Dyplom z opieki

Piątek4.02.2011

Szukasz pracy jako opiekunka osób starszych, ale nie posiadasz żadnych zaświadczeń o kwalifikacjach zawodowych? Z dyplomem potwierdzającym kwalifikacje lub zaświadczeniem o ukończeniu odpowiedniego szkolenia łatwiej przekonasz potencjalnego pracodawcę. Znajdź kurs lub szkołę przygotowującą do zawodu opiekuna osób starszych.

Dyplom

Jak wybrać dobry kurs?

Przede wszystkim sprawdź, czy firma organizująca kurs, jest wpisana do oficjalnego Rejestru Instytucji Szkoleniowych. Znajdziesz go na stronie internetowej: www.ris.praca.gov.pl. Szkolenie powinno kończyć się egzaminem, po którego zdaniu kursant otrzymuje zaświadczenie zgodne z wymogami Ministerstwa Edukacji Narodowej. Jeśli chcesz pracować za granicą, potrzebujesz również tłumaczenia (odpisu) certyfikatu w języku angielskim lub w innym języku obcym. Zapytaj też o możliwość otrzymania Europass Suplementu do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe (www.europarlamentarzystanav/InformationOn/EuropassCertificateSupplement.csp?loc=pl_PL) w języku obcym.


O jakości szkolenia świadczy także opinia, jaką ma ośrodek realizujący kurs. Zorientuj się, czy organizator może pochwalić się prestiżowymi nagrodami lub wyróżnieniami. Zapytaj o doświadczenie zawodowe, uprawnienia i kwalifikacje osób prowadzących poszczególne zajęcia.


Warto również dokładnie zapoznać się z modułami szkoleniowymi. Wartościowe kursy przewidują dużą ilość godzin zajęć praktycznych. Dowiedz się, gdzie przewidziana jest praktyka zawodowa. Jeśli zamierzasz podjąć pracę za granicą, a nie znasz języka obcego, szukaj ofert, które przewidują jego naukę. Pamiętaj, że najważniejszym kryterium selekcji ofert jest liczba absolwentów, którzy znaleźli zatrudnienie w zawodzie.
Kto może wziąć udział w szkoleniu i jak długo ono trwa?


Uczestnik kursu powinien spełnić kilka wymagań:
- mieć ukończone 18 lat,
- okazać aktualne zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o zdolności do wykonywania zawodu opiekuna osoby starszej,
- mieć odpowiednie predyspozycje psychofizyczne, takie jak: dobra kondycja i sprawność fizyczna, równowaga emocjonalna, odporność na stres, zainteresowania humanistyczne, komunikatywność, spostrzegawczość,
- czasem organizatorzy oczekują wykształcenia średniego.


Natomiast czas trwania kursów waha się w granicach 30-180 godzin. W przypadku szkół policealnych nauka trwa najczęściej rok lub dwa lata. Długość szkolenia przekłada się zazwyczaj na wysokość opłaty. Kursy odbywają się zwykle w trybie zjazdów weekendowych.


Czego możesz się nauczyć?


Większość szkoleń przewiduje m. in. warsztaty terapii, aktywizacji podopiecznych, pielęgnacji, rehabilitacji, udzielania pierwszej pomocy, postępowania w nagłych przypadkach i komunikacji interpersonalnej. W programach nauczania zwykle znaleźć można również wybrane zagadnienia nauk społecznych, organizacji opieki społecznej i zdrowotnej w Polsce, problemów zdrowotnych osób starszych, a także podstawy dietetyki i żywienia oraz zasady BHP.


Ukończenie szkolenia istotnie zwiększa szanse na znalezienie pracy opiekuna osoby starszej w kraju, ale też za granicą. Posady można szukać w domach pomocy społecznej, placówkach opiekuńczych (np. domy starców) oraz w firmach świadczących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania osoby starszej. Absolwenci szkoleń mogą również otworzyć własną działalność gospodarczą.

 

Ile to kosztuje?


Ceny kursów najczęściej wahają się między 250 zł a 2 000 zł. Zwróć uwagę, czy podana w ofercie cena dotyczy kosztu całego szkolenia, czy jest to opłata miesięczna. Czasem trzeba pokryć koszty dodatkowe, np. za wydanie certyfikatu w języku obcym lub materiały szkoleniowe. W przypadku szkół policealnych kształcenie odbywa się w trybie stacjonarnym bądź zaocznym. Wiele placówek nie pobiera czesnego, a w tych płatnych powinniśmy liczyć się z wydatkiem rzędu 100-150 zł miesięcznie. Dodatkowo pobierana jest opłata wpisowa (ok. 50 zł).]


Sprawdź ofertę bezpłatnych szkoleń – często są one organizowane przez Urzędy Pracy. Jeśli aktualnie nie ma naboru na szkolenia w zawodzie opiekuna osób starszych w pobliskim urzędzie, możesz złożyć wniosek o skierowanie na kurs przez ciebie wskazany i jego dofinansowanie.
   
Oferty bezpłatnych szkoleń finansowanych ze środków EFS można znaleźć także na stronach ogólnopolskiej internetowej bazy szkoleń www.inwestycjawkadry.info.pl. Uczestnicy takich kursów mogą liczyć na niewielkie stypendium, poczęstunek, materiały szkoleniowe, a czasami nawet zwrot kosztów dojazdu.


Jak wybrać dobrą szkołę?

Szukaj szkół, które mogą pochwalić się największą liczbą zatrudnionych absolwentów. Skorzystaj z organizowanych przez nie dni otwartych i na miejscu zapoznaj się z warunkami kształcenia. Wybierając kurs, sprawdź koniecznie:
- jaki jest prestiż szkoły i doświadczenie grona pedagogicznego,
- czy szkoła pomaga absolwentom znaleźć zatrudnienie, organizując np. targi pracy, spotkania z potencjalnymi pracodawcami oraz czy prowadzi biuro karier,
- jaka jest oferta świadczeń dodatkowych (stypendia, zakwaterowanie w internacie, dostępna w bibliotece fachowa literatura),
- jaki jest program nauczania,
- ile godzin przewidziano na praktyczną naukę zawodu i gdzie będzie się ona odbywać,
- jakich języków obcych możesz się uczyć,
- jakie dokumenty otrzymasz po ukończeniu nauki,
- jakie jest wyposażenie pracowni szkolnych.


Placówki kształcące w zawodzie opiekuna osoby starszej to najczęściej szkoły policealne. Wymagane predyspozycje to komunikatywność, zainteresowania pedagogiczne i społeczne, empatia, dobry stan zdrowia i kondycja fizyczna, odporność psychiczna, stabilność emocjonalna, spostrzegawczość, obowiązkowość i sumienność.


Przyjęcia najczęściej odbywają się na podstawie konkursu świadectw, rozmowy kwalifikacyjnej lub kolejności zgłoszeń. Dokumenty, które trzeba złożyć to zazwyczaj: podanie na drukach szkoły, zdjęcia, zaświadczenie lekarskie, aktualne badania i dyplom ukończenia szkoły średniej.

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności.