Zabawa w słówka #2

21 lipca 2014 19:49
NIEZAWODNY
zawody, za, woda, wozy, wonny, nie, nowy, Inez, Iwona, inna, dywan, doza, Ewa, denne, zawodny, Don, dzwon,
JASTARNIA
23 lipca 2014 00:25 / 1 osobie podoba się ten post
JASTARNIA
ja, Jan, Tania, Tina, Ina, Rania, Ania, stan, IRA, raja, jar, sarna, tan, jara, Taj, ara, nit, Sana, Iran, ran, ar, Arni, taran, astra, rasa, Niasa, tran, stajnia, stara, raj, raja, rata, Star, tara, ratan, tran, Anita, tara, jasna,
APODYKTYCZNY
23 lipca 2014 10:37 / 1 osobie podoba się ten post
salazar

JASTARNIA
ja, Jan, Tania, Tina, Ina, Rania, Ania, stan, IRA, raja, jar, sarna, tan, jara, Taj, ara, nit, Sana, Iran, ran, ar, Arni, taran, astra, rasa, Niasa, tran, stajnia, stara, raj, raja, rata, Star, tara, ratan, tran, Anita, tara, jasna,
APODYKTYCZNY

APODYKTYCZNY- dykta, pod, kto, tyka, dotyczy, oczny, naoczny, oczka, czop, kod, kody, kot, koty, kotna, znak, zna, nap, napy,pyta, pytany, dotyk, dotyka, kopa, patyk, Kapo, knyp, Kanty, kant, tank, tan, tak, kat, tona, ona, on,antyk,anty, kop, kot,opady,tyka,Opty,optyk,optyczny,typ, typy, anody, czy, co, po,ty, pakt, tok, akt, pyton,poty,tyczka, czka, kaczy, kona, nad,oda, ody, Andy, dyna,poczta,pyka,pony,cyt,tacy,- ZAWIROWANIA 
23 lipca 2014 12:44
wir,awizo,Ania,Ala,Wania,wiara,Wawa,Wowa,za, WYCIECZKA
23 lipca 2014 13:21
ZAWIROWANIA: wir, Rawa, wara, Wowa, Ania, rana, rano, za, Wania, Iwa, Iwona, Iwon, Iza, Iz, IRA, ran, Zan, Zana, nawa, awizo, ziarno, ziarna, zarania, nowa, nowi, wina, wiza, wozi, rani, niwa, woni, Iwa, nora, nor, Ina, Izar, rwania, rwa, owa, ona, on, oni, Iwan, Iwana, Rowan, Wawa, waza, waz, wrona, wron, wroni, wraz, raz, wrazi, razi, nazi, Narwi, wino, wina, wini, roni, zawiania, zawiani, zawiana, Nir, norna, ironia, orin, Orawa, oraz, Iran, Rania, ara, Arni, roi, zawini, Inoa.
ŻARTOWNISIA
23 lipca 2014 23:07
salazar

ZAWIROWANIA: wir, Rawa, wara, Wowa, Ania, rana, rano, za, Wania, Iwa, Iwona, Iwon, Iza, Iz, IRA, ran, Zan, Zana, nawa, awizo, ziarno, ziarna, zarania, nowa, nowi, wina, wiza, wozi, rani, niwa, woni, Iwa, nora, nor, Ina, Izar, rwania, rwa, owa, ona, on, oni, Iwan, Iwana, Rowan, Wawa, waza, waz, wrona, wron, wroni, wraz, raz, wrazi, razi, nazi, Narwi, wino, wina, wini, roni, zawiania, zawiani, zawiana, Nir, norna, ironia, orin, Orawa, oraz, Iran, Rania, ara, Arni, roi, zawini, Inoa.
ŻARTOWNISIA

ŻARTOWNISIA- żart, ART,żar, tor, rota, tona, ona, on, oni,Ania,Ani, Asia, Isia,siano, wiano, wino, wio, nit, Tina,wir, sina, sini, nowa, nowi,Iwo, wat, wata, wart, Warta,rata, taran, tan, rano, rana, Rani, tanio, tani, sowa,wasi, was, Sawa, Wars,Rawa,narta,ważna, ważni, , Ina,NATO, na, to, ta, rosa, SOR,sort, tors, wina, niwa, wrona, Orawa, Orin, rant, Iran, ara, Noa, Iwona,siara,wiara, rwa, owa,  Iwan,osa, sito, Tir,Tirana, Rita, żona,żonata, żniwo, żniwa,nota, siara, nos, nosi, rasa, warto, towar, tron, roni, tas, as, niż,wara, IRA, nawa,Rowan,sitownia,wita - PUDERNICZKA
23 lipca 2014 23:59
PUDERNICZKA: puder, Ren, Ner, Ina, IRA, Zan, Zana, kac, kacu, nic, kar, kap, dera, der, urna, urn, nurek, nurka, dren, drenu, zerka, erka, kar, kier, ran, ruda, rud, Rudnik, NIK, rad, radu, Nika, karni, puk, puka, czka, udar, uda, runa, run, cez, czar, rak, Arni, Erna, raz, zera, zer, dar, dur, Pad, dupa, dup, dna, dnie, dni, derka, pani, pan, znika, czeka, cera, cer, Recz, rani, Irka, Irek, Ireczka, rzep, rzepa, par, rap, reda, red, durni, durna, nerd, nerda, Iza, Iz, zakup, kupi, kupiec, cipa, Reza, erzac, erzacu, cud, cuda, cudni, cudna, czap, czad, czadu, raczki, Nida, niecka, Ani, Darki, nuda, nude, drak, kran, kranu, Irak, Iran, idea, pik, pika, Pieczka, kacze, karze, ukaz, dupka, dupa, dupki, pak, paki, rude, Inka, nauk, nauki, Czad, Anki, duka, Izar, znika, park, parku, kuper, kupra, Kair, krepa, uran, Capri, deka,
SKORUMPOWANY
24 lipca 2014 03:31
salazar

PUDERNICZKA: puder, Ren, Ner, Ina, IRA, Zan, Zana, kac, kacu, nic, kar, kap, dera, der, urna, urn, nurek, nurka, dren, drenu, zerka, erka, kar, kier, ran, ruda, rud, Rudnik, NIK, rad, radu, Nika, karni, puk, puka, czka, udar, uda, runa, run, cez, czar, rak, Arni, Erna, raz, zera, zer, dar, dur, Pad, dupa, dup, dna, dnie, dni, derka, pani, pan, znika, czeka, cera, cer, Recz, rani, Irka, Irek, Ireczka, rzep, rzepa, par, rap, reda, red, durni, durna, nerd, nerda, Iza, Iz, zakup, kupi, kupiec, cipa, Reza, erzac, erzacu, cud, cuda, cudni, cudna, czap, czad, czadu, raczki, Nida, niecka, Ani, Darki, nuda, nude, drak, kran, kranu, Irak, Iran, idea, pik, pika, Pieczka, kacze, karze, ukaz, dupka, dupa, dupki, pak, paki, rude, Inka, nauk, nauki, Czad, Anki, duka, Izar, znika, park, parku, kuper, kupra, Kair, krepa, uran, Capri, deka,
SKORUMPOWANY

SKORUMPOWANY- skorupa, kora, skory, skora, Koran, rano, rany, rum, mur, mury, nur,runo, urna, urny, Ryn, mop, mopy, mono, ORMO, MO, MPK, PKO, SKO, Koran, rama, ramy, ups, wamp, WOPR, prom, promy, promyk,smyk, smok, kompan, pan, nap, napy, kosa, osa, sok, smok, moro,Rom, Roman, war, wary, pora, por, pory, ropa, ropy, pyra, pomur,  , nury, Oman, nowa , nowy, wosk, kram, kran, krany, pa, puk, kupa, kupy, kupon, pony, puka, kopa, kopy, kona, rok, smok, smyra, mowa, mowy, manko, okno, okna, ar, ary, rak, rasy, sarny, sok, smok, mokro, mokry, kra, kry, kasy, kosa, kosy, osy, kup, pora, rap, opar, opary, pary, mrok, kropa, krapy, Ruska, wory, rowy, komu, komuna, kar, kuma, mak, parsk, pa, ma, na, no, rosa, kur, kury, kura, paw, Krosno, sny, oprany, oprawy, prawo, prawy, pokusa, kusa, kusy, karny, Moskwa, skwar, kwas, kwasy, was, suma, sum, sumy, mus, musy, masy, asy, synowa, proso, wapno, akron, urok, ukos, ukosy, kap, orka, orkan, mapy, opona, oponka, pomruk, nam, skowron,wrona, wrony, syra, pak, nauk, park, parku, uran, dupa, ryk, rym, usyp, syp, wsypa, wyspa, SPA, pas, pasy, kurs, kursy, korona, puma, pumy, pranko, sak,sakwy, nawyk, wykona, pysk, Kowno, nora, nory, norka, sak, mason, sony, sowy, sowa, POM, PUK, krowa, krowy, sroka, wysoko, spoko, pokorna, kum, omyk, syn,  nawyk, oko, Wykno, sprawny- PODPUSZCZANIE, 
28 lipca 2014 00:10
michasia

SKORUMPOWANY- skorupa, kora, skory, skora, Koran, rano, rany, rum, mur, mury, nur,runo, urna, urny, Ryn, mop, mopy, mono, ORMO, MO, MPK, PKO, SKO, Koran, rama, ramy, ups, wamp, WOPR, prom, promy, promyk,smyk, smok, kompan, pan, nap, napy, kosa, osa, sok, smok, moro,Rom, Roman, war, wary, pora, por, pory, ropa, ropy, pyra, pomur,  , nury, Oman, nowa , nowy, wosk, kram, kran, krany, pa, puk, kupa, kupy, kupon, pony, puka, kopa, kopy, kona, rok, smok, smyra, mowa, mowy, manko, okno, okna, ar, ary, rak, rasy, sarny, sok, smok, mokro, mokry, kra, kry, kasy, kosa, kosy, osy, kup, pora, rap, opar, opary, pary, mrok, kropa, krapy, Ruska, wory, rowy, komu, komuna, kar, kuma, mak, parsk, pa, ma, na, no, rosa, kur, kury, kura, paw, Krosno, sny, oprany, oprawy, prawo, prawy, pokusa, kusa, kusy, karny, Moskwa, skwar, kwas, kwasy, was, suma, sum, sumy, mus, musy, masy, asy, synowa, proso, wapno, akron, urok, ukos, ukosy, kap, orka, orkan, mapy, opona, oponka, pomruk, nam, skowron,wrona, wrony, syra, pak, nauk, park, parku, uran, dupa, ryk, rym, usyp, syp, wsypa, wyspa, SPA, pas, pasy, kurs, kursy, korona, puma, pumy, pranko, sak,sakwy, nawyk, wykona, pysk, Kowno, nora, nory, norka, sak, mason, sony, sowy, sowa, POM, PUK, krowa, krowy, sroka, wysoko, spoko, pokorna, kum, omyk, syn,  nawyk, oko, Wykno, sprawny- PODPUSZCZANIE, 

PODPUSZCZANIE- puszcza, pod, pusi, pusia, Anie, Iza, Ina, Isia, oda, odnie, dni, dnie, dnia, Oz, dusza, dusznie, duszno, ocznie, pocznie, dusi, Dusia, pupa, pnie, PIN, NIP, Nida, udo, uda, cuda, cudnie, cudni, cud, sanie, sad, danie, deszcz, poza, Oz, szczap, cap, pac, pacnie, sap, sadzi, dzicz, Spa, San, soda, Oda, usznie, Zosia,Soczi, Cis, ciasno nos, nosi, Don, pa, nie, da, do na, nad, nas, nasi, Zan, ZUS, spod, spodnie, czad,opus, odpis, Pisa, PiS, PO, SDP, ups, sunie, Unia, Idea, Sudan, nowa, nowi, nowe, wena, sen, pas, sapie, Zosi, Zosie, siedzi,Epos, oni, one,,nap, pan, pani, panie, dupi, Punia, puzon, uzda, zda, zdanie, zdani, zdasz,sonda, Adonis, sina, sine, sino, - ZAKONSERWOWANIE
28 lipca 2014 19:50
ser,rokowanie,Wania,kazanie,konie,zarwanie,siano,sok.serw,rwa,koza,nos,zakon,nerw,warowniaZosia,Asia.Arek,wanna,Anna,worek,rekin,skin,inne,kora,zero,rowek,wozak,zanik,NIK, KONCENTRACJA                   nie wiem czemu połowe wyrazów mi coś żdżarło
28 lipca 2014 21:02 / 1 osobie podoba się ten post
ZAKONSERWOWANIE: konserwa, ser, serowa, nowa, nowi, Iwona, Iwo, Iwon, kora, karni, kara, kar, rak, rok, owo, wok, Ani, Anie, Anna, Ania, Ina, inna, wina, wino, win, niwa, Nina, Nino, on, ona, ono, Wowa, zakon, zakonni, konni, winni, Rowan, rwa, sen, senni, senna, Sana, Ren, San, NASA, sok, soki, kosa, kos, kosi, wisi, Rena, Irena, Iren, Irek, Irka, Kair, Ikar, Iran, Irak, rai, narai, rana, ranni, ranna, rano, ranek, oranie, oraz, wraz, raz, zero, nos, nosa, nosowi, sowa, sowi, serwowanie, zaserwowanie, Zosia, Zosi, nosi, wozi, wozak, koza, kozi, rwanie, zerwanie, nerwowa, nerw, nerwa, szew, szwa, szaro, szara, wiara, Wiera, wierz, zwis, nawis, siwa, siwe, siwo, wosk, woskowa, son, Erin, Eos, Eros, ozon, zona, Aron, Ezaw, worek, worka, worki, Kazan, wzrok, oko, kier, rezon, rezonans, anons, Wars, Sawa, skoro, skora, Iza, Izie, sroka, srok, sroki, sak, kasa, kasza, kasz, szok, sika. osika, osina, rosa, rosi, kosi, Sara, Rania, kania, kani, kona, skona, nasi, wasi, Zosia, Zosi, nora, nor, Nana, sari, ara, ar, kran, kra, sroka, wrona, kawa, Rawa, wara, sanie, sani, zerowanie, zerowa, krowa, krowie, krowi, Koran, Koranie, szorowanie, ziewa, ziew, skwar, Ner, korowanie, zasranie, sranie, szeroko, szeroki, szeroka, Oka, IRA, Zan, Zana, nisko, niska, Kasia, Kasi, koneser, korso, Krosno, krosna, krosowanie, kares, serka, serki, nerki, nerka, SOR, Erna, erka, keson, neska, eska, narwanie, koszerna, koszerne, koszerni, kosz, Zin, Zina, nie, wir, Reza, ziarno, ziarna, ziaren, as, asowi, Aza, Azie, zanik, kino, kina, kiwa. 
ANAKREONTYK
28 lipca 2014 21:05
salazar

ZAKONSERWOWANIE: konserwa, ser, serowa, nowa, nowi, Iwona, Iwo, Iwon, kora, karni, kara, kar, rak, rok, owo, wok, Ani, Anie, Anna, Ania, Ina, inna, wina, wino, win, niwa, Nina, Nino, on, ona, ono, Wowa, zakon, zakonni, konni, winni, Rowan, rwa, sen, senni, senna, Sana, Ren, San, NASA, sok, soki, kosa, kos, kosi, wisi, Rena, Irena, Iren, Irek, Irka, Kair, Ikar, Iran, Irak, rai, narai, rana, ranni, ranna, rano, ranek, oranie, oraz, wraz, raz, zero, nos, nosa, nosowi, sowa, sowi, serwowanie, zaserwowanie, Zosia, Zosi, nosi, wozi, wozak, koza, kozi, rwanie, zerwanie, nerwowa, nerw, nerwa, szew, szwa, szaro, szara, wiara, Wiera, wierz, zwis, nawis, siwa, siwe, siwo, wosk, woskowa, son, Erin, Eos, Eros, ozon, zona, Aron, Ezaw, worek, worka, worki, Kazan, wzrok, oko, kier, rezon, rezonans, anons, Wars, Sawa, skoro, skora, Iza, Izie, sroka, srok, sroki, sak, kasa, kasza, kasz, szok, sika. osika, osina, rosa, rosi, kosi, Sara, Rania, kania, kani, kona, skona, nasi, wasi, Zosia, Zosi, nora, nor, Nana, sari, ara, ar, kran, kra, sroka, wrona, kawa, Rawa, wara, sanie, sani, zerowanie, zerowa, krowa, krowie, krowi, Koran, Koranie, szorowanie, ziewa, ziew, skwar, Ner, korowanie, zasranie, sranie, szeroko, szeroki, szeroka, Oka, IRA, Zan, Zana, nisko, niska, Kasia, Kasi, koneser, korso, Krosno, krosna, krosowanie, kares, serka, serki, nerki, nerka, SOR, Erna, erka, keson, neska, eska, narwanie, koszerna, koszerne, koszerni, kosz, Zin, Zina, nie, wir, Reza, ziarno, ziarna, ziaren, as, asowi, Aza, Azie, zanik, kino, kina, kiwa. 
ANAKREONTYK

masz cierpliwosc i wyobraznię:)
28 lipca 2014 21:46
KONCENTRACJA: koncert, centra, cetnar, cetnara, racja, cena, cen, tran, ran, rana, kat, kata, katan, raja, jar, rok, kora, kot, koc, koca, Kocjan, Jan, Janko, koja, jak, jaka, on, ona, Oka, rant, raca, rac, car, cara, ocena, ocen, Acer, cera, cer, kontra, trak, katar, Jacek, Jacka, Jack, ja, jatka, Jarka, Jarko, ten, tej, ta, te, raj, ara, ar, Ner, Ren, Eon, ratan, rata, rat, keton, tona, ton, notka, nota, Nana, net, tara, tar, tarka, tarko, kort, Anja, cacko, cacka, Cecora, tor, tercja, Nata, Natan, nacja, narta, carat, trakcja, akcja, cent, centa, rano, ranek, kara, kar, karna, Koran, tren, Jana, ocean, Taj, kran, Troja, tron, kraj, naj, Kaja, noc, noce, kra, rak, ratan, Rej, reja, nora, nor, norka, taran, cenna, ranna, Anna.
ANTAGONISTKA
28 lipca 2014 21:47 / 1 osobie podoba się ten post
mleczko47

masz cierpliwosc i wyobraznię:)

Zazwyczaj za mało pierwszego, a za dużo drugiego ;).
29 lipca 2014 23:57
salazar

KONCENTRACJA: koncert, centra, cetnar, cetnara, racja, cena, cen, tran, ran, rana, kat, kata, katan, raja, jar, rok, kora, kot, koc, koca, Kocjan, Jan, Janko, koja, jak, jaka, on, ona, Oka, rant, raca, rac, car, cara, ocena, ocen, Acer, cera, cer, kontra, trak, katar, Jacek, Jacka, Jack, ja, jatka, Jarka, Jarko, ten, tej, ta, te, raj, ara, ar, Ner, Ren, Eon, ratan, rata, rat, keton, tona, ton, notka, nota, Nana, net, tara, tar, tarka, tarko, kort, Anja, cacko, cacka, Cecora, tor, tercja, Nata, Natan, nacja, narta, carat, trakcja, akcja, cent, centa, rano, ranek, kara, kar, karna, Koran, tren, Jana, ocean, Taj, kran, Troja, tron, kraj, naj, Kaja, noc, noce, kra, rak, ratan, Rej, reja, nora, nor, norka, taran, cenna, ranna, Anna.
ANTAGONISTKA

ANTAGONISTKA - nagina, agonia, goni, noga,nogi, Tata, Tato, Tatko, kot, tok, toki, Nokia, Kia, sito, sitka, sito, sto, Aga, Ania, Ani, Agata, Tina, Tonia, tnie, nie, na, to ta, tagi, atak, ataki, tak, taki, kita, Sonia, sagan, Ina, Iga, gatki , Anita, nit, nitka, Itaka, kat, tani, tan, natka, naga, nagi, nagonka, nitka,tka, song, sina, gani, Inga,  Antoni, Antonia, git, tost, Tosia, kosa, kosi, kosina, konta, Gosia, Asia, kto, katana, gani, oni , ona, Nato, San, Sanok, nas, nasi, nasiona, stok, stoki, kino, kista, siano, sanki, nosi, osa, osika, sika, sik, takt, stanik,Agatka, inna, nago,  agat, tag, Santana,osika, Anna, Anno, nos, noski, nioska, nosi, sino, sianko, tango, tatanka,Anka, sok, soki, kit, tik,Nastka, as, sanna, Kant, niska, skan, Anitka, konna, koni, Nikt, konta, nota, notka, notatki, notatka,kona, skonana, katana, tas, Sat, statki, stan,- USPRAWIEDLIWIONO 
Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności.