Zabawa w słówka #3

21 kwietnia 2015 06:53
michasia

PRZEJEŻDŻAĆ - Pad, Rej, reja, ajer, ja, pa, że, za, prać, żre, reda, dać, daj, daje, jar, jare, jedz, jeż, jeża, żar, raj, rad, rap, zje, drze, PR, jad, zda, zdaje, zdaj, ar, rzep, rzepa, parze, rez,  reza, zera, zer, era, er, erze, jard, ARD, rad, dar, jedz, drap, - ŚLIWOWICA

ŚLIWOWICA - śliwa , śliw , lwica , lwi , lwia , woli , wola , Ola , lico , lic , coś , Wiola , wio , lica , Iwo , ci , co , oś ,
Ali , cal , cali , la , KREATYWNOŚĆ
21 kwietnia 2015 09:09
alinka1339

ŚLIWOWICA - śliwa , śliw , lwica , lwi , lwia , woli , wola , Ola , lico , lic , coś , Wiola , wio , lica , Iwo , ci , co , oś ,
Ali , cal , cali , la , KREATYWNOŚĆ

KREATYWNOŚĆ - kra, krat, kraty, ty ta, nor, nora, norka, not, nota, notka, nowa, nowe, net, ten, na, rano, ość,oś, orka, ar, era, er. rety, kret, krety, kreta, akron, korn,kora, kona, ona, on, one, te, kran, krany, ran, rano, rany, rota, roty, tor, tora, tory, okryta, Ewa, wary, war, WAT,wory, wrota, wrot, wora, raty, rat, rość,ary, akr, wena, wen, Newa, Noe, Noa, noty, nerka, nera, erka, nerko, rok, Ryn, Ryta, tyra, trawo, tran, trany, tan, tak, tok, koty, kot, kotna, kość, kwant, kryta, koryta, Korynt, ornaty, ornat, Antek, tek, teka, tka, Antoś, Tośka, tyka, kant, Kanty, kantor, kat, keton,kraty, krat, kraść, trwa, trwać, rwać, rwa, wary, war, wart, warty, wartość, ART, KW, trak, rak, trać, karty, kart, kar, kary, karność, rent, renta, renty, Etna, wron, wrona, wrony, wrota, wrot, won, NOK, kto, koty, kotna, wnyk, wnet, aren, areny, Ren, Rek, krowa, krowy, rowy, owy, owa, na, wrak, wykraść, Wenta, Rewan, treść, Rawy, wykona, wryta, wykonać, nać,orkan, tron, wyro, wyrka, Newa, etan, Arek, anty, antyk, tykwa, WOŚ, krew, kran, krany, ,Ewka, ekran, ekrany, ryk, -OGŁUPIAŁOŚĆ
21 kwietnia 2015 21:03 / 1 osobie podoba się ten post
michasia

PRZEJEŻDŻAĆ - Pad, Rej, reja, ajer, ja, pa, że, za, prać, żre, reda, dać, daj, daje, jar, jare, jedz, jeż, jeża, żar, raj, rad, rap, zje, drze, PR, jad, zda, zdaje, zdaj, ar, rzep, rzepa, parze, rez,  reza, zera, zer, era, er, erze, jard, ARD, rad, dar, jedz, drap, - ŚLIWOWICA

Sorry, ale nie mam siły na "długasy" ;)
 
ŚLIWOWICA: śliw, śliwo, śliwa, Liwia, Liwio, owa, owi, owca, wic, wica, wiś, iw, iwo, iwa, co, coś, lic, lica, lico, lwia, lwa, law, lawo, cal, cali, woli, wola, ośli, ośla, wilia, wilio, Cali, Al, Ali, wio, wiali, wili, wioli, wiola, Wowa, Wwa, Ilia.
KRYJÓWKA
 
21 kwietnia 2015 21:32
salazar

Sorry, ale nie mam siły na "długasy" ;)
 
ŚLIWOWICA: śliw, śliwo, śliwa, Liwia, Liwio, owa, owi, owca, wic, wica, wiś, iw, iwo, iwa, co, coś, lic, lica, lico, lwia, lwa, law, lawo, cal, cali, woli, wola, ośli, ośla, wilia, wilio, Cali, Al, Ali, wio, wiali, wili, wioli, wiola, Wowa, Wwa, Ilia.
KRYJÓWKA
 

KRYJÓWKA - kryj, Krak, kra, kry, krówka,rów, ryj, ryja, ja, rak, Kraków, kar, kary, kraj, krów, wór, jak, jary, jawy, akr, ar, ary, wyrka, wyj, WAK, AK, kaw, raj, rak, Raków,krajów - POMPEJA 
22 kwietnia 2015 09:18
michasia

KRYJÓWKA - kryj, Krak, kra, kry, krówka,rów, ryj, ryja, ja, rak, Kraków, kar, kary, kraj, krów, wór, jak, jary, jawy, akr, ar, ary, wyrka, wyj, WAK, AK, kaw, raj, rak, Raków,krajów - POMPEJA 

POMPEJA  --- pompa , po , moje , moja , maj , jem , jam , pop , popem , mop , Mea , ja , aj , PO , ej , MO , ZAKAMAREK
22 kwietnia 2015 12:46
ROZSĄDEK: sąd, dek, deko, dąs, rok, ros, rosą, roszą, dok, do, Ed, rod, kosz, koszą, dozą, kozą, szok, SOR, ze, zer, os, osą, osąd, Oz, ok, Oką, or, es, esko, eską, rek, red, redą, redo, Edo, kor, korą, kros, deską, desko, eks, ser, srok, sroką, okrą, okres, kres, kred, kredą, kredo, kresz. orek, orką, skorą, skore, skodą, SED, der, derą, dero, derką, derko.
GRZYBNIA
22 kwietnia 2015 14:23
salazar

ROZSĄDEK: sąd, dek, deko, dąs, rok, ros, rosą, roszą, dok, do, Ed, rod, kosz, koszą, dozą, kozą, szok, SOR, ze, zer, os, osą, osąd, Oz, ok, Oką, or, es, esko, eską, rek, red, redą, redo, Edo, kor, korą, kros, deską, desko, eks, ser, srok, sroką, okrą, okres, kres, kred, kredą, kredo, kresz. orek, orką, skorą, skore, skodą, SED, der, derą, dero, derką, derko.
GRZYBNIA

GRZYBNIA - grzyb, bzy, gar, gary, gra gry, gani, Ani, Agi,gin, gryz, gryza, za, gaz, gazy, Gabi, bani, bany, na, raz, razy, bryzg, bryzga, rzyga, gzy, niby, baz, bazy, Azy, Arni, Ryga, Iza, Izy, ar, ary, bar, bary, gai,Zan, - KUPOWAĆ 
22 kwietnia 2015 18:28
michasia

GRZYBNIA - grzyb, bzy, gar, gary, gra gry, gani, Ani, Agi,gin, gryz, gryza, za, gaz, gazy, Gabi, bani, bany, na, raz, razy, bryzg, bryzga, rzyga, gzy, niby, baz, bazy, Azy, Arni, Ryga, Iza, Izy, ar, ary, bar, bary, gai,Zan, - KUPOWAĆ 

KUPOWAĆ: owa, kup, kupa, kupo, UP, po, puk, pukać, puka, kwa, kwap, kaw, kawo, WAP, UW, kop, kopa, kopać, wkop, wkopać, wkup, wok, woka, woku, ok, oka, oku, okup, AP, UPA, pak, pako, okap, kap, okapu, kuć, PAU, kapo, POW, Wać.
WZGLĘDNIE
 
22 kwietnia 2015 21:56
MAJĄTEK: ma, maj, mają, majtek, tek, teka, teką, te, ta, tam, tamą, taj, tają, taje, Tajek, tą, kąt, kąta, kątem, ja, jak, jaką, jam, jamą  jamką, jem, mat, matą, kam, kamą, keja, keją, kat, mak, Mae, Am, met, metą, metka, metką, mąka, mąk, jat, jatę, jatką, jatek, emka, ETA, AK, team, tak, taką, ket, keta, matek, matką, akt, Akte.
STADNINA
 
 
 
22 kwietnia 2015 22:58
salazar

MAJĄTEK: ma, maj, mają, majtek, tek, teka, teką, te, ta, tam, tamą, taj, tają, taje, Tajek, tą, kąt, kąta, kątem, ja, jak, jaką, jam, jamą  jamką, jem, mat, matą, kam, kamą, keja, keją, kat, mak, Mae, Am, met, metą, metka, metką, mąka, mąk, jat, jatę, jatką, jatek, emka, ETA, AK, team, tak, taką, ket, keta, matek, matką, akt, Akte.
STADNINA
 
 
 

STADNINA - dni, dnia, stada, data, dat, Nina, Nida, nit, Tina, tani, tas, tan, ta, na, Ada, Ania, Ani, Ina, sina, sita, sad,santa. TSD, nas, as, asa nad, Dana, Dania, danina, dania, nita, istna, stan,Tania, Andi, Dina, Dastin, sat, tas, tai, sani,sita, - KROPIDŁO
22 kwietnia 2015 23:18
michasia

STADNINA - dni, dnia, stada, data, dat, Nina, Nida, nit, Tina, tani, tas, tan, ta, na, Ada, Ania, Ani, Ina, sina, sita, sad,santa. TSD, nas, as, asa nad, Dana, Dania, danina, dania, nita, istna, stan,Tania, Andi, Dina, Dastin, sat, tas, tai, sani,sita, - KROPIDŁO

KROPIDŁO: kropi, krop, kropo, rop, ropo, or, oro, rodło, roi, poi, doi, koi, kroi, łoi, pi, pił, piło, opił, opiło, kłodo, od, odo, rod, drop, kor, koro, pik, piko, Pio, po, pod, kip, kipo, kop, kopo, kpi, kpił, kpiło, okpiło, okroi, okroił, pokroił, dokroił, dokroi, Id, Ido, orko, orki, por, poro, dok, doki, Doro, Dorio, rok, roki, Rio, kił, kiło, Kid, kir, Kiro, korpo, koło, piłko, poidło.
SPOJÓWKA
 
 
23 kwietnia 2015 00:17
salazar

KROPIDŁO: kropi, krop, kropo, rop, ropo, or, oro, rodło, roi, poi, doi, koi, kroi, łoi, pi, pił, piło, opił, opiło, kłodo, od, odo, rod, drop, kor, koro, pik, piko, Pio, po, pod, kip, kipo, kop, kopo, kpi, kpił, kpiło, okpiło, okroi, okroił, pokroił, dokroił, dokroi, Id, Ido, orko, orki, por, poro, dok, doki, Doro, Dorio, rok, roki, Rio, kił, kiło, Kid, kir, Kiro, korpo, koło, piłko, poidło.
SPOJÓWKA
 
 

SPOJÓWKA - AK, KW, PO, WAK, kaw, kas, kapo, kap, spokój, pokój, koja, kop, kopa, pa, pas, sów, sowa, sówka, soja, jak, jako, jaw, jawo, WOS, was, as, sap, sójka, kosa, kos, osa, sak, powój, ASO, sok, kwas, ospa, OSP- ŁASICZKA
23 kwietnia 2015 00:40
michasia

SPOJÓWKA - AK, KW, PO, WAK, kaw, kas, kapo, kap, spokój, pokój, koja, kop, kopa, pa, pas, sów, sowa, sówka, soja, jak, jako, jaw, jawo, WOS, was, as, sap, sójka, kosa, kos, osa, sak, powój, ASO, sok, kwas, ospa, OSP- ŁASICZKA

ŁASICZKA: łasi, łasa, łaska, łaski, czka, czkał, Asi, Kasi, Kasia, sił, siła, siłka, sicz, sik, sika, sikał, sikała, kał, kas, kasa, Ka, kac, kaca, kaci, kasz, kasza, kasła, sak, saka, łazi, łazik, łazika, ci, zakał, Kazi, Kazia, cis, cisa, ciał, ciała, ciałka, skaz, skaza, skazi, zakasz, łza, cała, całka, całki, kił, kiła, Az, Aza, kłacz, kacza, kisz, kicz, kic, kica, kicał, kicała, sak, saka, zakał, Iz, Iza, Izka, cisz, cisza, Aisza.
WRAŻENIE
23 kwietnia 2015 07:18
salazar

ŁASICZKA: łasi, łasa, łaska, łaski, czka, czkał, Asi, Kasi, Kasia, sił, siła, siłka, sicz, sik, sika, sikał, sikała, kał, kas, kasa, Ka, kac, kaca, kaci, kasz, kasza, kasła, sak, saka, łazi, łazik, łazika, ci, zakał, Kazi, Kazia, cis, cisa, ciał, ciała, ciałka, skaz, skaza, skazi, zakasz, łza, cała, całka, całki, kił, kiła, Az, Aza, kłacz, kacza, kisz, kicz, kic, kica, kicał, kicała, sak, saka, zakał, Iz, Iza, Izka, cisz, cisza, Aisza.
WRAŻENIE

WRAŻENIE -- ważenie , waże , ważni , ważne , że , aż , nie , war , rani , ranie , ran , rażenie , Reni , Renia , wena , na , Ani ,
Irena , nera , era , arenie , żar , żeni , żniwa , żniw , niwa , Iwa , żnie , wina , win , KONDOLENCJE
24 kwietnia 2015 18:54
ZNIECZULICA: znieczul, znieczula, znieczuli, nieczuli, lic, lica, licu, licz, zlicz, zliczeni, liczeni, liczenia, ul, ula, uli, ulic, ulica, cal, cali, nie, nieca, el, Ela, Eli, Elu, Nil, Nilu, Nila, nic, nica, nul, nula, len, lnie, lnu, leni, lenia, Lenica, zez, zeza, zezna, zeznali, Ilia, zazuli, cen, cena, ceni, Zeni, Zenia, cel, celni, celna, cela, celi, ci, cieni, cienia, cieniu, ciel, cieli, zaciel, zacieli, ucz, uczeni, uczelni, uczelnia, czucie, czucia, czucie, czuli, lanie, lani, zlanie, zlani, zlaniu, ani, Aniu, Anie, Ance, ziela, zielu, anielic, lecz, luz, lunie, Luna, luzie, Luca, cni, cna, Inez, Inca, Az, Aza, Azie, Al, Ali, Alu, Aluni, Alunie, Alin, Alinie, ciul, ciuli, ciule, ciula, zna, znani, znane, Anuli, Anule, Anulce.
ODWROTNY
Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności.