Zabawa w słówka #3

17 kwietnia 2015 13:40 / 1 osobie podoba się ten post
ŻOŁĘDZIE- ize, dzielo, lodzie, loze,

KONSTANTYNOPOLITANCZYKOWNA
17 kwietnia 2015 18:31
alinka1339

ŁĘKOTKA  -- kot , kotka , tka , tkał , kał , kołka , tok , AK , kok , koka , ta , tę , kokę , to , ot , tak , kat , kotkę , ZAKOCHANI

ZAKOCHANI: za, zakon, kocha, kochani, zakocha, Hani, Hania, Hanki, Hana, Hano, Hanko, Hanka, chan, chana, hanza, hak, haka, nic, nica, nico, co, koc, koca, kac, kaca, koni, konia, kani, kania, kanio, Zoch, Zocha, Kach, Kacha, Kacho, kan, kana, kano, koza, kozach, kozi, kozia, Oz, Az, Aza, Azo, Iz, Iza, Izo, Izka, Izko, Izaak, nacho, nakaz, noc, nocka, nocki, kicha, kicho, kic, kica, czako, czaka, czak, kacza, kaczo, czan, on, oni, ona, ano, ani, no, Anka, Anki, Anko, Ania, Anika, Aniko, okaz, ok, oka, okna, kona, och, oh, ach, acha, kocz, kocza, koci, kocia, zacni, zacna, cni, cna, ci, zna, znak, znaki, oznaka, oznaki, kicz, kino, kina, koncha, konch, choina, choinka, AK, Hanoi, Cain, kaci, kacia, zon, zona, kaon, Konic, Konica, Chinka, Chinko, china, chino, zanik, zanika.
ŻOŁĘDZIE
17 kwietnia 2015 23:04
salazar

ZAKOCHANI: za, zakon, kocha, kochani, zakocha, Hani, Hania, Hanki, Hana, Hano, Hanko, Hanka, chan, chana, hanza, hak, haka, nic, nica, nico, co, koc, koca, kac, kaca, koni, konia, kani, kania, kanio, Zoch, Zocha, Kach, Kacha, Kacho, kan, kana, kano, koza, kozach, kozi, kozia, Oz, Az, Aza, Azo, Iz, Iza, Izo, Izka, Izko, Izaak, nacho, nakaz, noc, nocka, nocki, kicha, kicho, kic, kica, czako, czaka, czak, kacza, kaczo, czan, on, oni, ona, ano, ani, no, Anka, Anki, Anko, Ania, Anika, Aniko, okaz, ok, oka, okna, kona, och, oh, ach, acha, kocz, kocza, koci, kocia, zacni, zacna, cni, cna, ci, zna, znak, znaki, oznaka, oznaki, kicz, kino, kina, koncha, konch, choina, choinka, AK, Hanoi, Cain, kaci, kacia, zon, zona, kaon, Konic, Konica, Chinka, Chinko, china, chino, zanik, zanika.
ŻOŁĘDZIE

ŻOŁĘDZIE -  łoi, dzieł, dzieło,do, od, żołd, doi, złoi, zło,Zoi, ZIŁ, łoże, że, łodzi, łodzie, idę, - BAWARIA
17 kwietnia 2015 23:41
michasia

ŻOŁĘDZIE -  łoi, dzieł, dzieło,do, od, żołd, doi, złoi, zło,Zoi, ZIŁ, łoże, że, łodzi, łodzie, idę, - BAWARIA

BAWARIA: baw, bawi, bar, bawar, bawara, war, aria, awaria, IRA, wab, wabi, rwa, Rawa, iw, iwa, brwi, braw, brawa, barw, barwi, barwa, Ibara, wir, wrabia, rab, raba, rabi, wara, bara, ar, ara, arba, arb, Baar.
ZBLIŻENIE
19 kwietnia 2015 00:49
salazar

BAWARIA: baw, bawi, bar, bawar, bawara, war, aria, awaria, IRA, wab, wabi, rwa, Rawa, iw, iwa, brwi, braw, brawa, barw, barwi, barwa, Ibara, wir, wrabia, rab, raba, rabi, wara, bara, ar, ara, arba, arb, Baar.
ZBLIŻENIE

ZBLIŻENIE - bliż, blin, lin, linie, nie, że, żeni, Beni, niebie, liż, liże, Libi, Nil, ile, Leni, lenie, niż, niże, Zibi, żel, leż, beż, beże, - TEŚCIOWA
19 kwietnia 2015 13:34
michasia

ZBLIŻENIE - bliż, blin, lin, linie, nie, że, żeni, Beni, niebie, liż, liże, Libi, Nil, ile, Leni, lenie, niż, niże, Zibi, żel, leż, beż, beże, - TEŚCIOWA

TEŚCIOWA: teścia, ciot, ciota, ci, co, to, toś, te, twa, twe, twoi, we, weto, weta, wet, Wit, wita, tai, iw, iwo, iwa, owe, owa, owi, wat, wato, Waci, Wacie, cito, ocet, owiec, owca, owce, wio, wieś, świec, świeca, świeco, tao, cew, cewo, cewa, tac, tace, taco, oś, ości, Teo, Teoś, świt, świta, świto, świat, wiat, wiato, wie, wiec.
SZKIELETY
19 kwietnia 2015 22:05
salazar

TEŚCIOWA: teścia, ciot, ciota, ci, co, to, toś, te, twa, twe, twoi, we, weto, weta, wet, Wit, wita, tai, iw, iwo, iwa, owe, owa, owi, wat, wato, Waci, Wacie, cito, ocet, owiec, owca, owce, wio, wieś, świec, świeca, świeco, tao, cew, cewo, cewa, tac, tace, taco, oś, ości, Teo, Teoś, świt, świta, świto, świat, wiat, wiato, wie, wiec.
SZKIELETY

SZKIELETY -- szkielet , tyle , kity , kit , tik , lity , lite, te , ty , tek , teki , tez , tezy , zysk , ysk , sekty , sekt , ile , iks ,
teleks , tele , Ele , szyte , szyk , szyki , eks , kysz , selekt , lek , leki , lis , lisy , list , listy , etyk , TURTSTKA
19 kwietnia 2015 22:31
alinka1339

SZKIELETY -- szkielet , tyle , kity , kit , tik , lity , lite, te , ty , tek , teki , tez , tezy , zysk , ysk , sekty , sekt , ile , iks ,
teleks , tele , Ele , szyte , szyk , szyki , eks , kysz , selekt , lek , leki , lis , lisy , list , listy , etyk , TURTSTKA

TURYSTYKA - tur, tury, tura,  ruta, rak,,  raty, rat, ta, tak, kat, kary, kar, kasty, kutas, kutasy, tasy, tas, sak, sat, Rysy, sutka, syty, syta, syk, syka, Rast, as, asy, astry, tryk, ryk, Ruska, skat, skaty, ust, usta, utyka, tyka, ART, ars, rasy, ras, Sary, suk, suka, Tusk, tutka, kurs, kursy, kutry, Kurt, ryty, ryta, rysa,sutka, Ustka, stu, turysta, Ryska, skra, skryta, skryty, kryta, kryty, kusa, kusy, artysty, Artur, ART, utyka, tka, tarty, - SEKUNDA
19 kwietnia 2015 23:00
michasia

TURYSTYKA - tur, tury, tura,  ruta, rak,,  raty, rat, ta, tak, kat, kary, kar, kasty, kutas, kutasy, tasy, tas, sak, sat, Rysy, sutka, syty, syta, syk, syka, Rast, as, asy, astry, tryk, ryk, Ruska, skat, skaty, ust, usta, utyka, tyka, ART, ars, rasy, ras, Sary, suk, suka, Tusk, tutka, kurs, kursy, kutry, Kurt, ryty, ryta, rysa,sutka, Ustka, stu, turysta, Ryska, skra, skryta, skryty, kryta, kryty, kusa, kusy, artysty, Artur, ART, utyka, tka, tarty, - SEKUNDA

SEKUNDA: kun, kuna, suk, suka, da, dan, ud, uda, udka, udek, nud, nuda, sen, snu, dna, deska, kanu, Ad, San, Sanu, dek, deku, na, nad, skud, skuda, eskuda, skand, skandu, kand, kandu, duka, denka, Duna, KEN, UN, Kane.
ZMARSZCZKA
 
20 kwietnia 2015 12:46
salazar

SEKUNDA: kun, kuna, suk, suka, da, dan, ud, uda, udka, udek, nud, nuda, sen, snu, dna, deska, kanu, Ad, San, Sanu, dek, deku, na, nad, skud, skuda, eskuda, skand, skandu, kand, kandu, duka, denka, Duna, KEN, UN, Kane.
ZMARSZCZKA
 

ZMARSZCZKA- mara, ara, Ara, arak, kara, karma, mak, marka, szara, ram, rama, ramka, raz, zaraz, za, ma, marca, karma, kram, kracz, racz, raca, rac, cza, czara, czarka, Kama,smar. ar, marszcz, marsz, raszka,sak, Sara, ras, rasa, raska,sraka, sraczka, skacz, macka, maca, mas, masa, maska, smak, sra, czka, Aza, kar, , macza, sam, sama, szarak, zmarszcz, rak, raczka, kasa, kas, as, AK, ars, Mars, Marsa, Marc,- - BROSZURKA 
20 kwietnia 2015 18:58 / 1 osobie podoba się ten post
michasia

ZMARSZCZKA- mara, ara, Ara, arak, kara, karma, mak, marka, szara, ram, rama, ramka, raz, zaraz, za, ma, marca, karma, kram, kracz, racz, raca, rac, cza, czara, czarka, Kama,smar. ar, marszcz, marsz, raszka,sak, Sara, ras, rasa, raska,sraka, sraczka, skacz, macka, maca, mas, masa, maska, smak, sra, czka, Aza, kar, , macza, sam, sama, szarak, zmarszcz, rak, raczka, kasa, kas, as, AK, ars, Mars, Marsa, Marc,- - BROSZURKA 

BROSZURKA: brosz, brosza, broszka, szur, Szu, szura, szuka, skarb, skarbu, bark, barku, barko, sur, sura, suro, suk, suka, suko, rak, raku, rok roku, ros, rosa, bruk, zbruka, bruka, brukasz, rusz, rusza, rur, rura, ruro, rurka, rurko, ukaz, okaz, okazu, obraz, obrazu, obrazku, Zorba, SOR, ROR, Rob, szkrab, kur, kura, kuro, korb, korba, kusz, kusza, kuszo, ruska, obrus, obrusa, urok, ar, aro, brak, braku, kar, karo, karosz, kurz, karz, karb, karbu, kosz, kosza, koszu, szok, szoku, sak, saku, sako, sra, srako, osra, usra, Oskar, os, osa, obrusz, buk, buka, Buko, boska, Busko, Buska, borsuk, borsuka, BOR, borku, bura, buro, burka, burko, busz, Ur, UK, orka, or, ora, Orsza, orszak, orszaku, uraz, raz, razu, zboru, ok, oka, oku, skora, kor, kora, kos, kosa, zbok, zboka, zboku, bok, boka, boku, kaburo, kabur, arbuz, rab, Rabu, KRUS, krusz, Kuba, Kubo, kuraro, okra, okras, kras, kraso, kobra, bzu, Bzura, Bzuro, burza, burzo, burz.
OPĘTANY
20 kwietnia 2015 20:20
salazar

BROSZURKA: brosz, brosza, broszka, szur, Szu, szura, szuka, skarb, skarbu, bark, barku, barko, sur, sura, suro, suk, suka, suko, rak, raku, rok roku, ros, rosa, bruk, zbruka, bruka, brukasz, rusz, rusza, rur, rura, ruro, rurka, rurko, ukaz, okaz, okazu, obraz, obrazu, obrazku, Zorba, SOR, ROR, Rob, szkrab, kur, kura, kuro, korb, korba, kusz, kusza, kuszo, ruska, obrus, obrusa, urok, ar, aro, brak, braku, kar, karo, karosz, kurz, karz, karb, karbu, kosz, kosza, koszu, szok, szoku, sak, saku, sako, sra, srako, osra, usra, Oskar, os, osa, obrusz, buk, buka, Buko, boska, Busko, Buska, borsuk, borsuka, BOR, borku, bura, buro, burka, burko, busz, Ur, UK, orka, or, ora, Orsza, orszak, orszaku, uraz, raz, razu, zboru, ok, oka, oku, skora, kor, kora, kos, kosa, zbok, zboka, zboku, bok, boka, boku, kaburo, kabur, arbuz, rab, Rabu, KRUS, krusz, Kuba, Kubo, kuraro, okra, okras, kras, kraso, kobra, bzu, Bzura, Bzuro, burza, burzo, burz.
OPĘTANY

O- PĘTANY - pęta, ta, pa, tan, tany, na, pan, anty, tępa, tępy, pyta, pony, on, ona, nap, napy, pot, poty, potny, potna, potnę, top, TP, ton, tony, tonę, typ, ty, Opty, pyto, pyton, nota, noty, not, ona, Noa, - WSPÓLNOŚĆ
20 kwietnia 2015 21:58
michasia

O- PĘTANY - pęta, ta, pa, tan, tany, na, pan, anty, tępa, tępy, pyta, pony, on, ona, nap, napy, pot, poty, potny, potna, potnę, top, TP, ton, tony, tonę, typ, ty, Opty, pyto, pyton, nota, noty, not, ona, Noa, - WSPÓLNOŚĆ

WSPÓLNOŚĆ: WSP, noś, oś, ość, sól, no, pól, son, nos, NOL, on, plon, won, wnoś, LOP, po, los, lon, os, sów, WOS, ów.
PRZEJEŻDŻAĆ
20 kwietnia 2015 21:59
michasia

O- PĘTANY - pęta, ta, pa, tan, tany, na, pan, anty, tępa, tępy, pyta, pony, on, ona, nap, napy, pot, poty, potny, potna, potnę, top, TP, ton, tony, tonę, typ, ty, Opty, pyto, pyton, nota, noty, not, ona, Noa, - WSPÓLNOŚĆ

WSPÓLNOŚĆ: WSP, noś, oś, ość, sól, no, pól, son, nos, NOL, on, plon, won, wnoś, LOP, po, los, lon, os, sów, WOS, ów.
PRZEJEŻDŻAĆ
20 kwietnia 2015 23:34
salazar

WSPÓLNOŚĆ: WSP, noś, oś, ość, sól, no, pól, son, nos, NOL, on, plon, won, wnoś, LOP, po, los, lon, os, sów, WOS, ów.
PRZEJEŻDŻAĆ

PRZEJEŻDŻAĆ - Pad, Rej, reja, ajer, ja, pa, że, za, prać, żre, reda, dać, daj, daje, jar, jare, jedz, jeż, jeża, żar, raj, rad, rap, zje, drze, PR, jad, zda, zdaje, zdaj, ar, rzep, rzepa, parze, rez,  reza, zera, zer, era, er, erze, jard, ARD, rad, dar, jedz, drap, - ŚLIWOWICA
Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności.