gal, lawo, lew, lwa, lewa, lewo, lewi, lwi, WIG, Leo, Leon, Leona, Ewa, Ewo, owal, owalne, gniew, Niwa, Niwo, nowa, nowi, nowe, nowela, noweli, Nil, gwoli, woli, Wiole, Wiola, owa,owi, owe, owo, login,. 

ZNIECHĘCIĆ
Portal używa cookies. Wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką cookies.