Zabawa w słówka #4

25 sierpnia 2017 20:04 / 1 osobie podoba się ten post
michasia

BŁOGOSTAN- OB, błogo, błoga, bat, ban, bon, boga, boso, bosa, batog, błoto, błota, łan, łat, osa, ono, ona, oto, na, noga, nos, nosa, not, nota, ta, tan, tango, tas, San,Sanok, stan, toga, ton, tona, nas, NATO, to, nago, as, osa, SA, słabo, bas, gnat, łaso, TSA, ogon, ogona,sago, AB, SB, - DRUCIKI

DRUCIKI: druk, druki, dur, rud, ud, Ur, ci, ck, cud, ciur, id, kir, kiru, kic, kici, kiciu, kuc, kur, Kurd, Kid, kurii, ku, ki.
KRĘTACZE
25 sierpnia 2017 20:25 / 1 osobie podoba się ten post
salazar

DRUCIKI: druk, druki, dur, rud, ud, Ur, ci, ck, cud, ciur, id, kir, kiru, kic, kici, kiciu, kuc, kur, Kurd, Kid, kurii, ku, ki.
KRĘTACZE

KRĘTACZE- kac, kat, kar,kra, krę, kręta, krętacz, karę, kacze, krze,krat, kratę, kracz, racz, rat, ratę, rak, raz, rez, reza, Recz, trak, trę, tkacz, tak, tac, tackę, tacę, tek, teka, tekę, teza, tez, tarę, ar, arkę, Arek, AK, Rek, Az, Azę, czar, czarę, Czarek, czat, zer, zera, zerka, kartę, CK, er, era, erę, eta, tracę, rac, racę, cera, cer, cerę, cerat, ceratę, czeka, czek, ze, za, tę, erka, KTC, Re, zakręt,kreta, kret,te, AC, - BIZONY
27 sierpnia 2017 09:01 / 1 osobie podoba się ten post
michasia

KRĘTACZE- kac, kat, kar,kra, krę, kręta, krętacz, karę, kacze, krze,krat, kratę, kracz, racz, rat, ratę, rak, raz, rez, reza, Recz, trak, trę, tkacz, tak, tac, tackę, tacę, tek, teka, tekę, teza, tez, tarę, ar, arkę, Arek, AK, Rek, Az, Azę, czar, czarę, Czarek, czat, zer, zera, zerka, kartę, CK, er, era, erę, eta, tracę, rac, racę, cera, cer, cerę, cerat, ceratę, czeka, czek, ze, za, tę, erka, KTC, Re, zakręt,kreta, kret,te, AC, - BIZONY

Bizony: bi, bizon, bo, bon, bony, bozi, bzy,. by,  Boni, boi, Iz, Izo, Izy, in, ino, zon, zony, on, oni, OB, OBI, ni, no.
KREŚLENIE
27 sierpnia 2017 09:22 / 1 osobie podoba się ten post
salazar

Bizony: bi, bizon, bo, bon, bony, bozi, bzy,. by,  Boni, boi, Iz, Izo, Izy, in, ino, zon, zony, on, oni, OB, OBI, ni, no.
KREŚLENIE

KREŚLENIE - Klei, kin, kinie, kiś, Ken, Kenii, Nil, ner, nie, Neli, Nel, Leni, lenie. lin, lir, lek, leki, El, Eli, Ele, er. Erni, Lee, ile, ślin, Ree, Rek, rei, Reni, Ren, Renie, nerki, nerek, Rek, rekin, Nike, Eleni, kreśl, kreśli, klin, lei, erki, ni, NK, - POLIKLINIKA
27 sierpnia 2017 09:45 / 1 osobie podoba się ten post
michasia

KREŚLENIE - Klei, kin, kinie, kiś, Ken, Kenii, Nil, ner, nie, Neli, Nel, Leni, lenie. lin, lir, lek, leki, El, Eli, Ele, er. Erni, Lee, ile, ślin, Ree, Rek, rei, Reni, Ren, Renie, nerki, nerek, Rek, rekin, Nike, Eleni, kreśl, kreśli, klin, lei, erki, ni, NK, - POLIKLINIKA

POLIKLINIKA: po, poi, Poli, poliklinik, plik, pliki, plan, pa, pak, paki, pan, pani, pali, palik, Oli, on, oni, ona, ok, oka, Oki, Olka, Olki, opali, opal, li, lin, lina, linka, linki, lak, laki, lapki, laik, okna, in, Ina, ino, inka, inko, Ilia, ikon, ikona, Ilon, Ilona, Ilonka, Ilonki, ikonki, ikonka, koni, konia, koka, kok, koki, klon, klap, klapki, klo, klan, kop, kopa, kopki, kopka, Kika, kilka, klik, klika, kliko, Laponii, lik, kopani, kopalni, kan, kani, klin, klina, koli, kolia, kolii, ko, polka, polki, polan, polani, pik, pika, piko, paniko, ponik.
PEŁNOŚĆ
27 sierpnia 2017 09:58 / 1 osobie podoba się ten post
salazar

POLIKLINIKA: po, poi, Poli, poliklinik, plik, pliki, plan, pa, pak, paki, pan, pani, pali, palik, Oli, on, oni, ona, ok, oka, Oki, Olka, Olki, opali, opal, li, lin, lina, linka, linki, lak, laki, lapki, laik, okna, in, Ina, ino, inka, inko, Ilia, ikon, ikona, Ilon, Ilona, Ilonka, Ilonki, ikonki, ikonka, koni, konia, koka, kok, koki, klon, klap, klapki, klo, klan, kop, kopa, kopki, kopka, Kika, kilka, klik, klika, kliko, Laponii, lik, kopani, kopalni, kan, kani, klin, klina, koli, kolia, kolii, ko, polka, polki, polan, polani, pik, pika, piko, paniko, ponik.
PEŁNOŚĆ

PEŁNOŚĆ - OP, PO, on, noś, pen, no, oś, ość, łon, łep, on, Noe, ?- ZAZDROŚĆ
27 sierpnia 2017 13:10 / 1 osobie podoba się ten post
michasia

PEŁNOŚĆ - OP, PO, on, noś, pen, no, oś, ość, łon, łep, on, Noe, ?- ZAZDROŚĆ

ZAZDROŚĆ: za, zadro, zadr, Zoś, ZOZ, Az, Azo, Ad, Ado, Aś, dość, dać, da, do, ro, raz, rad, rado, radość, roś, rość, Roza, oś, ość, or, oraz, odra, środa.
CIELĄTKO
27 sierpnia 2017 13:23 / 1 osobie podoba się ten post
salazar

ZAZDROŚĆ: za, zadro, zadr, Zoś, ZOZ, Az, Azo, Ad, Ado, Aś, dość, dać, da, do, ro, raz, rad, rado, radość, roś, rość, Roza, oś, ość, or, oraz, odra, środa.
CIELĄTKO

CIELĄTKO - ci, cię, cielą, cel, celi, ciek, CK, KC, El, Elą, Elki, eko, Elką, lei, koi, toi, klei, leci, lecą, lok, loki, lot, lotki, lotką, kto, koc, koci, kocą, OC, kit, kitą , to tą, te, tek, teki, teką, Tekli, Teklą, li, le, tli, tlą, tik, kolce, kolec, kot, ole, Olką, Oli, Olki, Olek, Olci, kilo, kil, kic, , Icek, Teci, tok, toki, 
kolt, Toli, Tolek, Toli, Tolką, kloc, ciel, ile, lic, lico, co, , kolą, - -KRNĄBRNOŚĆ
27 sierpnia 2017 19:38 / 1 osobie podoba się ten post
michasia

CIELĄTKO - ci, cię, cielą, cel, celi, ciek, CK, KC, El, Elą, Elki, eko, Elką, lei, koi, toi, klei, leci, lecą, lok, loki, lot, lotki, lotką, kto, koc, koci, kocą, OC, kit, kitą , to tą, te, tek, teki, teką, Tekli, Teklą, li, le, tli, tlą, tik, kolce, kolec, kot, ole, Olką, Oli, Olki, Olek, Olci, kilo, kil, kic, , Icek, Teci, tok, toki, 
kolt, Toli, Tolek, Toli, Tolką, kloc, ciel, ile, lic, lico, co, , kolą, - -KRNĄBRNOŚĆ

KRNĄBRNOŚĆ: krą, kro, ko, koś, kość, koć, kor, korą, korb, korbą, kroć, rąb, ro, roś, rość, ROR, Ron, Rob, rok, no, noś, nor, norą, norką, non, noną, brną, brnąć, Brno, bąk, bor, bo, boś, boć, bon, boną, bron, broną, bok, oś, OB, ośką, ość, okr, okrą, on, ok, Oką, Obrą, or, orną, orką.
MŁODZIEŃCY
27 sierpnia 2017 20:31
salazar

KRNĄBRNOŚĆ: krą, kro, ko, koś, kość, koć, kor, korą, korb, korbą, kroć, rąb, ro, roś, rość, ROR, Ron, Rob, rok, no, noś, nor, norą, norką, non, noną, brną, brnąć, Brno, bąk, bor, bo, boś, boć, bon, boną, bron, broną, bok, oś, OB, ośką, ość, okr, okrą, on, ok, Oką, Obrą, or, orną, orką.
MŁODZIEŃCY

MŁODZIEŃCY - młodzi, MO, moi, Mezo, mi, Mec, miń, my, łom, łodzi, łodzie, łoi, mi, łez, łzy, IŁ, od, do, doi, dzyń, dom, domy, dzień, doz, dozy, czy, co Zień, Oz, ze, złom, złomy, zło, zły, łoz, łozy, zoi, zdoi, dzieł, dzieło, Iz, Izy, Izo, im, co, OC, cło, Emi, ziem, zim, zimo, zimy, mocz, moczy, moc, mocy, MD, ze, dym, dymi, Dec, cień, ci, młody, ody, modzi, -FRUSTRATKA
28 sierpnia 2017 19:45 / 1 osobie podoba się ten post
michasia

MŁODZIEŃCY - młodzi, MO, moi, Mezo, mi, Mec, miń, my, łom, łodzi, łodzie, łoi, mi, łez, łzy, IŁ, od, do, doi, dzyń, dom, domy, dzień, doz, dozy, czy, co Zień, Oz, ze, złom, złomy, zło, zły, łoz, łozy, zoi, zdoi, dzieł, dzieło, Iz, Izy, Izo, im, co, OC, cło, Emi, ziem, zim, zimo, zimy, mocz, moczy, moc, mocy, MD, ze, dym, dymi, Dec, cień, ci, młody, ody, modzi, -FRUSTRATKA

Dłuuuuugie ;(.
FRUSTRATKA: frustrat, frustrata, frak, fraka, fraku, fur, fura, furka, furt, furta, furtka, futra, fakt, faktu, fart, fartu, rut, ruta, rutka, Rus, Rusa, ruska, ras, rasa, rat, rata, raf, rafa, rak, raka, raku, rur, rura, rurka, ust, usta, USA, US, Ur, utrat, utrata, strat, strata, stuk, stuka, stu, star, stara, starta, sur, sura, sutka, skat, skata, sra, sraka, trat, trata, tak, taka, tuk, tuka, tka, trak, traku, tata, tatku, traf, trafu, takt, tutka, taktu, taks, taksa, tar, tara, tart, tarta, tarka, Tartar, tatar, tatara, Tusk, Tuska, tur, tura, turka, kas, kasa, kast, kasta, ka, ku, kur, kura, kurt, kurta, kutra, kusa, kart, karta, krat, krata, kutas, kutasa, KRUS, kat, katu, kata, katar, kataru, kurara, as, asa, astra, akt, akta, aktu, ar, ara, Arka, Arku, Artka, Artku, Artur, Artura, Arturka, atak, ataku, arras, arrasu, Akra, akr.
ŁABĘDZIĄTKO
28 sierpnia 2017 20:37
salazar

Dłuuuuugie ;(.
FRUSTRATKA: frustrat, frustrata, frak, fraka, fraku, fur, fura, furka, furt, furta, furtka, futra, fakt, faktu, fart, fartu, rut, ruta, rutka, Rus, Rusa, ruska, ras, rasa, rat, rata, raf, rafa, rak, raka, raku, rur, rura, rurka, ust, usta, USA, US, Ur, utrat, utrata, strat, strata, stuk, stuka, stu, star, stara, starta, sur, sura, sutka, skat, skata, sra, sraka, trat, trata, tak, taka, tuk, tuka, tka, trak, traku, tata, tatku, traf, trafu, takt, tutka, taktu, taks, taksa, tar, tara, tart, tarta, tarka, Tartar, tatar, tatara, Tusk, Tuska, tur, tura, turka, kas, kasa, kast, kasta, ka, ku, kur, kura, kurt, kurta, kutra, kusa, kart, karta, krat, krata, kutas, kutasa, KRUS, kat, katu, kata, katar, kataru, kurara, as, asa, astra, akt, akta, aktu, ar, ara, Arka, Arku, Artka, Artku, Artur, Artura, Arturka, atak, ataku, arras, arrasu, Akra, akr.
ŁABĘDZIĄTKO

Będzie króóóóótsze
 ŁABĘDZIĄTKO= łabędz, łabędzi, ład, łat, łatki, łatko, AB, OB, BK,będą, bit, bitką, bił, OBI, dzik, dziko, iZ, Izą, Izką, izb, izbą, izbę, boki, bok, bozią, botki, tok, toki, kot, kotkę, kotką, kozą, kozę, koi, toi, łoi, boi, doi, Zoi, kił, kiłą, kiłę, kozi, dąb, dębik, ziąb, tik, tę, to, tą, Oz, OB, zabił, zabiło, biło, IŁ, zda, zdało, zdał, dał, dało, doz, dozą, dziobak, bak, baki, baz, bazą, bazi, bazię, bat, bo, tobą, łazik, łatki, łatką, łatkę, Łodzi, Łodzią, bidą, idą, , dat, datki, Kati, katią, tai, Kai, Kazią, Kazi, Kazię, Zięba, Itaką, taki, tak, kat, kadzi, obłęd, błąd, błądzi, błądzę, zło, złoi, zatoki, zatok, - MURZYN
29 sierpnia 2017 12:55 / 1 osobie podoba się ten post
michasia

Będzie króóóóótsze:tanczy:
 ŁABĘDZIĄTKO= łabędz, łabędzi, ład, łat, łatki, łatko, AB, OB, BK,będą, bit, bitką, bił, OBI, dzik, dziko, iZ, Izą, Izką, izb, izbą, izbę, boki, bok, bozią, botki, tok, toki, kot, kotkę, kotką, kozą, kozę, koi, toi, łoi, boi, doi, Zoi, kił, kiłą, kiłę, kozi, dąb, dębik, ziąb, tik, tę, to, tą, Oz, OB, zabił, zabiło, biło, IŁ, zda, zdało, zdał, dał, dało, doz, dozą, dziobak, bak, baki, baz, bazą, bazi, bazię, bat, bo, tobą, łazik, łatki, łatką, łatkę, Łodzi, Łodzią, bidą, idą, , dat, datki, Kati, katią, tai, Kai, Kazią, Kazi, Kazię, Zięba, Itaką, taki, tak, kat, kadzi, obłęd, błąd, błądzi, błądzę, zło, złoi, zatoki, zatok, - MURZYN

MURZYN: mu, my, mur, mury, muz, muzy, mru, Ur, Umy, Ryn, rum, rumy, run, runy, ryz, rym, rymu, nu, ny, nur, nury.
WYJĄTKOWOŚĆ

Michasiu, co to "łabędz" ;)?
29 sierpnia 2017 18:58
salazar

MURZYN: mu, my, mur, mury, muz, muzy, mru, Ur, Umy, Ryn, rum, rumy, run, runy, ryz, rym, rymu, nu, ny, nur, nury.
WYJĄTKOWOŚĆ

Michasiu, co to "łabędz" ;)?

Chyba wyjatkowy " łabędz"
WYJĄTKOWOŚĆ - wy, wyj, wyją, WOK, WK, KW, WTK, owo, owy, ty, to, tyć, ość, oś, tok, kot, koty, tyk, tyko, tyś, WOW, kość, -PRYZMAT
29 sierpnia 2017 18:58 / 1 osobie podoba się ten post
salazar

MURZYN: mu, my, mur, mury, muz, muzy, mru, Ur, Umy, Ryn, rum, rumy, run, runy, ryz, rym, rymu, nu, ny, nur, nury.
WYJĄTKOWOŚĆ

Michasiu, co to "łabędz" ;)?

Chyba wyjatkowy " łabędz"
WYJĄTKOWOŚĆ - wy, wyj, wyją, WOK, WK, KW, WTK, owo, owy, ty, to, tyć, ość, oś, tok, kot, koty, tyk, tyko, tyś, WOW, kość, -PRYZMAT
Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności.